Gå direkt till innehåll
2021-05-19 Webbinarium: Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Nyhet -

2021-05-19 Webbinarium: Livsmedelskedjan – 2020-talets nya tillväxtmotor i svensk ekonomi

Intresset för växtbaserat har ökat starkt bland konsumenter under senare år. Det antas finnas en stor potential för en ökad svensk hållbar livsmedelsproduktion på detta område och KSLA:s kommitté för Hållbar Mat bjuder in till ett webbinarium om möjligheterna och förutsättningarna för tillväxt i livsmedelskedjan med särskilt fokus på möjligheten i en ökad produktion av växtbaserat protein.

Hela livsmedelskedjan sysselsätter idag över 300 000 personer i 23 olika branscher runt om i Sverige. Näringen är idag en kärnsektor i svensk ekonomi och har potential att vara den nya innovativa tillväxtmotorn under 20-talet som visar vägen mot hållbar tillväxt. Men för att lyckas behöver vi utveckla moderna innovationssystem som bidrar till utveckling av nya värdekedjor. I detta seminarium har vi fokus på växtbaserade proteiner.

Jordbruksavdelningens kommitté för hållbar svensk matproduktion och -konsumtion (Hållbar Mat) har uppdraget att främja en hållbar svensk konsumtion och produktion av livsmedel.

Kommitténs övergripande mål är att:
- bidra till uppfyllandet av nationella livsmedelsstrategins vision
- identifiera framgångsfaktorer, hinder och målkonflikter

Tid & Plats: 19 maj 2021 kl 09.00–11.30, Zoom

Välkommen till en angelägen diskussion!

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Presskontakt

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm