Gå direkt till innehåll
I Europa behöver vi arbeta aktivt med utbildningsinnovation och här har en kvalitativ användning av utbildningsteknik, samt kvalitet och utveckling av europeisk edtech en central roll.
I Europa behöver vi arbeta aktivt med utbildningsinnovation och här har en kvalitativ användning av utbildningsteknik, samt kvalitet och utveckling av europeisk edtech en central roll.

Pressmeddelande -

Ny rapport: Regeringar i Europa satsar på edtech, Sverige ligger efter

För att möta det ökande behovet av utbildning och livslångt lärande satsar nu flera länder i Europa på att stärka innovationsmiljöerna för edtech för att säkerställa en långsiktig utveckling. Det visar en ny rapport från Europeiska nätverket för edtech. Det väntas ge en skjuts för branschen.

Coronapandemin har satt utbildning under ett stort förändringstryck, både gällande digitala verktyg och plattformar som pedagogik, metoder och affärsmodeller för utbildningssektorn. Samtidigt ställer de stora och snabba samhällsförändringarna stora krav på kompetens och omställning. Livslångt lärande ses som en nyckel till att stärka konkurrenskraft och omställningsförmåga och här spelar edtech en viktigt roll. Därför syns nu flera initiativ runt om i Europa för att stärka samarbete och innovation i gränssnittet mellan utbildningsanordnare och edtechföretag.

- Vi kan se en tydlig trend i många länder i Europa där effekterna av coronapandemin har satt frågan högre upp på agendan, framförallt genom de akuta insatser som genomfördes i början, säger Jannie Jeppesen som tagit fram rapporten. Men det vi ser nu är ett långsiktigt tänk. Om vi i Europa vill vara bäst på att utveckla och använda edtech i utbildning, måste vi skapa miljöer för innovation och tillväxt på området som man nu gör i bland annat Österrike, Holland, Finland och Polen. Här lyser tyvärr Sverige med sin frånvaro. Vi vet att innovationsekosystemen på utbildningsområdet är underutvecklade och underfinansierade. Dessutom är europeiska edtechföretag små och verkar på små och fragmenterade marknader, av vilka många är offentligt finansierade och reglerade, med låg innovationsförmåga och snäva budgetar. Det gäller ju oss här i Sverige också, resonerar hon. Men den trend av satsningar på innovationsmiljöer vi nu ser kommer definitivt att ge en skjuts för edtech och utbildning. Vi kan däremot se att mycket mer kan göras i många länder, Sverige inte minst.

Beth Havinga från Tysklands Bündnis für Bildung (Alliance for Education), är medförfattare till rapporten, och hon anser att satsningarna är nödvändiga.

- I Europa behöver vi arbeta aktivt med utbildningsinnovation och här har en kvalitativ användning av utbildningsteknik, samt kvalitet och utveckling av europeisk edtech en central roll, menar hon.

Rapporten Strengthening the edtech innovation ecosystem in Europe - a benchmark report on government initiatives är framtagen av European Edtech Alliance, ett nätverk av branschorganisationer för edtech i Europa.

Ämnen

Kategorier


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet, liksom hela det livslånga lärandet.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterat innehåll

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech. Vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering i det svenska utbildningssystemet. Vi bygger och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden