Gå direkt till innehåll
Pendeltågens punktlighet fortsatt hög - problem med obehöriga på spåret kvarstår

Pressmeddelande -

Pendeltågens punktlighet fortsatt hög - problem med obehöriga på spåret kvarstår

Under andra kvartalet 2022 var 91,7 procent av pendeltågen punktliga vilket också är punktlighetsgenomsnittet för 2022 så här långt. Den vanligaste orsaken till förseningar var olyckor, tillbud och andra liknande faktorer.

När vi analyserar statistiken så att bara den delen av punktligheten som MTR kan påverka är kvar – den så kallade egenpunktligheten – så är punktligheten 98,8 procent. Under första kvartalet i år var den marginellt högre.

De allra flesta tåg är alltså punktliga, men vi lägger trots det ner mycket tid på att arbeta för att alla ska vara det. Eftersom pendeltågen opererar på järnvägen tillsammans med fjärr, regional och godståg finns det dock flera saker som gör att det kan bli förseningar, trots att vi har gjort allt vi kan för att undvika dem.

En stor del av de förseningar som kan uppstå klassificeras som Olyckor, tillbud och andra faktorer. Det var den vanligaste orsaken till förseningar under andra kvartalet i år. Under april, maj och juni låg det i snitt bakom 37 procent av alla merförseningsminuter.

Ett exempel på händelser inom den kategorin är att obehöriga befinner sig i spårområdet vilket betyder att trafiken måste stannas. Väldigt sällan leder det till något allvarligt tillbud men under tiden spåren kontrolleras måste all trafik stå stilla eller att tågen framförs med mycket låg hastighet. Under andra kvartalet i år resulterade det i totalt 5019 merförseningsminuter.

Trafikverket, MTR och Trafikförvaltningen arbetar aktivt med att minska möjligheterna för obehöriga att komma in i spårområdet men att helt bygga bort möjligheten är mycket svårt då järnvägsspåren är omfattande. Parallellt pågår kampanjer från ovan aktörer gällande att informera om vilka risker att beträda spår innebär för individen och vilka effekter det får på övrig trafik till följd.

Ämnen

Kategorier

Regioner


MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll. Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och Kina.

MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor. Varje dag görs 1,7 miljoner resor med oss och siffran ökar från år till år. 

MTR:s vision är att med innovationskraft och omsorgsfull service länka samman och utveckla hållbara samhällen. 

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Carl Fredrik Johansson

Carl Fredrik Johansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 18 59
Emilie Hollingby Thorsén

Emilie Hollingby Thorsén

Presskontakt Head of Communications +46 76 641 14 33
MTRs Presstjänst

MTRs Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat innehåll

MTR Nordic Group är en del av MTR Corporation som är ett av de ledande tågbolagen i världen. Vi har gedigen kunskap om spårbunden trafik som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR Nordic Group består av sju bolag och omfattar MTR Tunnelbanan, MTR Pendeltågen, MTR Mälartåg, MTR Tech, MTR Facility Management, MTRX och MTR Nordic. Sedan 2017 bedriver MTR även en Yrkeshögskola för lokförare och tågtekniker. MTR är en av Stockholms största privata arbetsgivare, med närmare 6 000 medarbetare och Sveriges största tågbolag sett till antal resor.

MTR har sedan starten i Sverige 2009 visat att bolaget är en långsiktig partner med hög leveransprecision. På de 12 år som MTR ansvarat för tunnelbaneverksamheten i Stockholm har punktligheten gått från 91 procent till 99 procent för 2020. För pendeltågen landade punktligheten 2020 på 96 procent och blev därmed det punktligaste året någonsin. För att uppnå en så hög punktlighet både för krävs ett strukturerat arbete inom hela verksamheten, god samverkan med externa parter, robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, samt engagerade kollegor som varje dag, året om bidrar i förbättringsarbetet.

MTR Nordic
Rålambsvägen 17
112 59 STOCKHOLM
Sverige