Gå videre til innhold
UTLYSNING AV PRESSESTIPEND FRA NORGES SJØMATRÅD

Pressemelding -

UTLYSNING AV PRESSESTIPEND FRA NORGES SJØMATRÅD

Sjømatrådet deler ut inntil fem stipend på 25 000 kroner til redaksjonelle medarbeidere eller frilansere i norske medier. Formålet med stipendene er å gi søkere anledning til å gjøre seg kjent med norsk sjømat og tilegne seg kunnskap om eksport, handel, markedsføring og konsum av sjømat.

Stipendbeløpet er kr 25 000,- per mottaker. Kortfattet søknad skal i tillegg til personalia inneholde:

  • En prosjektskisse med finansieringsplan og mål
  • Hvilken kompetanseøkning søkeren håper å få


Søknadsfrist er 20. desember 2015. Søknad sendes til Norges sjømatråd, Postboks 6176, 9291 Tromsø eller til mail@seafood.no. Merk søknaden/emnefelt med “Pressestipend 2016”.

37 millioner sjømatmåltider daglig
Norge eksporterte sjømat for 69 milliarder kroner i 2014. Sjømat er en av Norges viktigste eksportvare og Norge er verdens nest største eksportør av sjømat. I 2014 eksporterte Norge sjømat til over 140 land. Våre største eksportmarkeder er Polen, Danmark, Frankrike, Storbritannia, Nederland, Sverige, Spania, Japan og USA. Hver dag spises det 37 millioner måltider med norsk sjømat verden over.


Mer informasjon om stipendet og norsk sjømat finnes på www.seafood.no eller
kontakt kommunikasjonsrådgiver Tove Sleipnes på 415 076 33 eller ts@seafood.no.

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Tove Sleipnes

Tove Sleipnes

Kommunikasjonsrådgiver +47 415 07 633

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.