Gå direkt till innehåll
3 av 4 känner inte till hur klimatsmart bröd är

Pressmeddelande -

3 av 4 känner inte till hur klimatsmart bröd är

Bröd är ett av våra mest klimatsmarta livsmedel, något som få känner till. Bara 24 procent instämmer i påståendet att bröd är klimatsmart och endast 2 procent handlar bröd av samma anledning. Det visar nya siffror från Brödinstitutet.

Undersökningen som är utförd av United Minds på uppdrag av Brödinstitutet visar att endast 24 procent anser att bröd är ett klimatsmart livsmedel. Var tredje person (34 procent) säger till och med att de kommer minska sin konsumtion av bröd för klimatets skull.

Enligt undersökningen uppger var fjärde person (40 procent) att de ska förändra sin matkonsumtion med hänsyn till klimatet. Nästan två av tre svarar att de kommer minska sin konsumtion av nöt- och fläskkött till förmån för växtbaserade livsmedel. 37 procent av svenskarna uppger att de regelbundet äter vegetarisk eller vegansk mat. Bland yngre (18-25 år) är motsvarande siffra 52 procent.

I debatten om fördelarna med en större andel växtbaserade livsmedel glömmer många bort brödet. Till exempel uppger en tredjedel (32 procent) att de ska äta mindre bröd, trots att det är ungefär lika klimatsmart som baljväxter. 1 kg bröd har ett klimatavtryck på cirka 0,8 kg koldioxidekvivalenter* vilket betyder att bröd enkelt platsar i samma liga av livsmedel med lägst ekologiska fotavtryck och som svenskarna uppger att de ska köpa mer av, av hänsyn till klimatet. Andra exempel på livsmedel som ligger under 1,0 kg koldioxidekvivalenter/kg är lök, sallat och morot.

– Världen står idag inför två enormt stora utmaningar; att minska klimatförändringarna och att förebygga de stora levnadsvanesjukdomarna. Forskningen visar numera tydligt att ett skifte i hur vi lever, inte minst vilken mat vi väljer, är helt nödvändig. Bröd är klimatsmart och svensk bageriindustri och spannmålsodling ligger överlag långt framme. Biobränsle används i hög grad och i internationell jämförelse används låga halter av bekämpningsmedel. Dessutom är bröd närodlad mat, säger Ulf Sonesson, mat- och miljöforskare och docent vid forskningsinstitutet RISE.

Endast två procent av de som köper bröd gör det för att det är bra för klimatet. Samtidigt visar beräkningar från RISE att en matig macka bara ger en åttondel så mycket utsläpp av växthusgaser som en svensk standardlunch med köttbullar, beräknat på motsvarande energi- och näringsinnehåll.

– Bröd är ett enkelt sätt att äta klimatsmart. Bröd är en naturlig källa till vegetabiliskt protein, på samma sätt som exempelvis linser och bönor. Växtbaserat protein och fullkorn är enligt forskarna två viktiga faktorer för att hantera klimatförändringar och folkhälsa vilket ger brödet en naturlig plats på bordet, både nu och i framtiden. Och så är det ju gott också, säger Maria Sitell på Brödinstitutet.

För mer information, vänligen kontakta:

Maria Sitell, talesperson Brödinstitutet
070-764 58 84, maria@brodinstitutet.se

Om undersökningen: Den kvantitativa undersökningen genomfördes bland svensk allmänhet i åldrarna 18-80 år under oktober 2017. 1015 intervjuer genomfördes av undersökningsföretaget United Minds på uppdrag av Brödinstitutet.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

FAKTA

40 procent av svenskarna uppger att klimatpåverkan kommer påverka deras matval framöver. Här är de livsmedel flest ska köpa mer av:

 1. Baljväxter – 53 procent
 2. Frukt och grönt – 47 procent
 3. Fisk – 33 procent
 4. Fågel (t.ex. kyckling) – 21 procent
 5. Bröd – 11 procent

Bröd – ett av de mest klimatsmarta livsmedlen som finns

 • Spannmål har överlag låg klimatpåverkan. En anledning är att man får ut mycket livsmedel per odlad yta.
 • Vattenbehovet för att ta fram bröd är låg. Mängden kan jämföras med te som kräver 4,5 gånger mer samt nötkött som kräver nästan 9 gånger mer vatten än motsvarande mängd bröd.
 • 1 kg bröd - så mycket äter vi i genomsnitt i Sverige under en vecka. Det ger ett utsläpp på cirka 0,8 kg koldioxidekvivalenter* medan frukt och grönt som importeras med flyg har 13 gånger högre klimatavtryck (11 kg koldioxidekvivalenter).
 • Bröd är en naturlig källa till protein. Bröd innehåller mellan 8 och 12 procent protein. Att äta en större andel växtbaserat protein är viktigt ur klimathänsyn.
 • En matig macka ger bara en åttondel så mycket utsläpp av växthusgaser som en svensk standardlunch, beräknat på motsvarande energi- och näringsinnehåll.
 • Klimatpåverkan av olika livsmedel ska också sättas i relation till i hur mycket näring det ger. Bröd är ett livsmedel som både ger näring och är klimatsmart.

*) Koldioxidekvivalenter, (CO2-ekv) är ett sätt att översätta olika gasers påverkan på klimatet per kg produkt.

Källor: Chalmers, Livmedelsverket, RISE, Sveriges lantbruksuniversitet, United Minds, University of Twente.

Ämnen

Kategorier


Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Brödinstitutets verksamhet startade 1957 som ett samarbete mellan myndigheter, handeln och brödbranschen. Under 1970-talet lanserades den klassiska reklamkampanjen "Socialstyrelsen rekommenderar 6 - 8 skivor bröd om dagen". Det är än idag en av Sverige genom tiderna mest uppmärksammade aktiviteter. Idag är Brödinstitutet en del av branschorganisationen Sveriges bagare & konditorer. Läs mer på www.brodinstitutet.se

Kontakter

Maria Sitell

Maria Sitell

Presskontakt Kommunikationschef PR, kommunikation, nutrition 070 764 58 84

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund.

Brödinstitutet lyfter fram brödets goda smak och det positiva sambandet med god hälsa och klimatsmarta val, med vetenskapen som grund. Det gör vi genom att kommunicera i medier, i nätverk med personliga tränare, dietister, bagare, skolsköterskor, läkare, nutritionsforskare och många andra i samhället. Med brödet och saklighet som grund skapar vi goda, hälsosamma och klimatsmarta måltidslösningar.

Brödinstitutet
Box 3546, Sveavägen 25
103 69 Stockholm