Skip to main content

Taggar

Bayer 44 Xarelto 14 antikoagulantia 12 blodpropp 11 mäns hälsa 8 kvinnohälsa 8 bayer ab 6 bayer healthcare 6 blodförtunnande läkemedel 6 Stivarga 6 erektil dysfunktion 5 eylea 5 Carolin Wiken 5 levitra 5 dme 4 lungemboli 4 gist 4 erektionsproblem 3 stroke 3 xofigo 3 Cancer 3 diabetes 3 preventivmedel 3 blodpropp i lungan 3 impotens 3 regorafenib 3 hjärtinfarkt 3 vte 3 Studie 3 p-piller 3 ögonsjukdom 3 nexavar 2 kvinnors hälsa 2 grants4apps 2 ögon 2 bayer crop science 2 qlaira 2 menorragi 2 multikinashämmare 2 onkologi 2 Andreas Busch 2 tumörbehandling 2 ungdomar 2 bayer consumer care 2 correct 2 sex 2 potensproblem 2 fas 3-studie 2 inkubator 2 våt AMD 2 riklig mens 2 life science 2 world contraception day 2 COMPASS 2 asco 2013 2 sarkom 2 gula fläcken 2 testosteronbrist 2 förlängd överlevnad 2 grid 2 oktokog alfa 1 radium-223 1 ang2 1 decision 1 cancerläkemedel 1 läkemedel ögon 1 gastrointestinal stromacellstumör 1 dermatologi 1 ohälsa 1 vegf 1 kolorektalcancer 1 ungdomsbarometern 1 gideon 1 sprint bioscience 1 återbetalningsgaranti 1 media 1 anders åberg 1 förmaksflimmer 1 bayer garden 1 nebido 1 sjukvård 1 sexuella problem 1 adempas 1 smärta vid menstruation 1 presskontakt 1 Internationella Kvinnodagen 1 spiral 1 christina frennesson 1 eva jacobson 1 tillfälligt håravfall 1 Läkemedelsverket 1 venösa tromboser 1 levercellscancer 1 blodförtunnande läkamedel 1 hemorrojder 1 blödningar 1 IDMC 1 multivitamin 1 einstein-pe 1 sköldkörtelcancer 1 erik berntorp 1 kardiovaskulära sjukdomar 1 ventromboser 1 kranskärlssjukdom 1 rivaroxaban 1 digital hälsa 1 subvention 1 ögonsjukdomar 1 trädgård 1 akuta koronarsyndrom 1 högkostnadsskydd 1 oftalmologi 1 angiopoietin2 1 Grants4Indications 1 endometrios 1 xamos 1 digital health 1 hcc 1 Helana Kopp-Kallner 1 ACC 1 EMA 1 familjeplanering 1 kovaltry 1 blodförtunnande 1 diabetiska makulaödem 1 Levercancer 1 ESC 1 hälsa 1 prostatacancer 1 EINSTEIN CHOICE 1 the lancet 1 tyroideacancer 1 vitality 1 crowdsourcing 1 priorin kapslar 1 undersökning 1 trädgårdsprodukter 1 fn 1 hemofili 1 priorin 1 andreas roos 1 hjärt-kärlsjukdom 1 PIONEER 1 open innovation 1 crc 1 Diabetes hälsokontroller 1 diabetes ögonkomplikationer 1 tumörmetabolism 1 RESORCE 1 kommunikation 1 jämställdhet 1 magcancer 1 sorafenib 1 scheriproct 1 innovation 1 öppen innovation 1 dekkers 1 Lars Rydén 1 berocca 1 livmoder 1 noac 1 facebook 1 testogel 1 godkänd indikation 1 priorin schampo 1 blödarsjuka 1 cardiovascular 1 acs 1 läkemedel 1 akut koronärt syndrom 1 håravfall 1 Myom 1 tomas kvillström 1 svensk egenvård 1 diabetesförbundet 1 kosttillskott 1 läkemedel cancer 1 mikael eriksson 1 CHMP 1 växtvård 1 aks 1 koagulationsfaktor VIII 1 Visa alla taggar
Fas III-studie av radium-223 diklorid i kombination med abirateronacetat och prednison/prednisolon hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer avblindas

Fas III-studie av radium-223 diklorid i kombination med abirateronacetat och prednison/prednisolon hos patienter med metastaserad kastrationsresistent prostatacancer avblindas

Pressmeddelanden   •   Dec 05, 2017 16:28 CET

Bayer meddelar att den oberoende kommitté som granskar studiedata (IDMC) har rekommenderat att avblinda en fas III-studie som undersöker användningen av radium-223 diklorid (Xofigo) i kombination med abirateronacetat och prednison/prednisolon hos patienter med prostatacancer.

