Gå direkt till innehåll

Ämnen: Medicin, läkemedel

Metalyse (tenekteplas) 5 000 enheter (25 mg) godkänt och tillgängligt för trombolytisk behandling av akut ischemisk stroke inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom

Tenekteplas 5 000 enheter (25 mg) är ett blodproppsupplösande läkemedel som efter godkännande av EU-kommissionen nu finns tillgängligt i Sverige för trombolytisk behandling av vuxna med akut ischemisk stroke (AIS) inom 4,5 timmar efter debut av strokesymtom och efter uteslutande av intrakraniell blödning. (1)

Nytt EU-godkännande:  Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)     Bild: Boehringer Ingelheim

Nytt EU-godkännande: Empagliflozin (Jardiance) nu godkänt för behandling av vuxna med kronisk njursjukdom (CKD)

Kronisk njursjukdom påverkar 850 miljoner människor över hela världen, varav 47 miljoner i Europa och cirka en miljon i Sverige. (1, 2, 3) Sjukdomstillståndet fördubblar risken för att en person läggs in på sjukhus (4) och är en ledande dödsorsak. (2) Godkännandet för kronisk njursjukdom kompletterar de redan befintliga indikationerna för empagliflozin vid typ 2-diabetes och hjärtsvikt. (7)

Fullständiga resultat från EMPA-KIDNEY-studien visar: Empagliflozin (Jardiance) minskade risken för försämring av njursjukdom eller kardiovaskulär död hos personer med kronisk njursjukdom

Empagliflozin visade en 28-procentig riskreduktion för det primära effektmåttet försämring av njursjukdom eller kardiovaskulär död hos patienter med kronisk njursjukdom (CKD), jämfört med placebo. (1, 2) Behandling med empagliflozin minskade även risken för sjukhusinläggning oavsett orsak med 14 procent, vilket potentiellt underlättar för patienter och minskar belastningen på sjukvården. (3)

Bild: Stiftelsen Beat Diabetes - #Imovefordiabetes

Boehringer Ingelheim stöttar initiativet #Imovefordiabetes: Fortsatt hälsosatsning i kampen mot diabetes

Bakom initiativet #Imovefordiabetes står Stiftelsen Beat Diabetes, en nordisk organisation som skapats för att ta sig an kampen mot den globala diabetesutmaningen. Temat för årets satsning är Varje rörelse räknas – för dig idag och i framtiden där målsättningen är att få fler än 50 000 unika individer att registrera sin rörelse via www.beatdiabetes.se och därigenom bidra till diabetesforskningen.

Svenska patienter i ny hjärtsviktsstudie: Empagliflozin gav en signifikant klinisk fördel hos personer som stabiliserats på sjukhus efter akut hjärtsvikt

Resultaten från fas 3-studien EMPULSE, där fyra svenska prövningscenter ingått, visar att vuxna som lagts in på sjukhus för akut hjärtsvikt hade 36 procents större sannolikhet att uppleva klinisk nytta under 90 dagar om behandling med empagliflozin påbörjats efter stabilisering och före utskrivning jämfört med placebo.

Studien med empagliflozin (Jardiance) vid kronisk njursjukdom avbryts i förtid på grund av tydliga bevis på positiv effekt

EMPA-KIDNEY-studien är den hittills största och mest omfattande kliniska prövningen med SGLT2-hämmare vid kronisk njursjukdom. Den oberoende säkerhetskommittén rekommenderade efter interimsanalys att studien skulle avbrytas i förtid på grund av tydliga bevis på positiv effekt av empagliflozin. Resultaten från EMPA-KIDNEY-studien förväntas presenteras senare i år.

Nytt EU-godkännande för empagliflozin (Jardiance): Första och enda godkända behandlingen i Europa för vuxna med symtomatisk kronisk hjärtsvikt oavsett ejektionsfraktion

Godkännandet från EU-kommissionen utvidgar den befintliga indikationen för empagliflozin till att omfatta vuxna med hjärtsvikt med bevarad ejektionsfraktion (HFpEF) (1) – en diagnos där det tidigare saknats godkänd behandling i Europa. Hjärtsvikt drabbar mer än 15 miljoner människor i Europa och orsakar varje år nästan två miljoner sjukhusinläggningar. (2)

Positivt CHMP-utlåtande för empagliflozin (Jardiance) – avser utökad indikation baserad på behandlingsnyttan hos vuxna patienter med hjärtsvikt och bevarad ejektionsfraktion

Det positiva utlåtandet för empagliflozin är baserat på fas 3-studien EMPEROR-Preserved som visade signifikanta resultat hos hjärtsviktspatienter med en ejektionsfraktion i hjärtats vänstra kammare på över 40 procent. (1) Ett godkännande skulle innebära att empagliflozin skulle vara den första och enda godkända behandlingen med bevisad effekt för vuxna med hjärtsvikt och bevarad ejektionsfraktion.

Empagliflozin uppvisar konsekventa kardiorenala fördelar hos personer med hjärtsvikt och en ejektionsfraktion på över 40 procent - oavsett status på kronisk njursjukdom

Resultaten från en ny subanalys av EMPEROR-Preserved-studien visar att empagliflozin minskade den relativa risken för det sammansatta utfallsmåttet kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt samt visade en långsammare njurfunktionsförsämring. (1) Empagliflozin förbättrade genomgående utfallet oavsett grad av njurfunktion ned till en eGFR på 20 mL/min/ 1.73 m2 (2, 1)

Unika resultat i ny hjärtsviktsstudie: Empagliflozin (Jardiance) är den första behandlingen som visat statistiskt signifikant förbättrad prognos hos hjärtsviktspatienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF)

Empagliflozin (Jardiance) visade en 21-procentig relativ riskreduktion för det sammansatta primära utfallsmåttet kardiovaskulär död eller sjukhusinläggning på grund av hjärtsvikt hos patienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF). (1) Det visar resultaten från den internationella EMPEROR-Preserved-studien med 5 988 patienter som publicerades i NEJM i samband med den pågående ESC-kongressen.

Första resultaten från EMPEROR-Preserved-studien visar: Empagliflozin (Jardiance) gav signifikant minskad risk för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar hos hjärtsviktspatienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF)

EMPEROR-Preserved-studien med 5 988 patienter uppnådde det primära utfallsmåttet och är den första och hittills enda fas 3-studien som visat signifikant, minskad risk för kardiovaskulär död eller sjukhusinläggningar på grund av hjärtsvikt hos hjärtsviktspatienter med bevarad vänsterkammarfunktion (HFpEF), ejektionsfraktion >40% – ett sjukdomstillstånd där det idag saknas godkänd behandling.

Visa mer

Boehringer Ingelheim

Boehringer Ingelheim arbetar med banbrytande terapier som förändrar liv - idag och för kommande generationer. Som ett ledande forskningsdrivet bioläkemedelsföretag skapar företaget värde genom innovation inom områden med stora medicinska behov. Boehringer Ingelheim grundades 1885 och har sedan dess varit familjeägt och har ett långsiktigt hållbart perspektiv. Företaget har mer än 53 500 anställda som är verksamma på över 130 marknader i de två affärsenheterna Human Pharma och Animal Health. I Sverige har Boehringer Ingelheim cirka 100 medarbetare som är verksamma inom Human Pharma. Läs mer på www.boehringer-ingelheim.se

Boehringer Ingelheim AB

Hammarby Allé 29, Box 92008
120 06 Stockholm