Gå direkt till innehåll

Ämnen: Hälsa, sjukvård, läkemedel

Stor kunskapssatsning inom sällsynta diagnoser: Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård

Stor kunskapssatsning inom sällsynta diagnoser: Ovanligt.se – unik och ambitiös plattform bidrar till personcentrerad vård

Detta pressmeddelande är avsett för medicinska publikationer

Det är lätt att det som är ovanligt hamnar i skymundan och därför lanseras nu Ovanligt.se, en unik storsatsning som fullmatad med innehåll och en unik design blir en digital samlingsplats för ovanliga och sällsynta hälsotillstånd. Förhoppningen är att stärka kunskapsläget, bidra till personcentrerad vård och göra skillnad på rikti

Ovanligt.se – ny unik storsatsning ska synliggöra sällsynta diagnoser

Ovanligt.se – ny unik storsatsning ska synliggöra sällsynta diagnoser

Det är lätt att det som är ovanligt hamnar i skymundan och därför lanseras nu www.ovanligt.se, en unik storsatsning som fullmatad med innehåll och en unik design blir en digital samlingsplats för ovanliga och sällsynta hälsotillstånd. Förhoppningen är att göra skillnad för de upp till 500 000 svenskar som lever med sällsynta diagnoser, deras nära och kära, patientorganisationer och vården.

Ny svensk studie bekräftar ojämlikheter vid diagnos av adhd: Kvinnor får adhd-diagnos flera år senare än män – kan leda till ökad psykisk ohälsa

En svensk studie, Time after time, visar att kvinnor i genomsnitt diagnostiseras fyra år senare än män. Studien visar även på ökad samsjuklighet hos flickor och kvinnor där förekomsten av ångest och ätstörningar är starkt framträdande. Forskarna hoppas att studien belyser de komplexa utmaningar flickor och kvinnor med adhd möter och kan bidra till att minska ojämlikheter mellan kvinnor och män.

Denguefeber ökar i allt fler länder som är populära resmål för svenskar

Denguefeber fortsätter att spridas snabbt runtom i världen och finns nu på ett stort antal av svenskarnas mest populära resmål såsom Thailand och Mexiko.[1] Statens veterinärmedicinska anstalt rapporterade nyligen att den asiatiska tigermyggan, som kan sprida denguevirus, för första gången påträffats i Sverige.[2]


Denguefeber sprids genom bett av infekterade myggor. Förekomsten av deng

Takeda stärker digitalt initiativ och sätter fokus på flickor och kvinnor med ADHD

Takeda stärker digitalt initiativ och sätter fokus på flickor och kvinnor med ADHD

Lagom till Internationella kvinnodagen 8 mars utökade Takeda sitt digitala initiativ www.adhdivardagen.se med fokus på flickor och kvinnor med ADHD. Nu kan besökaren ta del av en specifik sektion som just lyfter allmän information om kvinnor och ADHD – från fakta och personliga berättelser till smarta verktyg som kan förenkla vardagen.
Ett av Takedas viktigaste forsknings- och utvecklingsområd

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Sällsynta Podden – tredje avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

I det tredje avsnittet av Sällsynta Podden fortsätter diskussionen om sällsynta diagnoser, ur ett patient- och anhörighetsperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda.
I podcastens tredje avsnitt diskuterar deltagarna patientmedverkan på systemnivå, och varför det är så viktigt att involvera patientföreträdare för dem som lever med sällsynt diagnos. Samtalet behandl

Sällsynta Podden – andra avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Sällsynta Podden – andra avsnittet av den nya podcastserien om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv släpps idag

Nu släpps det andra avsnittet av Sällsynta Podden, en podcastserie om sällsynta diagnoser.
I det andra avsnittet fortsätter diskussionen om livskvalitet, den här gången ur ett patientföreträdarperspektiv. Initiativtagare till podcasten är läkemedelsföretaget Takeda och det andra avsnittet släpps den 16 januari, 2023.
Vad är livskvalitet för den som lever med en sällsynt sjukdom? Hur ses d

Sällsynta Podden – ny podcastserie om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv

Sällsynta Podden – ny podcastserie om sällsynta sjukdomar ur ett patient- och anhörigperspektiv

Nu lanseras Sällsynta Podden, en ny podcastserie om sällsynta diagnoser. I podcasten delar patientföreträdare sina erfarenheter av hur det är att leva med en sällsynt sjukdom, både som patient och anhörig. Tillsammans med politiker, hälso- och sjukvårdspersonal och myndighetsrepresentanter diskuteras olika lösningar på de utmaningar som kommer med att leva med en sällsynt sjukdom i Sverige idag. I

