Gå direkt till innehåll

Kategorier: barnombudsmannen

Barnombudsmannen kallar SiS generaldirektör till sig efter nya uppgifter om våld mot barn

Under de senaste veckorna har uppgifter om att personal vid Statens Institutionsstyrelses (SiS) särskilda ungdomshem utsatt placerade barn för grovt våld framkommit. En flicka har fått sin arm bruten av en manlig personal. Direkt efter att flickan kommit tillbaka från sjukhuset med gipsad arm pressas hon att be mannen om ursäkt för att hon varit våldsam.
- Det våld som barn utsätts för på SiS

Barnombudsmannens årsrapport överlämnas idag till regeringen: Hur dåligt måste man må egentligen? Samhällets insatser för att främja barns psykiska hälsa

Allt fler barn uppger att de har psykiska besvär och fler barn söker kontakt med vården för psykisk ohälsa. Behandling med psykofarmaka ökar kraftigt och det är också stor skillnad i förskrivningen mellan regionerna.
Förra året fick knappt 100 000 barn vänta längre på en utredning hos barn- och ungdomspsykiatrin än vårdgarantins trettio dagar. Det är en ökning med nästan 80 procent under de se

Alla tar ju inte ansvar - Barnombudsmannen överlämnar årsrapport 2021 till regeringen

Barnombudsmannens årsrapport 2021 Alla tar ju inte ansvar - Barnkonventionen som lag under en samhällskris fokuserar på barns rättigheter under den pågående covid-19-pandemin. I rapporten har vi tittat närmare på vad de olika beslut som fattats har inneburit för barns möjligheter att få sina rättigheter tillgodosedda.
- Covid-19-pandemin har inneburit stora omställningar och de åtgärder som vi

Placerade barn behöver vård – inte inskränkta rättigheter

Rättigheterna för placerade barn måste stärkas omedelbart. Det finns färdiga förslag. Sen två år ligger tvångsvårdsutredningen hos regeringen men allt för lite händer. Medan tiden går ser vi hur placerade barn som behöver behandling istället enbart låses in, i vissa fall i strid mot barnkonventionen som ska bli lag. Det skriver Barnombudsmannens utredningschef efter granskningar om placerade barn.

Visa mer

Om Barnombudsmannen

Barnombudsmannen är Sveriges barnrättsmyndighet med uppdrag att företräda barns och ungas rättigheter och intressen utifrån FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Barnombudsmannen ska bilda opinion för barns rättigheter och bevaka hur barnkonventionen efterlevs i samhället och driver på genomförandet i kommuner, landsting/regioner och myndigheter. Vi ska uppmärksamma brister i tillämpningen av barnkonventionen och föreslå förändringar i lagar och förordningar.

Barnombudsmannen
Norr Mälarstrand 6
104 22 Stockholm