Skip to main content

Taggar

Bayer 42 Xarelto 11 blodpropp 10 antikoagulantia 9 mäns hälsa 8 bayer healthcare 6 blodförtunnande läkemedel 6 kvinnohälsa 6 bayer ab 6 stivarga 5 levitra 5 Carolin Wiken 5 eylea 5 erektil dysfunktion 5 gist 4 lungemboli 4 dme 4 p-piller 3 diabetes 3 blodpropp i lungan 3 impotens 3 ögonsjukdom 3 erektionsproblem 3 regorafenib 3 vte 3 tumörbehandling 2 ungdomar 2 inkubator 2 sex 2 bayer consumer care 2 life science 2 testosteronbrist 2 correct 2 riklig mens 2 world contraception day 2 cancer 2 Studie 2 potensproblem 2 stroke 2 våt AMD 2 qlaira 2 gula fläcken 2 ögon 2 multikinashämmare 2 Andreas Busch 2 menorragi 2 fas 3-studie 2 asco 2013 2 xofigo 2 preventivmedel 2 förlängd överlevnad 2 sarkom 2 grid 2 nexavar 2 kvinnors hälsa 2 grants4apps 2 bayer crop science 2 hjärtinfarkt 2 blödarsjuka 1 cardiovascular 1 acs 1 fn 1 akut koronärt syndrom 1 trädgårdsprodukter 1 håravfall 1 tomas kvillström 1 svensk egenvård 1 ventromboser 1 kranskärlssjukdom 1 undersökning 1 diabetesförbundet 1 rivaroxaban 1 kosttillskott 1 läkemedel cancer 1 digital hälsa 1 priorin kapslar 1 mikael eriksson 1 växtvård 1 aks 1 koagulationsfaktor VIII 1 oktokog alfa 1 subvention 1 radium-223 1 crowdsourcing 1 ögonsjukdomar 1 ang2 1 decision 1 cancerläkemedel 1 läkemedel ögon 1 trädgård 1 gastrointestinal stromacellstumör 1 akuta koronarsyndrom 1 dermatologi 1 högkostnadsskydd 1 ohälsa 1 vegf 1 kolorektalcancer 1 ungdomsbarometern 1 gideon 1 sprint bioscience 1 återbetalningsgaranti 1 kovaltry 1 anders åberg 1 förmaksflimmer 1 bayer garden 1 blodförtunnande 1 nebido 1 oftalmologi 1 angiopoietin2 1 sjukvård 1 sexuella problem 1 adempas 1 smärta vid menstruation 1 presskontakt 1 Internationella Kvinnodagen 1 spiral 1 diabetiska makulaödem 1 christina frennesson 1 eva jacobson 1 vitality 1 tillfälligt håravfall 1 Läkemedelsverket 1 tyroideacancer 1 Grants4Indications 1 venösa tromboser 1 media 1 levercellscancer 1 blodförtunnande läkamedel 1 the lancet 1 hemorrojder 1 blödningar 1 endometrios 1 xamos 1 COMPASS 1 prostatacancer 1 multivitamin 1 einstein-pe 1 sköldkörtelcancer 1 erik berntorp 1 digital health 1 Diabetes hälsokontroller 1 hcc 1 diabetes ögonkomplikationer 1 tumörmetabolism 1 crc 1 kommunikation 1 Helana Kopp-Kallner 1 open innovation 1 jämställdhet 1 magcancer 1 sorafenib 1 ACC 1 scheriproct 1 kardiovaskulära sjukdomar 1 hjärt-kärlsjukdom 1 öppen innovation 1 dekkers 1 familjeplanering 1 berocca 1 onkologi 1 hälsa 1 noac 1 andreas roos 1 priorin 1 testogel 1 godkänd indikation 1 hemofili 1 priorin schampo 1 Visa alla taggar
Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Rivaroxaban-studie visar på större skydd mot återinsjuknande i blodpropp jämfört med acetylsalicylsyra (ASA)

Pressmeddelanden   •   Mar 18, 2017 13:01 CET

I en studie med Rivaroxaban 10 mg och 20 mg jämfört med ASA100 mg visar det sig att båda rivaroxaban-behandlingarna var bättre på att skydda mot ny blodpropp samtidigt som blödningarna var på jämförbar nivå. Dessa kliniska data presenterades idag på ACC17 och i New England Journal of Medicin.

Preventivmedel är nyckeln till kvinnors jämställdhet

Preventivmedel är nyckeln till kvinnors jämställdhet

Pressmeddelanden   •   Mar 07, 2017 08:30 CET

Tillgång till preventivmedel är avgörande för kvinnors självbestämmande och möjligheter. Att det utvecklas nya produkter är viktigt för ett globalt jämställdhetsarbete.