EU-kommissionen godkänner Livtencity (maribavir) – ett nytt behandlingsalternativ för transplanterade patienter som drabbats av CMV-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling

Stockholm, Sverige – 2022-11-29
EU-kommissionen har godkänt maribavir för behandling av vuxna transplanterade patienter som drabbats av cytomegalovirus (CMV)-infektion som är svårbehandlad med eller utan resistens mot dagens standardbehandling. Godkännandet baseras på resultat från fas 3 SOLSTICE-studien som visade att maribavir var mer än dubbelt så effektivt jämfört med dagens standardbehandl

Takeda’s Dengue Vaccine Candidate Provides Data On Protection Against Dengue Fever Through 4.5 Years in Pivotal Clinical Trial

− In long-term exploratory analysis, TAK-003 prevented 84% of hospitalizations and 61% of symptomatic dengue illness overall, with no identified important safety risks.
− Results through 4.5 years conclude the evaluation of the primary two-dose series of TAK-003.
− TAK-003 is currently undergoing regulatory review for potential licensure in both the European Union and select dengue-endemic c

​Långsiktig förebyggande behandling med Takhzyro minskar antalet attacker med 87 % för patienter med hereditärt angioödem

Finala resultat från fas III-studien HELP visar att subkutan injektion med Takhzyro (lanadelumab) hjälpte till att långsiktigt förebygga och förhindra anfall hos patienter med hereditärt angioödem (HAE). Antalet attacker reducerades med 87 % jämfört med studiestart. Resultaten presenterades vid årets virtuella astma- och allergikongress ACAAI, American College of Allergy, Asthma and Immunology.

Ny subkutan beredningsform av Entyvio (vedolizumab) vid inflammatorisk tarmsjukdom godkänd inom EU

Den Europeiska kommissionen har godkänt Entyvio (vedolizumab) som subkutan injektion till vuxna patienter med måttlig till svår ulcerös kolit och Crohns sjukdom. Läkemedlet ska vid underhållsbehandling kunna ges i form av en injektion under huden istället för regelbundna infusioner på sjukhus. Det gör det möjligt för patienterna att själva sköta behandlingen i hemmet istället för att behöva besöka

​Takeda fortsätter sin strategi genom avyttring av tillgångar som inte ingår i kärnverksamheten i Europa till Orifarm för upp till 670 miljoner USD

Takeda har idag ingått avtal om att avyttra en portfölj av utvalda produkter och anläggningar som inte ingår i Takedas kärnverksamhet. Det är ett antal receptfria och receptbelagda läkemedel som säljs i Europa samt två tillverkningsanläggningar i Danmark och Polen som säljs till Orifarm, ett snabbväxande danskt läkemedelsföretag för upp till 670 miljoner USD.

EU-kommissionen godkänner Alunbrig (brigatinib) som första linjens behandling av ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer

EU-kommissionen har godkänt Alunbrig (brigatinib) inom EU som första linjens behandling av vuxna med ALK-positiv avancerad icke-småcellig lungcancer. Godkännandet baseras på resultat från fas III-studien ALTA-1L som visar att Alunbrig var överlägsen krizotinib som första linjens ALK-behandling och visade en signifikant skillnad i effekt hos de patienter som hade hjärnmetastaser vid studiestart.

Visa mer

Med vår passion för sjukvård som drivkraft hoppas vi bidra till en hälsosammare och ljusare framtid för människor världen över

Takeda är ett ledande globalt, forsknings- och innovationsdrivet biofarmaceutiskt företag med huvudkontor i Japan. Vi koncentrerar vår framtida forskning och utveckling kring fyra områden: onkologi, gastroenterologi, centrala nervsystemet och sällsynta diagnoser, samt viss forskning specifikt inriktat mot plasmabaserade terapier och vacciner.

Vi har idag en omfattande forskningsportfölj och vi fokuserar på att utveckla läkemedel som bidrar till att göra skillnad för människor. Våra medarbetare i fler än 80 länder och regioner världen över, arbetar tillsammans med hälso- och sjukvården för att förbättra livskvaliteten för patienter.

För ytterligare information, besök www.takeda.se

Takeda Pharma AB

Box 30143
104 25 STOCKHOLM