Gå direkt till innehåll
Ont om blåbär i hela landet i sommar

Pressmeddelande -

Ont om blåbär i hela landet i sommar

Det ser ut att bli dåligt med blåbär i år. Frostnätter under blomningen och torka under kartbildningen tycks få negativa konsekvenser på blåbärsskörden. Årets bärprognos från Sveriges lantbruksuniversitet, SLU, pekar på en låg tillgång på blåbär i hela landet.

Enligt prognosen ligger bärtätheten i år under genomsnittet för perioden 2003-2010 inom alla landsdelar. Särskilt i Norrland och Götaland ser det dåligt ut, med ungefär hälften så mycket bär som genomsnittet för de åtta föregående åren (se figur 1). Även i Svealand tycks det bli mindre bär, cirka 85 procent av ett normalår.
– Prognosen för Norrland visar att vi går mot det sämsta blåbärsåret sedan våra mätningar startade, säger Ola Langvall, som sammanställt materialet från enheten för skoglig fältforskning vid SLU.

I Götaland är det vanligt att riktigt dåliga år varvas med riktigt bra år, så prognosen för tillgången på blåbär i år är inte lika extrem där som i Norrland, som brukar ha en relativt jämn tillgång på bär (se figur 2 och 3).

Bärprognosen bygger på en kombination av tillfälliga observationer av mängden blommor, kart och mogna bär från Riksskogstaxeringens landsomfattande provytenät och av återkommande observationer på permanenta provytor vid ett flertal försökslokaler utspridda över landet. Alla uppgifter i blåbärsprognoserna avser skogar med förekomst av blåbärsris.

Säkerheten i årets bärprognos är avsevärt bättre än tidigare. I år har stickprovet, det vill säga antalet provytor där mängden blommor, kart och mogna bär av lingon och blåbär observeras, tredubblats. Detta betyder att prognoser kan tas fram för specifika geografiska områden inom några år, exempelvis kommer norra och södra Norrland kunna särredovisas.
– Redan i år ser vi dock att blåbärstillgången verkar bli riktigt dålig i södra Norrland, säger Göran Kempe, som håller i materialet från Riksskogstaxeringen vid SLU.

För mer information, kontakta:
Ola Langvall, försöksledare, enheten för skoglig fältforskning, SLU i Asa
Mobiltelefon: 070 - 600 52 26
E-mail: ola.langvall@slu.se

Göran Kempe, försöksledare, Riksskogstaxeringen, SLU i Umeå
Telefon: 090 - 786 82 98
E-mail: goran.kempe@slu.se

Ämnen

Kategorier

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Kontakter

Erika Troeng

Erika Troeng

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92
Hanna Bäckström

Hanna Bäckström

Presskontakt Enhetschef 018-673501

Janne Nordlund Othén

Presskontakt presskontakt EPOK +46-72 702 9288
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt Kommunikatör SLU Meny, Lärosätenas klimatnätverk 070-359 71 93 SLU Meny Lärosätenas klimatnätverk
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.