Gå direkt till innehåll
Minskat matsvinn ökar butikers lönsamhet

Pressmeddelande -

Minskat matsvinn ökar butikers lönsamhet

Matsvinnet kan årligen uppgå till mellan 2 och 4 procent av en livsmedelsbutiks omsättning. Vissa livsmedelsbutiker lyckas dock få ner matsvinnet till 0,3 procent av omsättningen. En kombination av åtgärder kan minska matsvinnet i livsmedelskedjan, öka lönsamheten för den enskilda butiken och få betydande positiva miljöeffekter. Det visar en rapport från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU.

Rapporten ”Från förlust till vinst - så här minskar vi matsvinnet i butik” fokuserar på hur livsmedelsbutiker kan minska den mängd mat som blir till avfall. Mat som kastas istället för att konsumeras innebär att både resurser och ekonomiska värden går förlorade samt att mer livsmedel produceras och hanteras än vad som slutligen säljs och konsumeras.

Svinnet i livsmedelskedjan varierar för olika produkter men uppskattningsvis försvinner mellan 10 och 50 procent på vägen till konsumtion. I Sverige uppskattas matavfallet i butiks- och grossistled uppgå till 110 000 ton årligen. Att minska svinnet skulle ha betydande miljöeffekter genom att mindre resurser för samma mängd konsumerad mat behöver tas i anspråk.

Oftast krävs en kombination av åtgärder för att reducera matsvinnet på butiksnivå och undvika att flytta det till andra aktörer i livsmedelskedjan. Exempel på verkningsfulla åtgärder är:

•  ordning och reda på lager och i butik
•  förfinade beställningar och uppföljningar av varuflöden
•  mäta och sätta mål för svinnet
•  grönsakskyl med dörrar
•  putsning av frukt och grönsaker utöver den vanliga varuvården
•  använda varor som annars hade kastats till måltider
•  kunskapshöjande åtgärder inklusive kommunikation med kunden
•  se över förpackningar och mängdrabatter
•  exponering och prissänkning
•  skänka mat som riskerar att bli svinn till välgörenhet
•  skänka eller sälja mat som riskerar att bli svinn till djurfoder

För mer information, kontakta:
Charlotte Lagerberg Fogelberg, forskare, SLU
Telefon: 018 - 67 16 48
Mobiltelefon: 0708 - 83 74 65
E-mail: charlotte.lagerberg@slu.se

Hela rapporten finns i följande lank:
http://pub.epsilon.slu.se/8218/1/lagerberg_fogelberg_c_110704.pdf

Rapporten ”Från förlust till vinst - så här minskar vi matsvinnet i butik” ingår i forskningsprojektet ”Minskat matsvinn i livsmedelsbutiker - åtgärder och deras effekter på ekonomi och miljö”. Projektet finansieras av Formas och Handelns utvecklingsråd.

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.