Gå direkt till innehåll
Rekordåret 2020 – pendeltågens punktligaste år någonsin

Pressmeddelande -

Rekordåret 2020 – pendeltågens punktligaste år någonsin

Sedan MTR tog över driften av Stockholms pendeltåg 2016 har ett systematiskt kvalitetsarbete pågått för att förbättra punktligheten. Fyra år senare går det att konstatera att MTR tillsammans med Trafikförvaltningen och Trafikverket lyckats höja punktligheten* från, som lägst, 91 procent till 96 procent på årsbasis. 2020 blir därmed ett nytt rekordår där årspunktligheten på 96 procent är hela 2,4 procentenheter bättre än 2019 års resultat.

2020 har präglats av en pandemi som för kollektivtrafiken inneburit många utmaningar för att säkerställa en trygg och fungerande kollektivtrafik. Fokus under året har varit att köra full trafik för att bidra till minskad smittspridning och säkerställa att de som måste resa med den spårbundna kollektivtrafiken ska kunna göra det. Punktlighetsarbetet har varit en röd tråd under hela året för att motverka trängsel och leverera en pålitlig tågtrafik.

Punktligheten för 2020 landar på 96,0 procent, vilket är pendeltågens punktligaste år någonsin sedan Trafikverket började mäta punktligheten 1998. Även december månads punktlighet är uppe på en rekordnivå på 97,1 procents punktlighet och noteras därmed som den näst punktligaste månaden någonsin.

– Vårt uppdrag har aldrig varit så viktigt som under det gångna året. Jag är otroligt stolt över alla medarbetare som varje dag, dygnet runt, året om bidragit till att hålla Stockholm rullande. Det är tack vare allas insatser som vi lyckats leverera en stabil och punktlig pendeltågstrafik, säger Henrik Dahlin, VD för MTR Pendeltågen. Vårt mål är att säkerställa en hållbar kollektivtrafik som resenärerna kan lita på. 2020 års punktlighetsrekord är ett stort kliv i rätt riktning och ett kvitto på att ihärdigt kvalitetsarbete och god samverkan varit lyckosamt.

Framgångsfaktorer för förbättrad punktlighet
MTR har sedan 2018 haft en trepartssamverkan med Trafikverket som har hand om infrastrukturen och delar av trafikinformationen för pendeltågen samt med Trafikförvaltningen. Samarbetet har bland annat handlat om att minska konsekvenserna av infrastrukturfel och obehöriga i spår men också att hantera varje störning effektivare genom erfarenhetsutbyte och närmare samverkan mellan Trafikverkets trafikledning och MTR:s driftledning. MTR har därtill arbetat med en analysdriven trafikplanering som med flera egenutvecklade datamodeller och genom praktiska observationer tidigt identifierat och motverkat faktorer som ligger bakom återkommande förseningar.

Vi har verkligen kraftsamlat för att komma till botten med grundproblemen som orsakar förseningar, säger Filip Johansson, trafikchef på MTR Pendeltågen. Att vi lyckats så bra handlar bland annat om ett välfungerande samarbete med övriga aktörer, en robust trafikplanering och ett stabilt fordonsunderhåll, men också om att vi har engagerade medarbetare som varje dag bidrar i förbättringsarbetet.

Exempel på punktlighetshöjande insatser:

  • Helhetsanalys av samtliga infrastrukturfel som påverkat spårbunden trafik i SL-området (inte bara pendeltåg).
  • Samverkan med Trafikverkets entreprenörer för att skapa bättre möjligheter för arbete i spår utan trafikpåverkan.
  • Genomfört åtgärder för att minska obehöriga i spår – något som ofta får långvarig påverkan på trafiken.
  • Installation av mätutrustning på pendeltågen för att ge Trafikverket aviseringar om fel i infrastrukturen redan innan de blir trafikpåverkande (exempelvis växlar som behöver åtgärdas, spårsprickor och liknande).
  • Analys och optimering av trafikplaneringen och tidtabellerna, i samverkan med Trafikförvaltningen, för att t.ex. minska resenärsbelastningen på högbelastade tåg och skapa en robust plan genom färre skiften från långa till korta tåg under trafikdygnen.
  • Upprättat fördefinierade störningsplaner för MTR:s driftledning samt övat och löpande utvärderat störningar.

Mer information om decembers punktlighet för pendeltågen kan du läsa i månadens punktlighetsrapport.

*Varje månad mäts punktligheten i pendeltågstrafiken. För pendeltågen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer inom 2:59 minuter från utsatt tid (”RT+2”). För övrig persontrafik på järnvägen räknas ett tåg som punktligt om det ankommer inom 5:59 minuter från utsatt tid (”RT+5”).Punktligheten för pendeltågen de senaste månaderna. GM12 är det genomsnittliga värdet för de senaste tolv månaderna.Punktlighetsutvecklingen för pendeltågen de senaste 20 åren (MTR tog över verksamheten i december 2016).


Ämnen

Taggar

Regioner


MTR länkar samman människor och hållbara samhällen varje dag, världen över. MTR är ett av de ledande globala tågbolagen och har en gedigen kunskap om spårbunden trafik, med över 40 års erfarenhet av järnvägstrafik, som innefattar allt från design och konstruktion till drift och fordonsunderhåll.

MTR vill vara en integrerad del av samhället och arbetar globalt även med stadsutveckling. Med en strävan att utveckla hållbara samhällen bygger MTR även fastigheter och identifierar alternativa lösningar för tids- och kostnadseffektiva investeringar i infrastruktur.

Med fler än 40 000 dedikerade medarbetare, ansvarar MTR för över 12 miljoner resenärer varje dag, i Hongkong, Sverige, Storbritannien, Australien och i Kina.

MTR Nordics verksamhet omfattar drift av Stockholms tunnelbana (sedan 2009), drift av Stockholms pendeltåg (sedan 2016) och fordonsunderhållsbolaget MTR Tech. Sedan 2015 kör MTR även snabbtågstrafik mellan Göteborg och Stockholm under varumärket MTRX.

För mer information om MTR Corporation, vänligen besök www.mtr.com.hk
För mer information om MTR Nordic, vänligen besök www.mtrnordic.se

Presskontakt

Maria Hansson

Maria Hansson

Presskontakt Presschef +46 76-641 13 15
Julia Valentin

Julia Valentin

Presskontakt Head of Corporate Communications +46 70 200 30 89
MTR Presstjänst

MTR Presstjänst

Presskontakt 08-578 610 20

Relaterat material

Relaterade nyheter