Nyheter från Norges sjømatråd i Sverige

Nyheter   •   Apr 27, 2020 14:31 CEST

Norges sjømatråd skickar löpande ut nyhetsbrev med insikter om konsumentbeteenden, statistik och nyheter. Här kan du ta del av dessa.

Norska branschens löfte: sjömatsproduktionen hålls igång trots corona

Pressmeddelanden   •   Mar 17, 2020 15:11 CET

Den norska sjömatsindustrin arbetar fortsatt aktivt för att leverera säker, hållbar och näringsrik mat under den pågående corona-pandemin.

Norsk lax fri från antibiotika

Nyheter   •   Mar 03, 2020 15:19 CET

Den norska laxindustrin har nästan helt slutat använda antibiotika och all odlad lax från Norge är helt fri från rester av antibiotika och andra läkemedel. Under 2018 användes 0,069 milligram antibiotika per kilo lax. Som jämförelse användes 12,9 milligram för att producera ett kilo kött i det svenska jordbruket.

Missförstånd och fel i debatten om odlad lax

Nyheter   •   Sep 20, 2019 09:44 CEST

Publicerad på DN.se

I en insändare på DN Åsikt (20 september 2019) uppmanar Christer Nilsson svenska konsumenter att vägra vägra äta norsk industrilax. Med texten sällar han sig till en skara av kritiker som höjer rösten mot odlad lax.

Från den norska branschens sida välkomnar vi kritik, men vi skulle önska att den baseras på fakta från trovärdiga källor snarare än missuppfattningar. Christer Nilssons insändare innehåller en lång rad påståenden varav många är tendentiösa och går lätt att få motbevisade av seriösa källor.

Ett av påståendena i texten är att den norska fiskebranschen, hand i hand med svenska livsmedelskedjor, tiger om att 53 miljoner laxar dog i laxkassar under 2017. Dödligheten bland odlad lax är ingenting branschen försöker dölja. I all animalisk proteinproduktion är dessvärre dödlighet hos djuren en utmaning och något uppfödarna tar på största allvar, vare sig det handlar om gris, kyckling eller lax.

Dödligheten på lax är i nivå, eller något högre, jämfört med annan djuruppfödning. Samtidigt är laxen ett kallblodsdjur med en helt annan biologi är varmblodsdjur.

Flera faktorer spelar in. Den unga laxens övergång från sötvatten till saltvatten är en stor belastning, samma som för den vilda laxen.

I Norge regleras djurhållningen av djurskyddslagen som överensstämmer med svensk motsvarighet. Alla norska laxodlare är skyldiga att följa dessa etiska riktlinjer.

Tillsynen av lagen sköts av det norska livsmedelsverket, Mattilsynet. Branschen arbetar dessutom med ett omfattande projekt för att få en bättre bild av hur laxen mår och utarbeta indikatorer för att löpande mäta och förbättra laxens välmående.

Sjukdomar, infekterad fisk och föroreningar som sprids i havet och påverkar den vilda laxen är andra påståenden som återfinns i Christer Nilssons insändare. De norska laxodlingarna tillhör de mest öppna, transparenta och genomlysta fiskodlingarna i världen.

Varje år analyseras över 10.000 laxar. Varje vecka räknas antalet laxlus i alla anläggningarna, prover tas på havsbottnen under odlingarna och eventuella sjukdomar rapporteras. Detta är bara några av de kontroller som görs av oberoende aktörer och myndigheter. All data om hur laxen mår och odlingarnas miljökonsekvenser är offentligt tillgängliga.

Christer Nilsson påstår vidare att odlad lax ”utgör den kanske mest toxiska basfödan i världen”. Detta påstående är fel och något vi tar starkt avstånd ifrån. Den odlade laxen är trygg och nyttig vilket bekräftas av en lång rad experter.

Det är dokumenterat att norsk lax är säker och hälsosam att äta, vilket bekräftas av både norska och svenska livsmedelsmyndigheter. Livsmedelsverket har på sin hemsida samlat sina rekommendationer för odlad lax, som klargör att laxen är ett säkert och hälsosamt livsmedel för både barn och vuxna.

Anneli Widenfalk, toxikolog på Livsmedelsverket, uttalade sig om den odlade laxens påstådda innehåll av miljögifter i en artikel i Svenska Dagbladet (10 juli 2019): ”Odlad lax är en av de feta fisksorter som har de allra lägsta halterna av miljögifter.” Detta bekräftas också av det norska Folkehelseinstituttet.

Slutligen nämner Nilsson antioxidanten etoxikin. Det är uppenbart att Nilsson inte följt utvecklingen av fiskfodret de senaste åren. Branschen har länge arbetat med en utfasning av etoxikin och en stor del av den norska odlade laxen föds inte längre på foder innehållande antioxidanten.

Livsmedelsverket menar, med hänvisning till sin norska motsvarighet och forskare som analyserat odlad lax, att halterna av etoxikin ligger under de nivåer som bedömts innebära en hälsorisk.