Rivaroxaban (Xarelto) minskade risken för amputation med 70 % hos patienter med perifer arteriell sjukdom

Rivaroxaban (Xarelto) minskade risken för amputation med 70 % hos patienter med perifer arteriell sjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 14, 2017 14:22 CET

Rivaroxaban 2,5 mg två gånger om dagen, plus acetylsalicylsyra (ASA) 100 mg en gång om dagen minskade risken för allvarliga kardiovaskulära händelser och amputationer med 31 % hos patienter med perifer arteriell sjukdom (PAD). Behandlingen visade också på 28 % förbättrad total klinisk nytta. Resultaten publiceras i The Lancet från en undergrupp på 7470 personer i COMPASS-studien.

Bayer har ansökt hos EMA om godkännande av rivaroxaban till patienter med kranskärlssjukdom eller perifer arteriell sjukdom

Bayer har ansökt hos EMA om godkännande av rivaroxaban till patienter med kranskärlssjukdom eller perifer arteriell sjukdom

Pressmeddelanden   •   Nov 06, 2017 16:19 CET

Bayer har lämnat in ansökan till Europeiska Läkemedelsmyndigheten om godkännande av en kombinationsbehandling med rivaroxaban (Xarelto) och Aspirin för patienter med kranskärlssjukdom eller perifer arteriell sjukdom.

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för utökad VTE-förebyggande behandling med rivaroxaban 10 mg

Bayer får positivt utlåtande från CHMP för utökad VTE-förebyggande behandling med rivaroxaban 10 mg

Pressmeddelanden   •   Sep 15, 2017 15:48 CEST

Rivaroxaban 10 mg en gång dagligen minskar signifikant risken för venös tromboembolism (VTE) jämfört med aspirin 100 mg dagligen efter sex månaders behandling. Det positiva CHMP-utlåtandet baseras på data från the Fas III-studien EINSTEIN CHOICE. Europeiska Kommissionen väntas ta beslut i november 2017.

COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

COMPASS: Ett genombrott för patienter med hjärt-kärlsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2017 08:15 CEST

COMPASS-studien presenterades vid ESC-kongressen. Resultaten visar att en låg dos Xarelto i kombination med ASA minskar risken för stroke, hjärtinfarkt och hjärt-kärldöd hos patienter med kranskärlssjukdom och perifer kärlsjukdom med 24 procent.

EU godkänner Stivarga för andra linjens systemisk behandling av levercancer

EU godkänner Stivarga för andra linjens systemisk behandling av levercancer

Pressmeddelanden   •   Aug 07, 2017 08:45 CEST

Stivarga (regorafenib) är nu godkänt i EU för behandling av vuxna patienter med hepatocellulär cancer, HCC, som tidigare behandlats med Nexavar (sorafenib). Godkännandet baseras på fas III studien RESORCE i vilken Stivarga signifikant förlängde totalöverlevnad hos patienter med HCC.

Xarelto i kombination med enkel trombocythämmande behandling får s.k. ”positive opinion” från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

Xarelto i kombination med enkel trombocythämmande behandling får s.k. ”positive opinion” från Committee for Medicinal Products for Human Use (CHMP)

Pressmeddelanden   •   Jul 21, 2017 15:33 CEST

Data från Fas IIIb-studien PIONEER AF-PCI visar signifikant minskad blödningsrisk med Xarelto jämfört med Vitamin k-antagonist hos patienter med icke-valvulärt förmaksflimmer som också får trombocythämmande behandling efter genomgången PCI med stent. PIONEER AF-PCI är den första och hittills enda randomiserade kliniska studien på ett NOAK i denna patientgrupp.

Läkemedel mot myom hos kvinnor i Fas III-studier

Läkemedel mot myom hos kvinnor i Fas III-studier

Pressmeddelanden   •   Jul 03, 2017 14:02 CEST

Vilaprisan har utvecklats för att bli ett nytt läkemedel mot myom hos kvinnor. Bayer meddelar nu att Fas III-studierna inleds och att resultaten från de tidigare studierna är positiva. Uppskattningsvis fem till tio procent av alla kvinnor i fertil ålder drabbas av myom.