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

COMPASS, fas III-studie av Rivaroxaban, visar mycket god effekt på patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom och når målen i förtid

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2017 15:38 CET

• Patienter med kranskärlssjukdom och perifer artärsjukdom har en uttalad risk att drabbas av hjärtinfarkt och stroke • Rivaroxaban är det enda icke-vitamin K orala antikoagulant-preparat som studeras i denna högriskgrupp.

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Bayer lanserar en ny femårig spiral – med lägre hormondos

Pressmeddelanden   •   Feb 01, 2017 08:00 CET

I dag lanserar Bayer en ny hormonspiral. Den skyddar mot graviditet i upp till fem år och har en lägre hormondos än sin föregångare. Spiralen som kallas Kyleena (19,5 mg levonorgestrel) är framtagen för att även passa yngre kvinnor som inte fött barn.

Lätt att glömma sitt p-piller

Lätt att glömma sitt p-piller

Pressmeddelanden   •   Jan 18, 2017 08:25 CET

Det är lätt att glömma sitt dagliga p-piller. Var fjärde i åldern 21 till 29 år uppger att de glömmer att ta sitt piller någon gång i månaden. Spiral är ett långverkande preventivmedel som inte kräver dagligt kom-ihåg och är ett alternativ som fungerar lika bra för yngre kvinnor som inte fött barn.

Nytt kommunikationsteam på Bayer

Nytt kommunikationsteam på Bayer

Pressmeddelanden   •   Jan 13, 2017 08:30 CET

Life Science-företaget Bayer har en ny kommunikationsavdelning i Sverige. Den består av Joseffa Moritz som anställdes i höstas och Daniel Claesson som börjat vid årsskiftet.

Media no image

Xarelto ger signifikant färre blödningar jämfört med Waran hos patienter med förmaksflimmer som får trombocythämmare och genomgått perkutan koronar intervention, PCI

Pressmeddelanden   •   Nov 15, 2016 06:59 CET

Ny studie presenterad vid American Heart Association (AHA) visar att Xarelto (rivaroxaban) i kombination med trombocythämmande behandling signifikant minskade blödningsrisken jämfört med traditionell Waranbehandling hos patienter med förmaksflimmer som genomgått perkutan koronar intervention (PCI) med stent.

Media no image

Bättre kunskap avgörande för rätt preventivmedelsval

Pressmeddelanden   •   Sep 26, 2016 12:28 CEST

Idag arrangeras för nionde året i rad ”World Contraception Day”, WCD, ett internationellt initiativ som syftar till att öka kunskapen om preventivmedel och reproduktiv hälsa bland unga.

Media no image

Stor svensk registerstudie visar signifikant lägre risk för hjärnblödning med rivaroxaban jämfört med warfarin

Pressmeddelanden   •   Aug 28, 2016 15:00 CEST

Idag presenterades data från en registerstudien där totalt 11 964 matchade förmaksflimmerpatienter har följts upp gällande risk för blödning som biverkan vid strokeförebyggande blodförtunnande behandling. I studien har rivaroxaban (Xarelto) jämförts mot warfarin. Resultaten visar att signifikant färre patienter som fick rivaroxaban under uppföljningsperioden drabbats av intrakraniella blödningar.

Media no image

Ny behandling gav signifikant förbättrad överlevnad hos patienter med spridd levercancer (HCC)

Pressmeddelanden   •   Jun 29, 2016 16:53 CEST

Igår presenterades resultaten från Fas III-studien RESORCE, där effekten av läkemedlet regorafenib (Stivarga), tillsammans med bästa understödjande vård (BSC), har jämförts mot placebo (+ BSC), hos patienter med spridd, inoperabel levercancer. Resultaten visar en total överlevnad i median på 10,6 månader för de patienter som behandlades med regorafenib, jämfört med 7,8 månader i placebogruppen.

Ny hemsida hjälper diabetiker att komma ihåg sina hälsokontroller

Ny hemsida hjälper diabetiker att komma ihåg sina hälsokontroller

Pressmeddelanden   •   Maj 11, 2016 14:00 CEST

För den som lever med diabetes finns goda möjligheter att minska risken för följdsjukdomar genom att följa Socialstyrelsens rekommendationer. Det är dock många hälsokontroller att hålla reda på. Med den nya hemsidan Kolladindiabetes.se får man hjälp att komma ihåg undersökningarna genom att skapa påminnelser för sina besök. Hemsidan är granskad och godkänd av Svenska Diabetesförbundet.

