Skip to main content

Ett instrument för att mäta föreställningsupplevelser

Blogginlägg   •   Jun 17, 2013 20:22 CEST

Mentala föreställningar (visualisering) är ett av de mest populära prestationsteknikerna i idrott. De flesta elitidrottarna använder sig av det för att utvecklas och prestera bättre. Idrottare använder sig bland annat av det för att öka självförtroende och hantera nervositet. 

Det finns många anledningar till varför det är viktigt att mäta idrottares föreställningsupplevelser. Genom att göra det får vi fler idéer för hur man kan använda mentala föreställningar. Vi får också en bättre förståelse för mentala föreställningar, hur det fungerar och hur man kan förbättra idrottares föreställningsupplevelser. Det är också bra vid interventioner i vilka mentala föreställningar används som metod så att man kan anpassa träningen till idrottarna och utvärdera träningen. Det är också fördelaktigt när idrottare vill öka deras medvetenhet om deras föreställningsupplevelser. Nedan presenterar vi kort lite information om ett mätinstrument som Fredrik Weibull har utvecklat, bl.a. tillsammans med sin kollega vid Imagine that, Mikael Wallsbeck. 

The Individual Profile of Imagery Experiences in Sport (IPIES, Weibull, Wallsbeck, & Almgren, 2012

IPIES är ett mätinstrument som används för att mäta idrottares visualiseringsupplevelser. Det är som en enkät och fylls i under en intervju.

  • Del 1: Bakgrundsfrågor (t.ex. ålder).
    Del 2: Idrottarnas förståelse för begreppet mentala föreställningar.
    Del 3: Idrottarnas föreställningsupplevelser är uppdelade i frivilliga och spontana föreställningsupplevelser.
  • Del 4: Idrottarnas föreställningsupplevelser (t.ex. föreställningskontroll).
  • I del 3 (huvuddelen) fylls idrottarens föreställningsupplevelser i. Föreställningsupplevelserna struktureras efter ett föreställningsmönster. Det vill säga vad idrottaren föreställer sig i varje specifikt sammanhang (innan, under, direkt efter träning; innan, under, direkt efter tävling; utanför träning och tävling), för vilka syften idrottaren föreställer sig det specifika innehållet, vilka sinnen som inkluderas, vilket perspektiv (om synsinnet används) som används, samt upplevd frekvens och upplevd effekt av föreställningsmönstret/n i det specifika sammanhanget.
  • IPIES har använts med idrottare i tennis, golf, ishockey, dressyr, styrkelyft, bowling och fotboll.

Du kan hitta och läsa mer om IPIES i Träna tanken – en bok om mentala föreställningar i idrotten.

Kontakta oss om du har några frågor. 

Anmäl dig till Imagine thats kvällsföreläsning den 5:e september eller den 17:e oktober.

Vi på Imagine that önskar dig en fortsatt trevlig helg! 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

Agree With Privacy Policy