Gå direkt till innehåll

Ämnen: Polisiära frågor

Åtal väckt i Sveriges hittills största momsbedrägerimål

Ett internationellt kriminellt nätverk har angripit det svenska skattesystemet och orsakat skattebetalarna skada för hundratals miljoner kronor i felaktigt utbetald moms. Nu har åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm väckt åtal mot tolv personer inom ett tiotal bolag för delaktighet i den största ”momskarusellen” hittills. Ärendet rör storskalig påstådd handel med varor som i själva verket

Två personer anhållna misstänkta för grov organiserad insiderbrottslighet

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten har i dag anhållit två personer i trettioårsåldern som misstänkta för grova insiderbrott avseende mycket höga belopp. De misstänkta brotten har begåtts under ett par års tid och har skett på finansmarknader över hela världen och misstänks ha genererat mångmiljonvinster. Finansinspektionen har lämnat avgörande information till Ekobrottsmyndigheten och utr

Om Ekobrottsmyndigheten

EBM prioriterar att bekämpa ekonomisk brottslighet som är samhällsskadlig, hotar välfärdssystemen och förtroendet för demokratin samt snedvrider konkurrensen. Dessutom medverkar vi aktivt i de myndighetsgemensamma satsningarna mot organiserad brottslighet och grov ekonomisk brottslighet. EBM bidrar i arbetet inom ramen för EU:s policycykel avseende organiserad och allvarlig internationell brottslighet tillsammans med övriga medlemsstater.

Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndighetens huvudkontor, Hantverkargatan 15, Box 22098
104 22 Stockholm