Gå direkt till innehåll

Kategorier: livets slutskede

Patient får frukost serverad i sängen.

Ny studie undersöker måltiders inverkan på patienter med kronisk livsbegränsande sjukdom

Mat är ett måste för att överleva. Men mat har en nästan lika viktig roll för att vi ska må bra och känna delaktighet i vardagen och livet. I en nyligen publicerad översiktsartikel studeras mat och måltiders inverkan på patienter med kronisk livsbegränsande sjukdom. Resultaten visar bland annat att många kunde känna sig splittrade från sin familj, då måltiden inte lägre blev en del av vardagen.

Ny artikel om barns rätt till delaktighet vid förälders livshotande sjukdom

Ny artikel om barns rätt till delaktighet vid förälders livshotande sjukdom

Barn som lever med en förälder som har en livshotande sjukdom möter flera svåra utmaningar, och kan ha tankar och frågor genom hela förälderns sjukdomstid. I artikel 12 i FN:s barnkonvention beskrivs barns rättigheter att uttrycka sin åsikt, få den respekterad och hjälp i de processer som berör dem. I en nyligen publicerad artikel har forskare från Ersta Sköndal Bräcke högskola undersökt om detta

Avhandling: Barns erfarenheter av the family talk intervention – när en förälder vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

Avhandling: Barns erfarenheter av the family talk intervention – när en förälder vårdas inom specialiserad palliativ hemsjukvård

Barn i familjer där en förälder har en livshotande sjukdom, har behov av att visa sina känslor och prata med någon i familjen. I sin avhandling har Rakel Eklund utforskat barns erfarenheter av ”the Family Talk Intervention” som syftar till att främja öppen kommunikation inom familjen om sjukdomen. Nästa vecka disputerar Rakel Eklund vid Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård

Ditt behov av stöd – nytt projekt för att hjälpa närstående i palliativ vård

Allt fler och sjukare personer vårdas i sitt eget hem, ofta ända fram till döden. De närstående får då en viktigare och avgörande roll. Men ofta är de oförberedda och den uppkomna situationen kan medföra negativa konsekvenser för dem med psykisk och social påfrestning samt nedsatt egen hälsa. I ett nytt projekt ska man synliggöra och prioritera närståendes stödbehov vid planering av stödinsatser.

Ny studie visar närståendes tillfredsställelse med vården de tre sista månaderna i livet

Ny studie visar närståendes tillfredsställelse med vården de tre sista månaderna i livet

En ny studie visar att efterlevande till personer som avlidit i cancer skattade tillfredsställelsen med vården i livets slut högre, än efterlevande till de med andra sjukdomar. Studien visar även att det fanns en lägre tillfredsställelse med vården om den efterlevande eller avlidne hade en högre utbildning, om den avlidne varit sjuk i över ett år och om den efterlevande var barn till den avlidne.

Visa mer

Marie Cederschiöld högskola

Vid Marie Cederschiöld högskola anordnas utbildning på grundnivå och avancerad nivå i vårdvetenskap och socialt arbete. Vi har även utbildning i teologi och kyrkomusik samt forskarutbildning inom området Människan i välfärdssamhället. Vår uppdragsutbildning vänder sig till yrkesutövare och utgår från ett helhetsperspektiv på människan. Marie Cederschiöld högskola finns i Stockholm och Göteborg. Vårt namn fram till januari 2022 var Ersta Sköndal Bräcke högskola.

Marie Cederschiöld högskola
Stigbergsgatan 30
100 61 Stockholm
Sweden