Gå videre til innhold
Nydelig kvalitetsmerket skrei
Nydelig kvalitetsmerket skrei

Pressemelding -

Sterk måned for torsken til tross, nedgang for norsk sjømateksport

Norge eksporterte 176 935 tonn sjømat for totalt 7 milliarder kroner i februar. Det er en volumnedgang på 66 500 tonn eller 27 prosent og en verdireduksjon på 631 millioner kroner eller 8 prosent sammenlignet med februar i fjor.

- Mye godt vær på starten av året har ført til høyere fangster av torsk sammenlignet med samme periode i fjor. Det gjør at vi ser en økning i eksporten av fersk torsk. Samtidig har blant annet en styrking av euroen målt mot samme måned i fjor gitt lavere importpriser for sjømat fra Norge. Dette har favorisert EU-markedet i de første månedene av 2018, sier Asbjørn Warvik Rørtveit, direktør for markedsinnsikt og markedsadgang i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 386 000 tonn sjømat til en verdi av 14,7 milliarder kroner. Det er en volumnedgang på 32 000 tonn og en verdireduksjon på 484 millioner kroner sammenlignet med samme periode i fjor.

Ned for laks

Norge eksportere 75 700 tonn laks til en verdi av 4,7 milliarder kroner i februar. Det er en verdinedgang på 233 millioner kroner eller 5 prosent, sammenlignet med februar i fjor. Samtidig har volumet økt med 3 700 tonn eller 5 prosent.

Lakseprisene økte med 1,52 kroner per kilo fra januar til februar, som gir en pris på 58,52 kroner per kilo. Snittprisen var 9 prosent lavere sammenlignet med februar i fjor. - EU-markedet tar en stadig større andel av den norske eksporten til tross for høye konsumpriser på laks. Hovedårsakene til dette er en styrking av euroen og en lavere eksportpris sammenlignet med samme periode i fjor, sier Paul T. Aandahl, sjømatanalytiker i Norges sjømatråd.

Hittil i år har Norge eksportert 160 000 tonn laks til en verdi av 9,7 milliarder kroner. Polen, Frankrike og Danmark var største mottakere av laks fra Norge i februar. 

Stabilt for ørret

I februar eksporterte Norge 3 000 tonn ørret til en verdi av 184 millioner kroner. Volumet økte med 600 tonn eller 25 prosent, mens verdien var stabil sammenlignet med februar i fjor. Hittil i år har Norge eksportert 6 000 tonn ørret til en verdi av 390 millioner kroner. Hviterussland, Polen og USA var våre største marked for ørret i februar.

Økning for både fersk og fryst torsk

Det ble eksportert 13 100 tonn fersk torsk, inkludert filet og skrei, til en verdi av 459 millioner kroner i februar. Det er en volumøkning på 378 tonn eller 3 prosent, og en verdiøkning på 21 millioner kroner eller 5 prosent.

Gjennomsnittprisen for fersk hel torsk økte med 3 prosent fra februar i fjor, og verdien økte med 25 millioner kroner eller 7 prosent. Eksporten av skrei utgjorde 1 800 tonn, som er en nedgang på 61 tonn eller 3 prosent sammenlignet med februar i fjor. Gjennomsnittsprisen var på samme nivå som i februar i fjor, som resulterte i et verdifall på 2 millioner kroner eller 3 prosent. Hittil i år har Norge eksportert 2 424 tonn kvalitetsmerket skrei til en verdi av 98 millioner kroner.

I februar eksporterte Norge 7 500 tonn fryst torsk, inkludert filet, til en verdi av 268 millioner kroner. Det er en volumoppgang på 1 200 tonn eller 18 prosent, og en verdioppgang på 46 millioner kroner eller 21 prosent. Kina og Storbritannia var de største markedene for fryst torsk i februar.

Tidlig påske fører til reduksjon i eksporten av klippfisk i februar

Det ble eksportert 5 500 tonn klippfisk til en verdi av 230 millioner kroner i februar. Det er en volumreduksjon på 1 200 tonn eller 18 prosent, og verdireduksjon på 43 millioner kroner eller 16 prosent sammenlignet med februar i fjor. Så langt i år er det eksportert 15 000 tonn klippfisk til en verdi av 648 millioner kroner. Det er en knapp verdioppgang på 8 millioner kroner eller 1 prosent.

- Det er Brasil som er årsaken til reduksjonen i klippfiskeksporten i februar. Med tidlig påske i år, var påskesalget av klippfisk til Brasil mer eller mindre avsluttet i januar. Det er derfor ingen dramatikk i fallet i eksporten som vi ser i februar i år, sier sjømatanalytiker i Norges sjømatråd Ingrid Kristine Pettersen.

Økning for saltfiskeksporten

I februar ble det eksportert 2 200 tonn saltfisk, inkludert filet, til en verdi av 106 millioner kroner. Det er en volumøkning på 200 tonn eller 10 prosent, og en verdiøkning på 21 millioner kroner eller 25 prosent. Hittil i år er det eksportert 3 200 tonn saltfisk til en verdi av 152 millioner kroner, som tilsvarer en verdioppgang på 15 prosent. Hellas og Portugal var våre viktigste marked for saltfisk i februar.

Ned for sild og makrell

Det ble eksportert 24 200 tonn sild til en verdi av 218 millioner kroner i februar. Det er en reduksjon i volum på 6 400 tonn eller 21 prosent, mens verdien falt med 120 millioner kroner eller 36 prosent fra februar i fjor. Hittil i år er det eksportert 58 800 tonn sild til en verdi av 545 millioner kroner. Polen og Litauen var de viktigste markedene for sild i februar.

I februar ble det eksportert 17 600 tonn makrell til en verdi av 223 millioner kroner. Volumet falt med 8 000 tonn eller 32 prosent, og verdien falt med 69 millioner kroner eller 24 prosent. Hittil i år er det eksportert 37 300 tonn makrell til en verdi av 467 millioner kroner. Tyrkia og Japan var de viktigste markedene for makrell i januar.

Økning for kongekrabbe og reker

Det ble eksportert 202 tonn kongekrabbe til en verdi av 55 millioner kroner i februar. Det er en økning i volum på 44 tonn eller 28 prosent og en verdiøkning på 15 millioner kroner eller 37 prosent. Hittil i år er det eksportert 375 tonn kongekrabbe til en verdi av 104 millioner kroner.

Norge eksporterte 656 tonn reker til en verdi av 55 millioner kroner i februar. Det er en volumøkning på 142 tonn eller 28 prosent, og en verdiøkning på 15 millioner kroner eller 39 prosent. Hittil i år er det eksportert 1 327 tonn reker til en verdi av 108 millioner kroner. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Warvik Rørtveit

Sjømatutsending Sørøst-Asia +66 80 590 9099

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.