Gå direkt till innehåll
Marie och Pierre Curie har gett namn åt en av mätenheterna.
Marie och Pierre Curie har gett namn åt en av mätenheterna.

Blogginlägg -

Vilka enheter används för att mäta radongas?

Svaret är inte lika enkelt som frågan. Eftersom det finns många olika sammanhang där radongas behöver mätas måste vi först klargöra mer exakt vad vi pratar om. Det kan exempelvis handla om exponeringen för radongas, koncentrationen av radongas i inomhusluft, radongaskoncentrationen i mark och radonhalten i vatten. Mätenheten skiljer sig åt beroende på vilken aspekt eller nivå man behöver mäta.

Upptäckten av radioaktivitet
När det gäller mätning av radioaktivitet är den traditionella enheten Curie. Marie och Pierre Curies arbete var avgörande i upptäckten av radioaktivitet och deras namn blev också namnet på mätenheten. Curie är inte en SI-enhet (internationella måttenhetssystemet) och användes av forskare under de första åren efter upptäckten av radioaktivitet. Curie avser aktiviteten för ett gram radium och är en massiv enhet. Om vi behöver uttrycka aktivitetskoncentrationen för radongas (222Rn) kan vi därför använda Curies. I USA är enheten för radongasaktivitet pCi per liter. pCi är 10-12 Curies eller en miljon miljoner gånger mindre än en Curie.

När forskningen kring radioaktivitet fortsatte blev det uppenbart att radioaktivitet hade negativa hälsoeffekter. Därför behövdes en ny enhet för att uttrycka dessa effekter. Den svenske forskaren, Rolf Maximilian Sievert, studerade de biologiska effekterna av joniserande strålning. Det resulterade i att enheten fick sitt namn efter Sievert när man alltså mäter hälsoeffekterna av exponering för radioaktivitet.

Den gemensamma internationella standarden
De flesta länder följer i dag det internationella enhetssystemet där man använder becquerel. Becquerel är en annan enhet för radioaktivitet uppkallad efter Henri Becquerel. En becquerel är ett radioaktivt sönderfall. Enheten är mycket mindre än Curie och när den appliceras på radongasaktivitet är enheterna Bq m-3. Vi kan också ha andra enheter som Bql-1(radioaktivitet i vatten) och Bqhm-3 (radonexponering).

För att studera effekterna av joniserande strålning är Sievert-enheten för stor. Det är därför vanligare att uttrycka radondosen i termer av mSv (10-3 Sv), microSievert (10-6Sv) eller till och med nSv (10-9 Sv). Det är också vanligt att uttrycka måttet i radondoser per år.

Sammanfattningsvis
Kom ihåg att när du läser Bq m-3 hänvisar detta till koncentrationen av radongas i luft. När du läser mSv per år handlar det om hälsoeffekterna av radonkoncentrationen i din kropp.

Kontakta oss gärna om du har några frågor om radon och mätenheter. Kom också ihåg att det enda sättet att fastställa olika radonnivåer och koncentrationer är att mäta.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB
Tryggve Rönnqvist

Tryggve Rönnqvist

Presskontakt Teknisk chef Radonova Laboratories AB

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.