Gå direkt till innehåll

Pressmeddelande -

SLU satsar på samverkanslektorer

SLU (Sveriges lantbruksuniversitet) satsar stort på samverkan med det omgivande samhället. Nu har elva av totalt arton samverkanslektorer utsetts. De utsedda innehar universitetslektorat i sina vetenskapliga ämnen, men nu också med samverkansuppgifter.

– Det här är en unik satsning där samverkan är i fokus, säger Johan Schnürer, vicerektor för samverkan vid SLU. Lektorerna forskar aktivt och har sin bas i vetenskapen. Samtidigt är de utvalda för sin förmåga att utveckla en dialog med omvärlden.

SLU satsar aktivt på att utveckla sin samverkan med det omgivande samhället. Ambitionen är att satsningen både skall vara till gagn för kunskapsutvecklingen hos SLU:s intressenter och för samhället i stort. Samverkanslektorerna ska även fungera som ambassadörer för hela SLU i olika externa sammanhang och de har kunskap och intresse för SLU:s breda verksamhet inom de biologiska naturresurserna.

Samverkanslektorer vid SLU:
• Bengt Persson, landskapsplanering
• Anders Herlin, byggnadsfunktion
• Anna Schnürer, bioenergi
• Jens Sundström, bioteknik
• Johan Arvidsson, markfysik
• Åse Sternesjö, matens kvalitet
• Lars Andersson, växtproduktion
• Lars Edenius, viltekologi med inriktning på klövvilt
• Johan Bergh, skogsskötsel och begränsning av klimateffekter
• Sofia Boqvist, livsmedelssäkerhet och riskanalys
• Magdalena Jacobsson, produktionssjukdomar

Ytterligare sju lektorat kommer att utses under våren.

För ytterligare information: vicerektor Johan Schnürer, johan.schnurer@slu.se, tel 0708-15 19 78

 

Ämnen

Taggar

Regioner


SLU:s vision: SLU är ett universitet i världsklass inom livs- och miljövetenskaper.

Presskontakt

Magnus Nelin

Magnus Nelin

Presskontakt Presschef 018-67 26 08
David Stephansson

David Stephansson

Presskontakt Presskontakt Forskningsinformation 018-67 14 92

Hanna Bäckström

Presskontakt kommunikatör 018-673501
Anette Neldestam Larsson

Anette Neldestam Larsson

Presskontakt Kommunikatör SLU Alnarp 040-415004
Anna-Karin Johnson

Anna-Karin Johnson

Presskontakt kommunikatör SLU Meny, SLU RådNu 070-359 71 93
Vanja Sandgren

Vanja Sandgren

Presskontakt kommunikatör, presskontakt 0702-641155

Olof Bergvall

Presskontakt presskontakt 090-7868211
Marianne Persson

Marianne Persson

Presskontakt kommunikatör +46 730 61 65 04

Titti Olsson

Presskontakt redaktör Movium
Johan Samuelsson

Johan Samuelsson

Presskontakt Biolog/kommunikatör Presskontakt SLU Artdatabanken 070-6793409