Skip to main content

Taggar

bayer 39 blodpropp 9 xarelto 8 mäns hälsa 8 blodförtunnande läkemedel 6 bayer healthcare 6 bayer ab 6 antikoagulantia 6 levitra 5 erektil dysfunktion 5 eylea 5 Carolin Wiken 5 stivarga 5 kvinnohälsa 5 dme 4 lungemboli 4 gist 4 ögonsjukdom 3 diabetes 3 impotens 3 blodpropp i lungan 3 vte 3 regorafenib 3 erektionsproblem 3 world contraception day 2 tumörbehandling 2 gula fläcken 2 cancer 2 grid 2 nexavar 2 kvinnors hälsa 2 grants4apps 2 våt AMD 2 bayer crop science 2 xofigo 2 bayer consumer care 2 riklig mens 2 ögon 2 stroke 2 multikinashämmare 2 life science 2 Andreas Busch 2 correct 2 ungdomar 2 sex 2 asco 2013 2 fas 3-studie 2 p-piller 2 testosteronbrist 2 menorragi 2 inkubator 2 qlaira 2 förlängd överlevnad 2 sarkom 2 potensproblem 2 ungdomsbarometern 1 gideon 1 sprint bioscience 1 återbetalningsgaranti 1 kovaltry 1 anders åberg 1 förmaksflimmer 1 bayer garden 1 nebido 1 sjukvård 1 sexuella problem 1 adempas 1 smärta vid menstruation 1 christina frennesson 1 eva jacobson 1 tillfälligt håravfall 1 venösa tromboser 1 levercellscancer 1 blodförtunnande läkamedel 1 hemorrojder 1 blödningar 1 multivitamin 1 einstein-pe 1 sköldkörtelcancer 1 erik berntorp 1 kardiovaskulära sjukdomar 1 blodförtunnande 1 kranskärlssjukdom 1 rivaroxaban 1 digital hälsa 1 subvention 1 ögonsjukdomar 1 trädgård 1 akuta koronarsyndrom 1 högkostnadsskydd 1 hjärtinfarkt 1 oftalmologi 1 angiopoietin2 1 Grants4Indications 1 endometrios 1 xamos 1 digital health 1 hcc 1 familjeplanering 1 ventromboser 1 Visa alla taggar
Ny hemsida hjälper diabetiker att komma ihåg sina hälsokontroller

Ny hemsida hjälper diabetiker att komma ihåg sina hälsokontroller

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 14:00 CEST

För den som lever med diabetes finns goda möjligheter att minska risken för följdsjukdomar genom att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Det är dock många hälsokontroller att hålla reda på. Med den nya hemsidan Kolladindiabetes.se får man hjälp att komma ihåg undersökningarna genom att skapa påminnelser för sina besök. Hemsidan är granskad och godkänd av Svenska Diabetesförbundet.

Media-no-image

Nya data stärker Xareltos nytta/riskprofil som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 10:22 CEST

Nya data från nära 23 000 patienter med förmaksflimmer bekräftar Xareltos positiva strokeförebyggande nytta/riskprofil inom daglig rutinsjukvård. Resultaten visar på 29 procent lägre förekomst av stroke, samt 47 procents signifikant minskning av intrakraniella blödningar, bland de patienter som fick Xarelto (rivaroxaban), jämfört med warfarin i studien.

Media-no-image

Bayers inkubatorprogram för startups nu öppen för ansökningar

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 10:00 CEST

För tredje året i rad söker Bayer nu över hela världen efter fem innovativa startups inom digital hälsa till sitt inkubatorprogram Grants4Apps. Vinnarna får tillbringa 100 dagar på Bayers campus i Berlin där de kan vidareutveckla sina projekt och affärsidéer med hjälp av erfarna Bayer- medarbetare och externa mentorer. Varje startup tilldelas dessutom 50 000 Euro i ekonomiskt stöd.

Media-no-image

Bayer och Regeneron utvecklar ny kombinationsterapi för ögonsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 14:47 CEST

Bayer utvecklar i samarbete med Regeneron Pharmaceuticals en terapi där angiopoietin2 (Ang2) antibody nesvacumab och vascular endothelial growth factor (VEGF) trap aflibercept kombineras för behandling av allvarliga ögonsjukdomar. Två pågående fas II-studier utvärderar effekten vid våt AMD och DME. Kombinationsterapin ges som en intravitreal injektion, REGN910-3.

