Gå direkt till innehåll
Kungen invigde SLU:s forskningscentrum Lövsta

Pressmeddelande -

Kungen invigde SLU:s forskningscentrum Lövsta

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) invigde på torsdagen Nationellt forskningscentrum för lantbrukets djur – Lövsta forskningscentrum, en mil öster om Uppsala.

Lövsta är inte bara en stor investering utan är framför allt en kraftfull markering för den framtidstro som finns på SLU beträffande svensk animalieproduktion. Här bedrivs forskning och utbildning om nöt, grisar och fjäderfä.

På Lövsta kommer utbildning och forskning att bedrivas där husdjursvetenskap och veterinärmedicin arbetar för att ge bästa möjliga förutsättningar för morgondagens djurhållning med produktion och djuromsorg i samklang som kompass.

Kung Carl XVI Gustaf förrättade invigningen. Med på invigningen var också landsbygdsminister Eskil Erlandsson och rektor Lisa Sennerby Forsse. Konferencier var dekan Kerstin Svennersten Sjaunja på fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap.

– Lycka till med verksamheten här på Lövsta. Med de orden invigde kung Carl XVI Gustaf Lövsta forskningscentrum. Konungen sade att SLU har en bred och samlad kunskap om djurvälfärd och uthållig produktion som är helt nödvändig för att Sverige ska kunna föra fram dessa frågor i till exempel EU. Forskningen på Lövsta är en garanti för att utveckla viktiga kunskapsområden.

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson var med 2009 och tog första spadtaget. Nu när Lövsta forskningscentrum står klart sa landsbygdsministern att forskningen och utbildningen som bedrivs vid Lövsta kommer att stärka Sverige konkurrenskraft gentemot jordbrukande kolleger i andra länder.

– SLU rankas nu som ett av Europas främsta universitet nu med en anläggning som Lövsta och det stärker svensk lantbruk.

Rektor Lisa Sennerby Forsse sade att SLU har en fokuserad profil med en verksamhet med hög relevans i dagens samhälle. Lövsta forskningscentrum är en del i SLU:s mål att bedriva innovativ och excellent forskning inom livs- och miljövetenskaperna

– Sverige konkurrerar med kvalitet. Då måste vi ha etiska uppfödningsformer i lantbruket som förenar produktion och djuromsorg.

Det är fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap som driver Lövsta och rektor Lisa Sennerby Forsse betonade nyttan studenter och doktorander har av Lövsta. Fakulteten har några av Sveriges mer eftertraktade utbildningar som till exempel veterinärutbildningen.

– De flesta av fakultetens studenter har praktiska övningar i Lövstas moderna anläggningar. Det ger optimala förutsättningar för en framgångsrik framtida yrkeskarriär, sade Lisa Sennerby Forsse.

Dekanus för fakulteten för veterinärmedicin och husdjursvetenskap Kerstin Svennersten Sjaunja hade särskilda skäl att vara glad just denna dag. Inte nog med att Lövsta forskningscentrum invigs. Lövsta har just nu kvalitets- och miljöcertifierats enligt standarden ISO 9001 och ISO 14001.

– Det känns fantastiskt att verksamheten vid Lövsta forskningscentrum nu är kvalitetssäkrad. Jag gratulerar personal och driftchef, sade hon.

Efter invigningsceremonin serverades en buffélunch under fältmässiga förhållanden. Därefter presenterades de olika verksamheterna i gruppvisa rundvandringar.

För mer information:

Mårten Granert, kommunikatör, VH-fakulteten, SLU, marten.granert@slu.se, tel 072-243 85 95

Bildtext:

Forskningen på Lövsta är en garanti för att utveckla viktiga kunskapsområden, sade kung Carl XVI Gustaf bl a då han invigde Lövsta forskningscentrum. På bilden även akademisekr Sune Lindh, dekanus Kerstin Svennersten Sjaunja, rektor Lisa Sennerby Forsse, samtliga SLU och landsbygdsminister Eskil Erlandsson. (Foto: Jenny Svennås-Gillner/SLU)

Fler pressbilder kan beställas från SLU:s kommunikationsavdelning. 

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.