Gå direkt till innehåll
IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i den pågående granskningen av AR 6, IPCC:s sjätte utvärderingsrapport.
IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i den pågående granskningen av AR 6, IPCC:s sjätte utvärderingsrapport.

Nyhet -

Delta i granskningen av IPCC:s kommande rapport

Just nu pågår den externa granskningen av bidraget från arbetsgrupp III om minskad klimatpåverkan i IPCC:s kommande utvärderingsrapport. IPCC välkomnar och uppmuntrar ett brett deltagande i granskningen.


– Granskningen säkerställer att IPCC:s rapporter täcker den senaste vetenskapliga, tekniska och socioekonomiska forskningen och att den representerar en bred expertis från både utvecklade länder och utvecklingsländer, säger Érika Mata, forskare på IVL och en av författarna till kapitel nio som handlar om byggnader.

Utkastet till arbetsgrupp III:s bidrag är öppet för en andra granskningsomgång till och med den 14 mars. Den som vill delta i granskningen kan registrera sig till och med 7 mars.

Arbetsgrupp III hanterar frågan om minskad klimatpåverkan, framförallt genom minskade utsläpp och förbättrade kolsänkor. Det inkluderar bland annat klimatsmarta innovationer, teknikutveckling och efterfrågan och tjänster samt sociala aspekter av minskade utsläpp.

Arbetsgrupp I hanterar den vetenskapliga grunden för klimatförändringar och arbetsgrupp II hanterar effekter, anpassning och sårbarhet.

Granskningen är helt transparent

IPCC:s rapporter utarbetas och granskas i flera steg. En första expertgranskning genomfördes i början av 2020, i det här andra steget har även regeringar uppmanats att delta. Underlaget är helt transparent, allt sparas och det är helt och hållet offentligt. Alla expertgranskare omnämns i den publicerade rapporten.

– Kommentarer från experter och regeringar är ett viktigt steg för att rapporten ska hålla hög kvalitet, säger Érika Mata.

Utvärderingsrapporterna publiceras vart sjätte till sjunde år, den senaste kom 2015. De tre delrapporterna från arbetsgrupperna kommer att presenteras nästa år. Först ut är rapporten om det vetenskapliga kunskapsläget och därefter följer rapporterna om åtgärder och effekter, samt den avslutande syntesrapporten.


För mer information, kontakta:
Érika Mata, erika.mata@ivl.se, tel: 010-788 68 39


Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Relaterat innehåll

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm