Gå direkt till innehåll
Forskning om vattenbruk får nationellt centrum

Pressmeddelande -

Forskning om vattenbruk får nationellt centrum

Ett gemensamt Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk har inrättats. Centrumet är ett samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet och Göteborgs universitet, huvudaktörerna inom svensk vattenbruksforskning.

En ny centrumbildning för att främja utvecklingen av det svenska vattenbruket med forskningsbaserad kunskap och kommunikation. Det är kärnan i det nya samarbete mellan Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, och Göteborgs universitet som formellt startade den 1 oktober.

– Vattenbruket befinner sig i en dynamisk utvecklingsfas, och nya satsningar har på senare tid gjorts framförallt inom forskningen. Nu sjösätter vi Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk där SLU tillsammans med Göteborgs universitet kommer att driva den vetenskapliga utvecklingen inom området framåt och samtidigt sträva efter att stärka kontaktytorna mellan forskare och samhälle, säger Lisa Sennerby Forsse, rektor vid SLU.

– Från Göteborgs universitets sida är vi mycket glada att kunna medverka till bildandet av Nationellt Kompetenscentrum för Vattenbruk. Göteborgs universitet kommer att ta särskilt ansvar för utveckling av det havsbaserade vattenbruket där vi har vår specialkompetens, men vi hoppas naturligtvis på en positiv utveckling i hela landet. Göteborgs universitet och SLU kommer att stärka och komplettera varandra i arbetet med att stödja utvecklingen av ett hållbart svenskt vattenbruk, säger Pam Fredman, rektor vid Göteborgs universitet.

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk (NKfV) har som huvuduppgift att identifiera, samordna och koordinera forskning, utbildning och kompetensutveckling inom vattenbruket i Sverige. Ett viktigt verktyg i detta arbete blir att organisera och administrera den nationella vattenbrukskonferensen; en multidisciplinär mötesplattform för forskning, industri, myndigheter och intresseorganisationer.

Vattenbruket är en av de areella näringar som har störst utvecklingspotential idag, såväl i Sverige som globalt.

 – Vi har en närmast unik möjlighet att utveckla ett uthålligt, klimatsmart och miljövänligt vattenbruk här i landet, och bidra med kunskap och framsteg för utveckling i andra länder, säger Carl-Gustaf Thulin, Centrum för vilt- och fiskforskning vid SLU och en av initiativtagarna till NKfV.

Centrumbildningen har tillkommit på initiativ av den arbetsgrupp för samverkan mellan SLU och Göteborgs universitet inom vattenbruksområdet som tillsattes 2009 i samband med överlämnandet av utredningen "Det växande vattenbrukslandet (SOU 2009:26)". I utredningen definierades SLU och Göteborgs universitet som huvudaktörer inom svensk vattenbruksforskning.

Nationellt kompetenscentrum för vattenbruk kommer att ledas av en styrgrupp om fyra ledamöter, varav två från SLU och två från Göteborgs universitet: Anders Kiessling, Leif Norrgren, Kristina Snuttan Sundell samt Björn Thrandur Björnsson.

Verksamheten påbörjades formellt 1 oktober 2012 och kommer att ha en koordinator vid respektive lärosäte. Utvecklingen av NKfV kan följas på www.nkfv.se.

Kontaktpersoner:
Andreas Pettersson
, SLU:s koordinator NKfV: Andreas.Pettersson@slu.se, 070-2628350

Susanne Lindegarth, Göteborgs universitets koordinator NKfV, 031-786 9678, 076-114 57 57, susanne.lindegarth@bioenv.gu.se

 

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Annika Borg

Annika Borg

Kommunikatör Centrum för biologisk mångfald 018-67 12 12

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.