Gå direkt till innehåll

Kategorier: antikoagulantia

Behandling med Xarelto (rivaroxaban) plus aspirin minskar den kombinerade risken för perifera kärlhändelser och större kardiovaskulära händelser efter revaskularisering hos patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom, PAD

Behandling med Xarelto (rivaroxaban) plus aspirin minskar den kombinerade risken för perifera kärlhändelser och större kardiovaskulära händelser efter revaskularisering hos patienter med symtomatisk perifer arteriell sjukdom, PAD

Det visar den kliniska fas III-studien Voyager PAD som nyligen presenterades i samband med virtuella kongressen ACC.20/WCC Virtual (American College of Cardiology’s 69th Annual Scientific Session together with World Congress of Cardiology). Resultaten publicerades samtidigt i den medicinska tidskriften The New England Journal of Medicine, NEJM.

– Trots dagens befintliga behandlingar drabbas

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer artärsjukdom

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för rivaroxaban (Xarelto) till patienter med kranskärls- eller perifer artärsjukdom

Det positiva utlåtandet från CHMP bygger på data från den största fas III-studien på rivaroxaban, COMPASS. Vid ett godkännande blir rivaroxaban den enda NOAK med indikation i kombination med acetylsalicylsyra (ASA) för prevention av trombotiska händelser hos vuxna patienter med kranskärlssjukdom (CAD) eller symptomatisk perifer artärsjukdom (PAD) med hög risk för ischemiska händelser.

Xarelto i kombination med enkel trombocythämmande behandling får s.k. ”positive opinion” från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

Xarelto i kombination med enkel trombocythämmande behandling får s.k. ”positive opinion” från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

Data från Fas IIIb-studien PIONEER AF-PCI visar signifikant minskad blödningsrisk med Xarelto jämfört med Vitamin k-antagonist hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som också får trombocythämmande behandling efter genomgången PCI med stent. PIONEER AF-PCI är den första och hittills enda randomiserade kliniska studien på ett NOAK i denna patientgrupp.

Xarelto ger signifikant färre blödningar jämfört med Waran hos patienter med förmaksflimmer som får trombocythämmare och genomgått perkutan koronar intervention, PCI

Ny studie presenterad vid American Heart Association (AHA) visar att Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling signifikant minskade blödningsrisken jämfört med traditionell Waranbehandling hos patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent.

Beslut från Europeiska läkemedelsmyndigheten, EMA: Blodförtunnande läkemedlet Xarelto godkänt både för förebyggande av stroke vid förmaksflimmer och behandling av djupa ventromboser

Nu har den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA godkänt två nya indikationer för Xarelto (rivaroxaban); förebyggande behandling av stroke hos personer som lider av förmaksflimmer, och behandling av djupa ventromboser (DVT). Xarelto är därmed den enda tablettbehandling med tre godkända indikationer i EU inom området venösa och arteriella blodproppar.

Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science.

Om Bayer
Bayer är ett forskande globalt läkemedelsföretag med kärnkompetenser inom life science. Företagets produkter och tjänster är utvecklade för att hjälpa människor och växter att frodas genom att stödja ansträngningar för att bemästra de stora utmaningarna som en växande och åldrande befolkning ställer. Bayer har åtagit sig att bedriva hållbar utveckling och skapa en positiv påverkan med sina verksamheter. Samtidigt strävar koncernen efter att öka sin lönsamhet och skapa värde genom innovation och tillväxt. Varumärket Bayer står för förtroende, pålitlighet och kvalitet över hela världen. Under räkenskapsåret 2022 sysselsatte koncernen cirka 100 000 personer och omsatte 41,4 miljarder euro. För mer information, gå till www.bayer.com och www.bayer.se

Bayer AB

Berzelius väg 35
169 26 Solna
Germany