Gå direkt till innehåll

Ämnen: Kultur

Mittenkoalitionen presenterar ytterligare SL-biljetter för hemlösa

Mittenkoalitionen presenterar ytterligare SL-biljetter för hemlösa

Idag presenterar Mittenkoalitionen i Region Stockholm ett förslag om att under 2023–2024 dela ut ytterligare 1000 enkelbiljetter för SL-trafiken till 5 frivilligorganisationer vardera som arbetar mot hemlöshet. Totalt handlar det om ytterligare 5000 biljetter årligen, utöver de 15 000 som redan beslutats om.
Hjälporganisationer fokuserade på hemlöshet har sett en kraftig ökning i antalet behöva

Mittenkoalitionen i Region Stockholm presenterar ett förstärkt psykosocialt stöd till flyktingar från Ukraina

Mittenkoalitionen i Region Stockholm presenterar ett förstärkt psykosocialt stöd till flyktingar från Ukraina

Behovet av psykosocialt stöd och vård ökar hos flyktingar från Ukraina som vistas i Stockholms län. Regionens samordnare för frågor kopplade till kriget i Ukraina har genom kontakt med myndigheter, verksamheter och personal som arbetar nära ukrainska flyktingar konstaterat att allt fler tenderar att drabbas av psykosociala problem i takt med att kriget fortsätter. Samtidigt kan det vara svårt för

Nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården - tidigare insatser och individanpassad behandling

Nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården - tidigare insatser och individanpassad behandling

Ett nytt inriktningsbeslut för ätstörningsvården i Region Stockholm innebär att strukturen förändras så att alla som drabbas av ätstörningar får möjlighet till tidiga insatser och breddad vård på flera nivåer. Bland annat ska primarvårdens medarbetare få kompetensutveckling, specialpsykiatrin för vuxna får ett breddat uppdrag och slutenvården ska bedrivas i egen regi.

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar omställningsplan för vårdval

Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar omställningsplan för vårdval


Mittenkoalitionen och Vänsterpartiet presenterar i dag en omställningsplan för vårdvalen inom Region Stockholm. Genomlysningen som planen baseras på visar att de flesta vårdval inte behöver förändras. Samtidigt belyser den att vissa vårdval inte fungerar, och därför föreslås dessa att åtgärdas, antingen genom förändringar inom vårdvalen, genom upphandling eller genom att Region Stockholm driv

Region Stockholms miljöpris till banbrytande projekt om återvinning av plast i vården

Region Stockholms miljöpris till banbrytande projekt om återvinning av plast i vården

Under dagens regionfullmäktige delas Region Stockholms Miljöpris och Årets eldsjäl ut för nionde året i rad. Årets vinnare av miljöpriset och prissumman på 50 000 kronor är projektet “Cirkulärt flöde för skyddsförkläden” som letts av Johanna Albert, överläkare på anestesi och intensivvårdsavdelningen på Danderyds sjukhus.
Engångsprodukter i plast behövs i vården av hygienskäl och användningen

Region Stockholm överträffar klimatmål - minus 55 procent klimatpåverkan

Region Stockholm överträffar klimatmål - minus 55 procent klimatpåverkan

På tisdag den 10 maj fattar Region Stockholm beslut om miljöredovisningen för 2021. Det är en uppföljning av miljöarbetet i den egna verksamheten och den visar på flera positiva framsteg. Bland annat när det gäller klimatpåverkan, inköp, konsumtion och matsvinn. 
- Region Stockholms totala klimatpåverkan har minskat med 55 procent sedan 2011. Det innebär att vi slagit vårt mål på 50 procent. De

Foto: Fredrik Hjerling

Region Stockholm satsar nio miljoner på civilsamhället - för stärkt mottagnade och integration

Vi ser nu hur människor i vårt län gör otroliga insatser för att på bästa sätt ta emot de människor som är på flykt från krigets Ukraina. Civilsamhället spelar åter en avgörande roll när vårt samhälle sätts på prov.
-Region Stockholm skjuter nu till nio miljoner till civilsamhället för att stärka det arbetet. Sju miljoner ska gå till föreningar och folkbildning. Två miljoner ska gå till kultur

Visa mer
Miljöpartiet i Region Stockholm
Hantverkargatan 45
112 21 Stockholm