Innehållet i fiskfodret har, som tidigare nämnts, förändrats de senaste åren och baseras i dag till hög grad på vegetabiliska ingredienser. Detta gör att miljögifterna i odlad lax är på en betydligt lägre nivå i dag än vad de var tidigare. I norsk odlad lax har man lyckats minska förekomsten av miljögifter med 60–70 procent de senaste 15 åren. Det innebär också att odlad lax innehåller mindre miljögifter än exempelvis vild lax.

Lax och annan mat från havet är en av Norges viktigaste näringar och det ligger i vårt intresse och på vårt ansvar att fisken mår bra, att miljön bevaras och att maten håller absolut högsta kvalitet. Allt för att fisk som kommer från Norge ska vara 100 procent trygg att äta.

Påståendet om att vi tiger om något stämmer helt enkelt inte. Den norska branschen kontrolleras noga och genomgår en lång rad tester ur alla tänkbara perspektiv. Resultatet av dessa publiceras offentligt för alla att ta del av.

SVAR PÅ INSÄNDARE i DN Åsikt. Norsk odlad lax är hälsosam att äta. Noggranna kontroller ser till att fisken mår bra och miljön bevaras, skriver Anders Snellingen på branschorganisationen Norges sjömatråd.

Läs vidare »

Norsk lax – världsbäst i hållbarhet

Pressmeddelanden   •   Sep 06, 2019 08:00 CEST

Norska sjömatsproducenter innehar fyra av tio topplaceringar i 2019 års Coller FAIRR Protein Index. Indexet rankar 60 av världens största proteinproducenter utifrån ett hållbarhetsperspektiv.

Sjömatskonsumenter äter mer hållbart

Pressmeddelanden   •   Aug 27, 2020 07:00 CEST

En stor internationell studie från Norges Sjømatråd visar att svenskar som ofta äter fisk och skaldjur även äter mer hållbart. Drygt 60 procent av dem som uppger att de äter sjömat minst en gång i veckan säger att de också gjort förändringar i sin vardag för en mer hållbar kost.

Ny studie visar att 7 av 10 svenskar vill äta mer sjömat i framtiden

Pressmeddelanden   •   Jun 24, 2020 07:30 CEST

I en stor internationell studie från Norges Sjømatråd uppger 70 procent av svenskarna att de vill äta mer sjömat i framtiden. Samtidigt visar studien att hela 66 procent av svenskarna enbart äter sjömat en gång i veckan eller mer sällan, långtifrån svenska Livsmedelsverkets rekommendationer om att vi ska äta fisk och skaldjur två till tre gånger i veckan.

Med anledning av rykten om corona på kinesisk marknad

Nyheter   •   Jun 15, 2020 16:48 CEST

I samband med rapporter om nya fall av covid-19 i Peking har kinesiska medier rapporterat om rykten att viruset ska ha hittats på skärbrädor för fisk. Dessa är obekräftade och bygger på spekulationer.

Det finns inga studier som tyder på att coronavirus sprids via livsmedel. På svenska Livsmedelsverkets hemsida går det att läsa ”Kunskap från tidigare utbrott med liknande coronavirus visar att denna typ av virus smittar från sjuka personer och inte genom ytor som till exempel livsmedel och livsmedelsförpackningar.”

Enligt Livsmedelsverket och en lång rad liknande myndigheter jorden runt finns det inget i nuläget som tyder på att viruset kan spridas genom att man äter mat eller dricker vatten och enligt FN:s livsmedels- och jordbruksorganisation, FAO, är sjömat fortsatt säkert att äta.

Mot denna bakgrund är det alltså inte troligt att smitta kan spridas från fisk eller annan sjömat. 

I samband med rapporter om nya fall av covid-19 i Peking har kinesiska medier rapporterat om rykten att viruset ska ha hittats på skärbrädor för fisk. Dessa är obekräftade och bygger på spekulationer.

Läs vidare »

Ökad konsumtion av sjömat säkrar framtidens matproduktion

Pressmeddelanden   •   Nov 20, 2019 09:00 CET

Med ansvarsfull och hållbar hantering kan haven förse oss med sex gånger mer mat än vad de gör i dag. Det visar en rapport från en global expertpanel som presenterades på en FN-konferens under tisdagen.

En ätbar lösning på klimatkrisen

Pressmeddelanden   •   Okt 02, 2019 08:35 CEST

Att äta mer sjömat kan vara en del i lösningen för världens klimatutmaningar, det visar en ny rapport baserad på data från 165 experter och forskare.

Kontaktpersoner 1 kontaktperson

  • Presskontakt
  • Fiskeriutsending Sverige
  • sbwe@shjeahhfobqodfq.nstodx
  • +47 97526063

Om Norges sjömatråd

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för sjömat från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på sjömat från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska sjömatsprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen.

Adress

  • Norges sjömatråd
  • Skarpögatan 4
  • Box 27829, 115 93 Stockholm
  • Sweden