Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:04 CEST

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:00 CEST

Årets djurskyddsrapport förklarar bland annat hur Jordbruksverket arbetar med djurskyddsbestämmelser för att både stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och bibehålla ett gott djurskydd. Rapporten handlar också om andra händelser under året som invigningen av Sveriges 3R-center och en EU-plattform för djurskyddsfrågor.

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 14:29 CEST

Jordbruksverket har undersökt vilka möjligheter som öppnats upp för handel efter att frihandelsavtalet mellan EU och Kanada trädde i kraft i september 2017. Avtalet innebär omfattande tullsänkningar på fisk- och jordbruksområdet, men tullarna för vissa känsliga produkter som kött, mejeriprodukter och ägg tas inte helt bort.

19 procent av jordbruksmarken brukades ekologiskt 2017

19 procent av jordbruksmarken brukades ekologiskt 2017

Pressmeddelanden   •   Maj 24, 2018 09:30 CEST

2017 brukades 577 200 hektar av Sveriges jordbruksmark med ekologiska produktionsmetoder. Jämfört med 2016 var det en ökning med 24 100 hektar, eller drygt 4 procent. I handlingsplanen för den svenska livsmedelsstrategin finns ett inriktningsmål att 30 procent av jordbruksmarken ska vara ekologisk år 2030. År 2017 var andelen 19 procent.

Dokument 2 träffar

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport
Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.