Gå direkt till innehåll

Kategorier: bygghandel

försäljningen ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter hade en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut.

Negativ försäljningsutveckling för träprodukter – för första gången sedan före pandemin

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med nästan 6 procent under tredje kvartalet 2022. Träprodukter, som utvecklades väldigt starkt under samtliga kvartal mellan första kvartalet 2020 och första kvartalet 2022, har en negativ utveckling för första gången sedan pandemin bröt ut.

Foto: Finansdepartementet/Regeringskansliet

Byggmaterialhandlarnas kommentarer kring Regeringens budgetproposition för 2022

Regeringen vill i sin höstbudget främja ett hållbart byggande och stärka samhällets motståndskraft inom råvaruförsörjning för byggsektorn. Byggmaterialhandlarna ser positivt på budgeten som tar höjd för klimatomställningen och hur byggsektorn kan ställa om till ett cirkulärt byggande, men för att förslagen skall bli verklighet behöver det också satsas resurser på genomförandet.

Många bra nyheter för byggsektorn men det blir ingen höjning av ROT i höstbudgeten 2020

Flera bra nyheter för byggsektorn i regeringens höstbudget men vi saknar en höjning av ROT

Vi ser positivt på att regeringen och samarbetspartierna väljer att fortsätta fokusera på den gröna omställningen och även gör flera kraftfulla satsningar riktat till bygg- och bostadsmarknaden. Men historien har också lärt oss att en satsning är en sak, sedan måste det också gå att genomföra i praktiken. Då får inte regler och handläggning bli för komplicerat, säger Monica Björk.

Visa mer

Samlingsplats för byggmaterialhandelns branschfrågor

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Vår verksamhetsidé är att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.
Våra prioriterade frågor är hållbarhet, digitalisering, statistik, lobbying och skapar gemensamma mötesplatser.

Byggmaterialhandlarna
Regeringsgatan 60
10329 Stockholm
Sverige