Skip to content
Världsunik studie bevisar att fördomsfria robotintervjuer kan bedöma personliga egenskaper vid rekrytering

Press release -

Världsunik studie bevisar att fördomsfria robotintervjuer kan bedöma personliga egenskaper vid rekrytering

Nu är det bevisat. Den svenskutvecklade intervjuroboten ​Tengai Unbiased kan, utan mänsklig tolkning, genomföra standardiserade blindintervjuer i dialogformat och samtidigt mäta personliga egenskaper som är relevanta för arbetslivet, allt enligt en valideringsstudie genomförd av Anders Sjöberg PhD och Sofia Sjöberg PhD på Psychometrics Sweden AB.

Resultatet visar att rekryterande företag nu kan börja genomföra större delen av den klassiska subjektiva jobbintervjun mer objektivt och vetenskapligt än tidigare. Användandet av Tengai i rekryteringsprocesser kommer också minska möjligheten att diskriminera under anställningsintervjun då roboten inte tar hänsyn till ålder, kön, utseende, bakgrund eller dialekt under det fysiska mötet.

Den oberoende forskningsstudien har genomförts på uppdrag av Tengai AB, bolaget som utvecklar och säljer den fördomsfria AI-intervjuroboten Tengai. Det är första gången någonsin som en studie genomförs på en fysisk robot (eller chatbot) för att mäta korrelationen mellan kandidatens svar och personlighetsdrag som tidigare forskning kopplat till en god arbetsprestation.. Det unika i studien är också att dialog i detta sammanhang inte tidigare validerats.

Uppdraget att genomföra forskningsstudien gick till svenska välrenommerade ​Psychometrics Sweden AB och resultatet finns att läsa i rapporten ”Tengai och Personlighet. En konvergerande och diskriminerande valideringsstudie av extraversion och samvetsgrannhet.”

Mer fördomsfria anställningsintervjuer 
- Valideringsstudien bekräftar att Tengai kan ställa frågor som är relevanta för arbetsprestation och kan tolka svaren helt på egen hand, utan att människor är inblandade. Detta ger stöd för validiteten i Tengai och betyder att Tengai kan användas för att uppnå mer fördomsfria intervjuprocesser. Detta är ett första steg mot att kunna byta ut den traditionella intervjun mot en fördomsfri intervju med Tengai, säger Anders Sjöberg, Phd, Psychometrics Sweden AB.

- Vi visste tidigt att vi var något unikt på spåren och resultatet av studien visar att vi haft rätt, så det är en viktig pusselbit för oss, säger Elin Öberg Mårtenzon, VD på Tengai AB som fortsätter: Resultatet av studien är inte bara banbrytande för vår bransch utan är också viktig för arbetsmarknaden. Nu kan jobbsökare bli rättvist bedömda i en validerad anställningsintervju som mäter egenskaper som är viktiga för en god arbetsprestation. Vi skapar historia genom att bevisa att ny teknik från grunden kan utveckla rekrytering till helt nya höjder.

Tengais fysiska form, vetenskapliga intervjumetodik samt arbetsrelaterade intervjufrågor ökar resultatet ytterligare. Dessa faktorer har sedan tidigare påvisats i en ökad kandidatupplevelse där kandidaterna upplever att de kan ge mer ärliga svar än vid en traditionell anställningsintervju (74,3%*) och att intervjun kändes seriös (84,6%*).

Intervjuroboten Tengai Unbiased används idag aktivt av rekryterings- och bemanningsföretaget ​TNG som var med och utvecklade roboten initialt. Här har organisationer och företag som Vision, Upplands Bro Kommun, Dnb, Linköpings Kommun, Vänersborgs Kommun, Cloetta och Actiway använt Tengai via TNG’s fördomsfria rekryteringstjänst. 

Under Q2, 2020 kommer Tengai AB lansera sin första ​stand-alone produkt vilket innebär att företag på egen hand kan leasa en egen robot och genomföra fördomsfria blindintervjuer, mäta kandidaters generella arbetsprestation (TPI-score Tengai Performance Indicator), samt leverera faktabaserade, jämförbara beslutsunderlag till HR och rekryterande chefer.

För mer information ladda ner rapporten ​här.​

* Statistik från 420 Tengaiintervjuer. 

Related links

Topics

Categories


Tengai's Job Interview Mitigates Unconscious Bias

Tengai AB is a Stockholm- and Malmöbased HR Tech startup that is combining AI and an unbiased recruitment methodology in the world’s first interview robot, Tengai.

The social robot is enhancing the candidate experience, freeing up time and helping recruiters and hiring managers in making objective hiring decisions. The robot was originally a collaboration between recruitment and staffing agency TNG, who programmed the diversity and inclusion software at the TNGx innovation lab, and Furhat Robotics, who built the robotics platform and OS where Tengai’s application is running. Today, Tengai AB and Furhat Robotics continue to partner and develop the next generation of unbiased interview tools.

Contacts

Elin Öberg Mårtenzon

Elin Öberg Mårtenzon

Press contact CEO +46 709 379 645

Related content

Next Level of Conversational AI for Recruitment

At Tengai AB we combine behavioral science and established interview techniques with advanced conversational AI so recruiters get access to structured data and quickly can identify matches between candidates and jobs. Tengai’s AI interview contributes to higher candidate engagement and is proven to create to a more objective screening process.

Tengai Unbiased
Nordenskiöldsgatan 11
211 19 Malmö, Sweden
Sweden
Visit our other newsrooms