Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 12 träffar

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Sverige har låg antibiotikaförsäljning till djur

Pressmeddelanden   •   Sep 14, 2018 09:47 CEST

Smalspektrumantibiotika (penicillin), som verkar på enstaka arter av bakterier, används fortsatt i hög grad till djur i Sverige. Detta är viktigt ur ett resistensperspektiv och visar att riktlinjer och behandlingsrekommendationer för antibiotikaanvändning följs.

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Sänkta dioxinnivåer i ekologiskt värphönsfoder och ekoägg

Pressmeddelanden   •   Jun 19, 2018 10:04 CEST

Äggbranschen har lyckats med målet att sänka dioxinnivåerna i de ekologiska äggen och halterna av dioxin i värpfoder ligger under de tillåtna gränsvärdena. Det visar den undersökning som Livsmedelsverket, Jordbruksverket och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA) har genomfört.

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Ett händelserikt 2017 för djurskyddet

Pressmeddelanden   •   Jun 04, 2018 13:00 CEST

Årets djurskyddsrapport förklarar bland annat hur Jordbruksverket arbetar med djurskyddsbestämmelser för att både stärka konkurrenskraften i livsmedelskedjan och bibehålla ett gott djurskydd. Rapporten handlar också om andra händelser under året som invigningen av Sveriges 3R-center och en EU-plattform för djurskyddsfrågor.

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Frihandelsavtalet mellan EU och Kanada underlättar handel

Pressmeddelanden   •   Maj 29, 2018 14:29 CEST

Jordbruksverket har undersökt vilka möjligheter som öppnats upp för handel efter att frihandelsavtalet mellan EU och Kanada trädde i kraft i september 2017. Avtalet innebär omfattande tullsänkningar på fisk- och jordbruksområdet, men tullarna för vissa känsliga produkter som kött, mejeriprodukter och ägg tas inte helt bort.

Dokument 3 träffar

Försäljning av djurläkemedel 2017

Försäljning av djurläkemedel 2017

Dokument   •   2018-09-14 09:47 CEST

Rapport, försäljning av djurläkemedel 2017

Jordbruksverkets och SVA:s gemensamma rapport
Avvattning av jordbruksmark i ett framtida klimat

Som en del i arbetet med livsmedelsstrategin har Jordbruksverket kartlagt och analyserat behovet av dränering av svensk jordbruksmark.