Media-no-image

Xofigo gav en ny period av sjukdomskontroll vid upprepad behandling

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 10:08 CEST

På European Association of Urology (EAU) presenterades nya fas I/II-data för Xofigo (radium-223) som används vid kastrationsresistent prostatacancer. Resultaten visade att sjukdomsprogressen i skelettet stoppades och att Xofigo tolererades väl även under administration av en andra behandlingsomgång efter de inledande sex doserna, så kallad ”retreatment”.

Media-no-image

Hormonspiral ger ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 10:06 CET

Kvinnor som använder hormonspiral uppger att de har en högre livskvalitet efter att de börjat använda sitt preventivmedel, jämfört med innan. Det visar en ny studie bland europeiska kvinnor.

Media-no-image

Ännu ett rekordår för Bayer

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 16:08 CET

Bayer hade ett mycket framgångsrikt år 2015, såväl strategiskt som operationellt. Försäljningen nådde den högsta nivån i företagets historia: över 46 miljarder Euro. EBITDA before special items steg markant med cirka 18 procent och innebar ett nytt rekord på över 10 miljarder Euro. Sett ur ett strategiskt perspektiv har Bayer under förra året dessutom renodlat sin verksamhet till life science.

Media-no-image

Kovaltry godkänt för behandling av hemofili A

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2016 13:00 CET

Europeiska komissionen har godkänt Kovaltry® för behandling av hemofili A hos vuxna och barn i alla åldrar. Kovaltry är en rekombinant koagulationsfaktor VIII som har visat effekt både vid användning för blödningskontroll och som förebyggande behandling mot blödningar. Vid förebyggande behandling gavs Kovaltry två till tre gånger i veckan.

TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 08:02 CET

TLV har beviljat Stivarga (regorafenib) subvention vid behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där tumören fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Stivarga är det första godkända behandlingsalternativet i denna linje för den här gruppen svårt sjuka patienter.

Media-no-image

Bayer fortsätter satsa inom öppen innovation

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 11:00 CET

Med ”Grants4Indications” lanserar Bayer nu sitt femte globala crowdsourcingprogram. Grants4Indications syftar till att upptäcka nya indikationer med målet att upptäcka nya potentiella terapiområden för Bayers substanser. Grants4Indications är en del av Bayers globala strategi kring öppen innovation, som redan består av ett antal framgångsrika crowdsourcing- och samarbetsinitiativ.

Media-no-image

Låg hormondos viktigt vid valet av preventivmetod

Pressmeddelanden   •   Feb 02, 2016 08:00 CET

Jämfört med Danmark och Norge anser fler unga kvinnor i Sverige att en låg hormondos är viktigt vid valet av preventivmetod. Det visar en skandinavisk undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Bayer. 36 procent av svenskorna i undersökningen uppger att en låg, eller ingen, hormondos är den viktigaste egenskapen hos ett preventivmedel.

Media-no-image

Få allvarliga blödningar och återfall med Xarelto vid behandling av djupa ventromboser

Pressmeddelanden   •   Dec 08, 2015 08:30 CET

Igår presenteterades data från den första publicerade, prospektiva observationsstudien där ett s.k. NOAK-läkemedel har studerats i daglig sjukvård gällande effektivitet och säkerhet vid behandling av djupa ventromboser (DVT). Resultaten visar att risken för återfall och allvarliga blödningar var låg bland de patienter som behandlades med läkemedlet efter en diagnostiserad DVT.

Övertro på kondom som preventivmetod

Övertro på kondom som preventivmetod

Pressmeddelanden   •   Nov 26, 2015 08:15 CET

En ny undersökning bland 1500 kvinnor mellan 18 och 35 år i Sverige, Norge och Danmark visar att kondom är det preventivmedel som flest kvinnor tror ger det säkraste skyddet mot oönskade graviditeter. Risken att bli oönskat gravid är dock upp till 20 gånger högre för dem som använder kortverkande metoder, som kondom eller p-piller, jämfört med dem som använder långverkande preventivmedel.

