Gå direkt till innehåll
Nu öppnar Ekofakta.se

Pressmeddelande -

Nu öppnar Ekofakta.se

I dag lanseras webbportalen Ekofakta.se. Den riktar sig till både allmänhet och yrkesverksamma inom livsmedelskedjan och syftar till att öka kunskapen om ekologisk produktion och ekologisk mat. Bakom lanseringen står SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok).

År 2017 gav regeringen Jordbruksverket i uppdrag att tillsammans med olika aktörer inom livsmedelskedjan ta fram en åtgärdsplan för att främja regeringens mål att öka produktion, konsumtion och export av ekologiska livsmedel. En av alla åtgärder var att ta fram en webbportal för neutral och faktabaserad information om ekologisk produktion och livsmedel. Detta uppdrag gick till SLU Ekologisk produktion och konsumtion (Epok).

– För att olika perspektiv och fakta ska komma med, och för att undvika att informationen uppfattas som överdrivet positiv eller negativ var det viktigt med ett brett samarbete. Genom att många aktörer står bakom webbportalen kommer den att bli relevant och användbar för hela branschen, förklarar Ann-Marie Dock Gustavsson vid Jordbruksverket.

Epok har ensamt ansvar för den omfattande forskningsbaserade informationen om miljö- och samhällsnytta som tagits fram i samarbete med forskare inom de ämnesområden som tas upp på Ekofakta.se. Men under utvecklingen av portalen har Epok även samarbetat med Ekologiska Lantbrukarna, Ekomatcentrum, KRAV och Organic Sweden, vilka har tagit fram underlag för separata delar. Till exempel har Ekologiska Lantbrukarna bidragit med inspirationsfilmer från ekogårdar och Organic Sweden med en kommunikationsguide, avstämd med både forskare och jurister, om vad företag som marknadsför ekologisk mat kan hävda.

– Det är många små och stora livsmedelsföretag, dagligvaruhandel och grossister som efterlyst vägledning kring vad man kan säga i marknadsföringen av ekologisk mat och dryck. Som svar på det kommer den nya kommunikationsguiden att bli väldigt användbar för många, säger Charlotte Bladh André, vd, Organic Sweden.

Maria Wivstad vid Epok, som är projektledare för Ekofakta.se, hoppas att portalen kommer att bli värdefull för väldigt många. Alltifrån konsumenter och studenter, organisationer och journalister, myndigheter och beslutsfattare samt alla de som jobbar med eko i Sverige.

– Att ha en portal där man snabbt kan få viktiga fakta och svar från forskning om ekologisk produktion är en oerhörd tillgång för hela livsmedelssektorn och alla som intresserar sig för hur maten produceras och dess påverkan på vår miljö, hälsa och klimat, säger Maria Wivstad.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Presskontakt

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.