Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU-rapport: Fiskar kan känna smärta och uppleva lidande

Press Release

 

Jordbruksverket gav i februari 2010 Nationellt centrum för djurvälfärd vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i uppdrag att yttra sig om i fall fiskar har förmåga att känna smärta eller annat lidande och sammanställa det aktuella forskningsläget kring dessa frågor. Rapporten ”Kan fiskar känna smärta och/eller uppleva lidande?” överlämnas i dagarna till Jordbruksverket.

Rapporten visar att en överväldigande majoritet av de aktiva forskarna menar att fiskar kan uppleva smärta, anpassa sitt beteende till andra individer och till olika situationer liksom att de har minne att reagera utifrån erfarenheter. Vissa fiskarter, bläckfiskar och vissa typer av skaldjur har förmåga till upplevelse med relativt komplexa tankefunktioner och utvecklad förmåga till smärtupplevelse. Dessa djur har även ett kort- och långfristigt minne med förmåga till känslomässiga svar, social inlärning och de uppvisar individuella särarter med förmåga till att ”luras” och planera för att nå sina mål. Det är väsentligt att skydda sådana djur. Även om dessa uppfattningar stundom ifrågasätts så visar rapporten att det finns starka skäl för att fiskar ska behandlas med hänsyn till deras förmågor, vilket innebär att de i likhet med andra djurs bör skyddas från onödigt lidande.

Rapporten finns i sin helhet på Nationellt centrum för djurvälfärds hemsida: www.slu.se/scaw

Kontaktperson:

Mats Sjöquist, föreståndare för Nationellt centrum för djurvälfärd

SLU, Box 7068, 750 07 Uppsala

tel 018-67 22 51, 070-637 2251

e-post Mats.Sjoquist@slu.se

 

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision är att vara världsledande inom Life Science. Detta blir möjligt genom hög kvalitet och kreativitet inom forskning och utbildning, nyskapande och tongivande miljöanalys, samt att vara en innovativ partner för de gröna näringarna.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409

Science and education for sustainable life

SLU är universitetet som forskar och utbildar kring de biologiska naturresurserna, både på land och i vatten. Vi jobbar med hållbar utveckling av städer och landsbygd, dessutom verkar vi för människors och djurs livskvalitet och välbefinnande.

Vårt universitet producerar forskning i världsklass inom flera områden. Våra utbildningar leder till relevanta jobb, och vår kompetens är efterfrågad i näringsliv och samhälle. Vi verkar både lokalt och globalt för en hållbar, levande och bättre värld.