Dödligheten i blodproppar fortsatt hög i Sverige

Dödligheten i blodproppar fortsatt hög i Sverige

Pressmeddelanden   •   Okt 13, 2015 08:00 CEST

Varje år dör fler svenskar av blodproppar än av bröst-, prostatacancer och trafikolyckor tillsammans. Till viss del beror detta på en låg kunskap om symptomen, vilket gör att många som drabbas av blodproppar i ben och lunga söker vård för sent, eller inte alls. Internationella trombosdagen den 13 oktober, syftar till att öka kunskapen om sympromen så att fler söker vård i tid.

Media-no-image

Ny undersökning visar på låg kunskap om sex och preventivmedel bland kvinnor

Pressmeddelanden   •   Sep 23, 2015 11:18 CEST

En ny internationell undersökning bland 5 912 kvinnor i åldern 20-29 år, visar på en låg kunskap om sex och om olika preventivmedel. 42 procent av kvinnorna i studien önskar mer information om sex, bland annat om sexuella ställningar och möjlighet att uppnå orgasm. Två av fem kvinnor önskar även mer information om preventivmedel.

Media-no-image

Svenska kvinnor yngst och sämst skyddade vid sexdebuten

Pressmeddelanden   •   Sep 08, 2015 08:00 CEST

Jämfört med Danmark och Norge är kvinnor i Sverige yngre, och sämre på att använda preventivmedel, vid sin sexdebut. Det visar en ny skandinavisk undersökning som YouGov har genomfört på uppdrag av Bayer Healthcare. 32 procent av svenskorna uppger att de var 15 år eller yngre när de hade sex för första gången och 16 procent att de inte använde något preventivmedel vid tillfället.

Media-no-image

Ny studie bekräftar Xareltos säkerhet i daglig rutinsjukvård

Pressmeddelanden   •   Sep 01, 2015 12:45 CEST

Idag presenterades den första internationella, prospektiva observationsstudien där ett nytt blodförtunnande läkemedel mot stroke har följts upp avseende säkerhet och effektivitet. Resultaten visar att det studerade läkemedlet, Xarelto, gav ett högt strokeskydd åt de 6 784 patienter med förmaksflimmer som deltog i studien, samt att risken för allvarliga blödningskomplikationer var låg.

Media-no-image

Bayer HealthCare tar in fem nya startups med digitala innovationer

Pressmeddelanden   •   Aug 26, 2015 08:15 CEST

Bayer HealthCare (Bayer) välkomnar fem nya startups till sitt inkubatorsprogram ”Grants4Apps Accelerator”. Med stöd från Bayer får dessa fem start-ups möjlighet att vidareutveckla sina idéer och strategier inom digital innovation inom hälsoområdet. Programmet är en del av Bayers engagemang i öppen innovation med målet att erbjuda fler innovativa lösningar för patienter.

Media-no-image

Bayer HealthCare inleder samarbete med Sprint Bioscience

Pressmeddelanden   •   Jul 28, 2015 09:00 CEST

Bayer HealthCare (Bayer) och Sprint Bioscience AB (publ) (Sprint Bioscience) har ingått ett samarbets- och licensavtal för forskning, utveckling och kommersialisering av cancerläkemedel. Enligt avtalet utlicensierar Sprint Bioscience bolagets tidiga program för tumörmetabolism-inhibitorer till Bayer.

Media-no-image

1100 får stroke varje år på grund av underbehandling

Pressmeddelanden   •   Jul 16, 2015 12:55 CEST

Varje dag drabbas i genomsnitt fyra svenskar som lider av hjärtsjukdomen förmaksflimmer av en stroke som hade kunnat undvikas med effektiv förebyggande behandling. Socialstyrelsen rekommenderar därför en ökad användning av blodförtunnande läkemedel, som kan förebygga två av tre strokefall, men få landsting lever idag upp till de nationella behandlingsrekommendationerna

You haven't completed the steps for your Hosted Newsroom

You haven't entered a correct link to your helper.html file for your Hosted Newsroom. Go to Publish and complete the steps.