Gå direkt till innehåll

Regioner: Utanför Sverige

Etik, genetik och politik, Nytt nummer av Framtider, 2/2007

”Vi föds som original. Hur kommer det då sig att vi dör som kopior?” – frågade Edward Young 1759. År 2007 är det kanske dags att revidera frågeställningen då genteknik och genetik öppnat oanade möjligheter för både människor och andra organismer. Samtidigt väcks en rad frågor och farhågor: Kommer vi i framtiden att se en ”gendesignad” överklass? Och vem äger egentligen framtidens genresurser?

Forskning om de stora framtidsfrågorna

Institutet för Framtidsstudier är en fristående statlig forskningsstiftelse med rötter i 1970-talet. Vi tar med vetenskapliga metoder fram kunskapsunderlag om de stora framtidsfrågorna och verkar för en offentlig framtidsdebatt. Vårt aktuella forskningsprogram omfattar fem teman som handlar om framtida generationer, demokrati för det tjugoförsta århundradet, nya teknologier och mänsklighetens framtid, diskriminering, sexism och rasism, samt jämlikhet. Hos oss ryms också sekretariatet för det globala forskarnätverket World Values Survey.

Institutet för Framtidsstudier

Holländargatan 13
101 31 Stockholm