Gå videre til innhold
​Rekordår for hvitfisk for tredje året på rad

Pressemelding -

​Rekordår for hvitfisk for tredje året på rad

Norge eksporterte torsk, sei, hyse og annen hvitfisk for 13,8 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 6 prosent, eller 800 millioner kroner fra 2015.

-Norsk hvitfisknæring hadde også i 2016 et godt år for tredje året på rad. Det var rekord i både førstehåndsverdien, på nær 11 milliarder kroner og for hvitfiskeksporten som endte på 13,8 milliarder kroner. Kvotene har holdt seg relativt stabile de siste tre årene, likevel ser vi at prisene har økt på de største produktene. Valutaeffekten har bidratt til rekordverdien, men i mindre grad enn i 2015. Verdiøkningen har vært størst for fryste og ferske produkter, mens konvensjonell næring har hatt et utfordrende år, sier Ingrid Kristine Pettersen, analytiker i Norges sjømatråd.

Nedgang for klippfisk i 2016

Norge eksporterte 80 754 tonn klippfisk for 3,7 milliarder kroner i 2016. Målt i volum er det en reduksjon på 8 prosent, eller 6 746 tonn, og målt i verdi er det en nedgang på 260 millioner eller 6 prosent fra rekordåret 2015.

Norge eksporterte klippfisk av torsk for 2,3 milliarder kroner i 2016. Volumnedgangen var på 6 prosent, og med en prisøkning på 6 prosent forble verdien tilnærmet uendret fra 2015.

Norge eksporterte klippfisk av sei for 1,1 milliarder kroner i 2016. Det er en nedgang på 17 prosent fra 2015.

Nedgangen i klippfiskeksporten skyldes utfordringer i noen av våre viktigste klippfiskmarkeder. I Brasil, spesielt for sei, er det utfordringer knyttet til markedsadgang og økt konkurranse fra andre tilbydere og arter. Lavere oljepriser har gjort det utfordrende i Angola, og konflikter og lav kjøpekraft er årsaken til reduksjon til de to Kongoene.

Det ble eksportert 25 167 tonn klippfisk til vårt viktigste klippfiskmarked Portugal til en verdi av 1,5 milliarder kroner i 2016. Det er en verdiøkning på 10 prosent fra 2015.

Verdiøkning for saltfisk

Eksporten av saltfisk økte med 69 millioner kroner fra 2015 til nær 1,2 milliarder kroner i 2016. Portugal er fortsatt vårt viktigste markedet, også for saltfisk.

Utfordringer for tørrfisken

Norge eksporterte tørkede hvitfiskprodukter for 850 millioner kroner 2016. Det er en nedgang på 125 millioner eller 13 prosent fra 2015. Eksportverdien av produkter av hel tørrfisk var 683 millioner kroner i 2016, uendret fra 2015. Eksportverdien av tørkede filetprodukter var 19 millioner kroner i 2016. Det er en nedgang på 32 prosent fra 2015. Størst reduksjon ser vi for tørkede hoder og rygger som ble redusert med 119 millioner kroner, eller 47 prosent fra 2015.

- Hovedårsaken til verdireduksjonen for tørrfisk i 2016 var valutarestriksjoner og økte tollsatser på tørrfisk i det nest viktigste tørrfiskmarkedet vårt, Nigeria. Eksportverdien ble redusert med 180 millioner kroner eller 49 prosent fra 2015 til 2016, og både eksport av hel tørrfisk og tørkede hoder ble hardt rammet, sier Pettersen.

Til Norges viktigste tørrfiskmarked, Italia, økte eksportverdien med 51 millioner kroner eller 13 prosent fra 2015. Veksten skyldes i all hovedsak høyere priser, mens volumene var stabile.

Eksportrekord på ferske produkter

Norge eksporterte ferske hvitfiskprodukter for 3,2 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 385 millioner kroner, eller 14 prosent fra 2015.

Eksporten av fersk sei økte med 6 364 tonn eller 62 prosent, til 16 698 tonn til en verdi av 258 millioner kroner. Det er en økning på 63 prosent fra 2015. Det meste av den ferske seien går til Danmark og en stadig større andel går til Polen for videreforedling og videreeksport.

Eksporten av ferske torskeprodukter økte med 209 millioner eller 11 prosent fra 2015 til 2016. Prisene økte samtidig med 10 prosent. Norge eksporterte ferske hyseprodukter for 405 millioner kroner i 2016. Det er en nedgang på 7 prosent fra 2015. Storbritannia var det viktigste hysemarkedet i 2016 og det er også der nedgangen var størst.

Økt volum for fryste produkter

Norge eksporterte fryste hvitfiskprodukter for 4,9 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 634 millioner kroner eller 15 prosent fra året før. Dette skyldes en volumoppgang på 26 539 tonn eller 16 prosent.

Norge eksporterte 86 976 tonn fryst torsk for 2,7 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 577 millioner kroner, eller 27 prosent fra 2015. Det var også en økning på over 50 prosent i eksporten av fryste hyseprodukter fra 2015 til 2016. Med en prisnedgang på 16 prosent ble det økning i eksportverdien på 27 prosent til vel 1 milliard kroner.

Etter en reduksjon i eksporten av fryste produkter til Kina i 2015, ser vi nå eksporten til Kina igjen tiltar. Norge eksporterte fryste hvitfiskprodukter til Kina for 1,6 milliarder kroner i 2016. Det er en økning på 316 millioner kroner, eller 25 prosent fra 2015.

Eksporten av fryste hvitfiskprodukter økte også til Litauen og Polen som, sammen med Kina, primært er videreforedlingsmarkeder. Volumøkning til Litauen og Polen var i 2016 på 4 420 tonn. Verdien av norsk eksport av fryste hvitfiskprodukter, primært torsk og hyse, til konsummarkedet Storbritannia økte med 12 prosent i 2016. Samtidig ser vi at eksporten til USA økte med 50 prosent i 2016, målt både i verdi og volum og endte på 285 millioner kroner.

Nøkkeltall for sjømatåret 2016.

Related links

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.