Gå direkt till innehåll
När upptäcktes radongasen?

Blogginlägg -

När upptäcktes radongasen?

För att ta reda på när radongas först upptäcktes måste vi gå tillbaka till 1500-talet när man började studera orsakerna till sjukdomar bland gruvarbetare i Sachsen och Böhmen. Lungsjukdomar var vanliga bland dessa gruvarbetare, och det är tydligt att radongas ofta var orsaken till dödsfall.

I slutet av 1800-talet började en ny era inom fysiken. Namn som Marie Skłodowska Curie, Röntgen, Becquerel, Max Planck, Einstein med flera bidrog stort till utvecklingen och förståelsen inom området. Upptäckten av radioaktivitet var en viktig upptäckt.

Marie Curie upptäckte tillsammans med sin man, Pierre Curie, två nya grundämnen: radium och polonium. Viss strålning kom från grundämnet radium (isotopen Ra-226), och två forskare började studera den: Ernest Rutherford och Friedrich Dorn. Dorn var främst fokuserad på analysen av radiums sönderfallskedja. Rutherford observerade på sin sida att den gas som avges från radium också var radioaktiv. Därför är det inte klart vem som var först att upptäcka radon. I den vetenskapliga världen har man dock använt namnet radon sedan år 1923.

Radongas i hemmet uppmärksammades på 1980-talet
Hälsoeffekterna av radonexponering i gruvor är allmänt kända sedan en längre tid men riskerna med radonexponering i våra hem blev inte en stor fråga förrän i mitten av 1980-talet. Det finns bland annat ett berömt fall där Stanley Watras som arbetade vid ett kärnkraftverk i Pennsylvania, utlöste strålningsdetektorn för anläggningen när han kom in. Intressant nog var kärnkraftverket då inte i drift utan under uppbyggnad. Vad orsakade då utslaget i strålningsdetektorn när Stanley kom in i anläggningen? Ytterligare undersökningar avslöjade att han hade höga radonnivåer i sitt hem.

Sedan dess har forskning visat att radon är den näst största orsaken till lungcancer (efter rökning). År 1988 klassificerade IARC radon som en ”human carcinogen type 1”. Även den europeiska koden för lungcancer inkluderar exponering för radon. Nyligen fastställde Euratoms grundläggande säkerhetsstandarddirektiv (EURATOM BSS 59/2013) en referensnivå på 300 Bq/m³  för både allmänheten och arbetstagare.

Hur vet du om du utsätts för förhöjda radonnivåer? Det enda sättet att ta reda på det är att mäta.

För mer information om radon och radonmätning besök www.radonova.se 

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Kontakter

Karl Nilsson

Karl Nilsson

Presskontakt VD Radonova Laboratories AB 070-6390131

Relaterat innehåll

The Global Leader in Radon Measurement

Med kunder i 80 länder är Radonova världens ledande företag för mätning av radon i villor, flerbostadshus och på arbetsplatser. Med rötterna i universitets- och forskarvärlden erbjuder Radonova mycket avancerad utrustning för att analysera radon i inomhusluft. Radonmätningarna genomförs med hjälp av radondetektorer, instrument och trådlösa sensorer. Radonovas mätmetoder är ackrediterade av SWEDAC och företaget placerar sig genomgående mycket högt i krävande internationella jämförelsetester.

Säkrar en hälsosam inomhusmiljö
Genom att använda Radonovas detektorer och instrument kan privatpersoner, företag och andra verksamheter snabbt och säkert identifiera utrymmen med förhöjda radonhalter. Det gör att rätt åtgärder vid behov kan sättas in för att säkra en hälsosam inomhusmiljö med låga radonhalter. Med en fast installerad radonsensor går det även att kontrollera att radonhalterna håller sig under gällande gränsvärden (vilka kan variera mellan olika länder). Genom detta bidrar Radonovas verksamhet till en bättre folkhälsa och att färre människor riskerar att drabbas av lungcancer.

Om radon och lungcancer
Radon är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter rökning). Globalt beräknas varje år cirka 230 000 människor drabbas av lungcancer, efter att de under en längre tid vistats i lokaler med förhöjda radonhalter. Lungcancer hos människor som aldrig har rökt ökar och är nu den sjunde vanligaste orsaken till cancerrelaterad död i världen.