Gå direkt till innehåll
Tolv utbildningsaktörer och edtechbranschen i debattutspel: "Så kan Sverige bli ledande i digitalt lärande"

Pressmeddelande -

Tolv utbildningsaktörer och edtechbranschen i debattutspel: "Så kan Sverige bli ledande i digitalt lärande"

Digitaliseringen i skolan, i vuxenutbildning och på universiteten har det senaste året satts på hårt prov, nya erfarenheter har gjorts och nya behov skapar ett förändringstryck. I en debattartikel i Dagens Samhälle idag efterlyses en nationell satsning för att sprida kunskap om en kvalitativ användning och utveckling av digitala lärresurser, undertecknad utbildningsaktörer och bransch i den nationella testbädden Swedish Edtest.

I debattartikeln menar Swedish Edtests styrgrupp att möjligheterna med digitala lärresurser måste tas tillvara för att vi skall säkra Sveriges ställning som kunskapsnation och långsiktiga konkurrenskraft. Det gäller aktörer inom hela det livslånga lärandet, från förskolor till högskolor, som behöver utöka sin pedagogiska verktygslåda med högkvalitativa lärresurser som tillvaratar digitaliseringens möjligheter, liksom att edtechföretagen skall få möjligheter att utveckla de kvalitativa tjänster som möter utbildningsaktörernas behov.

- Kvalitet uppstår i gränssnittet mellan användningen av och utvecklingen av de utbildningsteknologiska tjänsterna. Därför måste vi samarbeta för att utveckla det gemensamt, säger projektledaren för Swedish Edtest Hanna Elving.

Undertecknarna ser stora möjligheter för Sverige att ta en ledande roll i utvecklingen av digitalt lärande, på samma sätt som vi byggt globala exportframgångar inom musik och spelutveckling. Det arbete som pågår nu i den nationella testbädden för edtech måste skalas upp och komma flera till del.

Utbildningsaktörerna och branschen vill se en statlig satsning för att matcha det ansvar några huvudmän och branschen idag redan tar eftersom det behövs en sektorsövergripande samverkan, något man bland annat uppmanar den särskilda utredaren Gustav Fridolin att ta fasta på i den statliga läromedelsutredningen.

Här tar du del av debattartikeln i sin helhet


För mer information, kontakta:

Hanna Elving, Swedish Edtest

Telefon: 070 43 17 803

Mejl: hanna.elving@nacka.se

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


Swedish Edtech Industry är en ideell förening och branschorganisation som verkar för att Sverige skall bli det ledande landet i världen på att utnyttja digitaliseringens möjligheter och effekter i utbildningssystemet. Föreningen verkar för en fri och sund marknad, som säkerställer innovation och tillväxt, bygger kunskap i och utanför nätverket och driver kvalitetsfrågor. Branschföreningen vänder sig till edtech-bolag som har det formella utbildningssystemet som marknad, från förskola upp till och med universitet.

Presskontakt

Jannie Jeppesen

Jannie Jeppesen

Presskontakt VD/CEO +46702244865

Relaterade nyheter

Branschorganisationen för utbildningsteknologi

Swedish Edtech Industry är branschorganisationen som samlar de företag som verkar inom edtech i Sverige, den första och enda i sitt slag. Vi är en självklar samtalspartner för de som styr och beslutar över utbildning och marknad för edtech, där vi driver frågor för en kvalitativ digitalisering av det svenska utbildningssystemet. Vi bygger upp och utökar ett nationellt och internationellt nätverk för att stärka svensk edtech på hemmaplan och på andra marknader.

Swedish Edtech Industry
℅ Avalon Innovation Hornsgatan 174 Stockholm
117 33 Stockholm
Sweden