Gå direkt till innehåll

Nyhet -

Ny årsrapport från Mistra Indigo

Nu har den senaste årsrapporten från det IVL-ledda klimatpolitiska forskningsprogrammet Mistra Indigo publicerats. Rapporten innehåller korta policy-sammanfattningar över ämnen som programmet tittat närmare på.

Sammanfattningarna ger en snabb överblick över aktuella ämnen inom klimatområdet som till exempel EU:s utsläppshandel, miljömässiga och sociala effekter av bränsleskatter, USA:s väg mot minskade utsläpp av växthusgaser och vilket värde det finns i att vara först på plan med reformer inom klimat- och miljöområdet.

I april arrangerar Mistra Indigo ett heldagsmöte i Washington för nyckelpersoner inom det globala klimatarbetet. Mötet arrangeras tillsammans med Resources for the Future och den svenska ambassaden i Washington, och bland deltagarna förväntas experter inom det klimatpolitiska området från USA, Kina och EU-kommissionen. De resultat som presenteras i Mistra Indigos årsrapport ligger till grund för många av de planerade diskussionerna.

Läs årsrapporten.

För mer information kontakta:
Peringe Grennfelt, peringe.grennfelt@ivl.se, tel. 031-725 62 34

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Sara Malmheden

Sara Malmheden

Presskontakt Pressansvarig 010-788 65 10

Forskning och uppdrag för ett hållbart samhälle

IVL Svenska Miljöinstitutet är ett oberoende, icke-vinstdrivande miljöforskningsinstitut som ägs av en stiftelse gemensamt grundad av staten och näringslivet. Sedan 1966 arbetar vi med tillämpad forskning för att hitta lösningar på miljöproblem, både på nationell och på internationell nivå. Vi bedriver forsknings- och uppdragsverksamhet inom hela miljöområdet.

IVL Svenska Miljöinstitutet
Valhallavägen 81
114 23 Stockholm