Den perfekta människan?  Inte längre science fiction

Den perfekta människan? Inte längre science fiction

Pressmeddelanden   •   Jun 15, 2017 13:07 CEST

Välkommen till Almedalens kanske mest spännande seminarium! Med genteknik, digitalisering och bättre näring är den perfekta människan och det eviga livet inom räckhåll. Hur närmar vi oss det? Vill vi komma dit? Vilka får tillgång? Var går de etiska gränserna för DNA-tekniken?

Bayer startar Facebook-sida om preventivmedel

Bayer startar Facebook-sida om preventivmedel

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2017 10:00 CEST

Många är idag osäkra på hur olika preventivmedel fungerar. Bayer vill öka kunskaperna genom en ny Facebook-sida ”Om preventivmedel”.

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2017 13:01 CET

I en studie med Rivaroxaban 10 mg och 20 mg jämfört med ASA100 mg visar det sig att båda rivaroxaban-behandlingarna var bättre på att skydda mot ny blodpropp samtidigt som blödningarna var på jämförbar nivå. Dessa kliniska data presenterades idag på ACC17 och i New England Journal of Medicin.

Preventivmedel är nyckeln till kvinnors jämställdhet

Preventivmedel är nyckeln till kvinnors jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 08:30 CET

Tillgång till preventivmedel är avgörande för kvinnors självbestämmande och möjligheter. Att det utvecklas nya produkter är viktigt för ett globalt jämställdhetsarbete.

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 15:38 CET

• Patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom har en uttalad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke • Rivaroxaban är det enda icke-vitamin K orala antikoagulant-preparat som studeras i denna högriskgrupp.

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:00 CET

I dag lanserar Bayer en ny hormonspiral. Den skyddar mot graviditet i upp till fem år och har en lägre hormondos än sin föregångare. Spiralen som kallas Kyleena (19,5 mg levonorgestrel) är framtagen för att även passa yngre kvinnor som inte fött barn.

Lätt att glömma sitt p-piller

Lätt att glömma sitt p-piller

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 08:25 CET

Det är lätt att glömma sitt dagliga p-piller. Var fjärde i åldern 21 till 29 år uppger att de glömmer att ta sitt piller någon gång i månaden. Spiral är ett långverkande preventivmedel som inte kräver dagligt kom-ihåg och är ett alternativ som fungerar lika bra för yngre kvinnor som inte fött barn.

Nytt kommunikationsteam på Bayer

Nytt kommunikationsteam på Bayer

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Life Science-företaget Bayer har en ny kommunikationsavdelning i Sverige. Den består av Joseffa Moritz som anställdes i höstas och Daniel Claesson som börjat vid årsskiftet.

Media no image

Xarelto ger signifikant färre blödningar jämfört med Waran hos patienter med förmaksflimmer som får trombocythämmare och genomgått perkutan koronar intervention, PCI

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:59 CET

Ny studie presenterad vid American Heart Association (AHA) visar att Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling signifikant minskade blödningsrisken jämfört med traditionell Waranbehandling hos patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent.

Media no image

Bättre kunskap avgörande för rätt preventivmedelsval

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 12:28 CEST

Idag arrangeras för nionde året i rad ”World Contraception Day”, WCD, ett internationellt initiativ som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och reproduktiv hälsa bland unga.

Media no image

Stor svensk registerstudie visar signifikant lägre risk för hjärnblödning med rivaroxaban jämfört med warfarin

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2016 15:00 CEST

Idag presenterades data från en registerstudien där totalt 11 964 matchade förmaksflimmerpatienter har följts upp gällande risk för blödning som biverkan vid strokeförebyggande blodförtunnande behandling. I studien har rivaroxaban (Xarelto) jämförts mot warfarin. Resultaten visar att signifikant färre patienter som fick rivaroxaban under uppföljningsperioden drabbats av intrakraniella blödningar.

Media no image

Ny behandling gav signifikant förbättrad överlevnad hos patienter med spridd levercancer (HCC)

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 16:53 CEST

Igår presenterades resultaten från Fas III-studien RESORCE, där effekten av läkemedlet regorafenib (Stivarga), tillsammans med bästa understödjande vård (BSC), har jämförts mot placebo (+ BSC), hos patienter med spridd, inoperabel levercancer. Resultaten visar en total överlevnad i median på 10,6 månader för de patienter som behandlades med regorafenib, jämfört med 7,8 månader i placebogruppen.