Media no image

Nya data stärker Xareltos nytta/riskprofil som strokeförebyggande behandling vid förmaksflimmer

Pressmeddelanden   •   Apr 18, 2016 10:22 CEST

Nya data från nära 23 000 patienter med förmaksflimmer bekräftar Xareltos positiva strokeförebyggande nytta/riskprofil inom daglig rutinsjukvård. Resultaten visar på 29 procent lägre förekomst av stroke, samt 47 procents signifikant minskning av intrakraniella blödningar, bland de patienter som fick Xarelto (rivaroxaban), jämfört med warfarin i studien.

Media no image

Bayers inkubatorprogram för startups nu öppen för ansökningar

Pressmeddelanden   •   Apr 14, 2016 10:00 CEST

För tredje året i rad söker Bayer nu över hela världen efter fem innovativa startups inom digital hälsa till sitt inkubatorprogram Grants4Apps. Vinnarna får tillbringa 100 dagar på Bayers campus i Berlin där de kan vidareutveckla sina projekt och affärsidéer med hjälp av erfarna Bayer- medarbetare och externa mentorer. Varje startup tilldelas dessutom 50 000 Euro i ekonomiskt stöd.

Media no image

Bayer och Regeneron utvecklar ny kombinationsterapi för ögonsjukdomar

Pressmeddelanden   •   Mar 30, 2016 14:47 CEST

Bayer utvecklar i samarbete med Regeneron Pharmaceuticals en terapi där angiopoietin2 (Ang2) antibody nesvacumab och vascular endothelial growth factor (VEGF) trap aflibercept kombineras för behandling av allvarliga ögonsjukdomar. Två pågående fas II-studier utvärderar effekten vid våt AMD och DME. Kombinationsterapin ges som en intravitreal injektion, REGN910-3.

Media no image

Xofigo gav en ny period av sjukdomskontroll vid upprepad behandling

Pressmeddelanden   •   Mar 29, 2016 10:08 CEST

På European Association of Urology (EAU) presenterades nya fas I/II-data för Xofigo (radium-223) som används vid kastrationsresistent prostatacancer. Resultaten visade att sjukdomsprogressen i skelettet stoppades och att Xofigo tolererades väl även under administration av en andra behandlingsomgång efter de inledande sex doserna, så kallad ”retreatment”.

Media no image

Hormonspiral ger ökad livskvalitet

Pressmeddelanden   •   Feb 26, 2016 10:06 CET

Kvinnor som använder hormonspiral uppger att de har en högre livskvalitet efter att de börjat använda sitt preventivmedel, jämfört med innan. Det visar en ny studie bland europeiska kvinnor.

Media no image

Ännu ett rekordår för Bayer

Pressmeddelanden   •   Feb 25, 2016 16:08 CET

Bayer hade ett mycket framgångsrikt år 2015, såväl strategiskt som operationellt. Försäljningen nådde den högsta nivån i företagets historia: över 46 miljarder Euro. EBITDA before special items steg markant med cirka 18 procent och innebar ett nytt rekord på över 10 miljarder Euro. Sett ur ett strategiskt perspektiv har Bayer under förra året dessutom renodlat sin verksamhet till life science.

Media no image

Kovaltry godkänt för behandling av hemofili A

Pressmeddelanden   •   Feb 22, 2016 13:00 CET

Europeiska komissionen har godkänt Kovaltry® för behandling av hemofili A hos vuxna och barn i alla åldrar. Kovaltry är en rekombinant koagulationsfaktor VIII som har visat effekt både vid användning för blödningskontroll och som förebyggande behandling mot blödningar. Vid förebyggande behandling gavs Kovaltry två till tre gånger i veckan.

TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

TLV beviljar subvention för Stivarga vid GIST

Pressmeddelanden   •   Feb 10, 2016 08:02 CET

TLV har beviljat Stivarga (regorafenib) subvention vid behandling av GIST, gastrointestinal stromacellstumör, för patienter där tumören fortsatt att växa trots tidigare behandlingar. Stivarga är det första godkända behandlingsalternativet i denna linje för den här gruppen svårt sjuka patienter.

Media no image

Bayer fortsätter satsa inom öppen innovation

Pressmeddelanden   •   Feb 09, 2016 11:00 CET

Med ”Grants4Indications” lanserar Bayer nu sitt femte globala crowdsourcingprogram. Grants4Indications syftar till att upptäcka nya indikationer med målet att upptäcka nya potentiella terapiområden för Bayers substanser. Grants4Indications är en del av Bayers globala strategi kring öppen innovation, som redan består av ett antal framgångsrika crowdsourcing- och samarbetsinitiativ.