Skip to main content

Pressmeddelanden Visa alla 11 träffar

Bristande kunskaper om kunder med demens inom dagligvaruhandeln

Pressmeddelanden   •   Dec 21, 2016 06:57 CET

Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar mat. Anställda inom dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för dessa personer. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

Kommunerna arbetar bra med tillgänglighet inom utbildning, men kan bli bättre

Pressmeddelanden   •   Maj 17, 2016 06:00 CEST

Sveriges kommuner arbetar bra med att öka delaktigheten inom utbildningsområdet för personer med funktionsnedsättning, men mycket kan fortfarande bli bättre. Endast hälften av de kommunala grund- eller grundsärskolorna har till exempel digitala lär- och dialogplattformar som kan användas och förstås av alla. Det visar Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2016.

Försäkringskassan vald till Årets bubblare 2015

Pressmeddelanden   •   Dec 10, 2015 10:25 CET

Myndigheten för delaktighet delar idag, 10 december, ut utmärkelsen Årets bubblare. Utmärkelsen ges till den myndighet som under året tagit störst kliv framåt i arbetet för att alla, oavsett funktionsförmåga, ska kunna vara delaktiga i samhället. I år är det Försäkringskassan som tar emot utmärkelsen.

Fyra procent av landets myndigheter fullt tillgängliga

Pressmeddelanden   •   Sep 02, 2015 05:30 CEST

Nio av 257 myndigheter uppfyller Myndigheten för delaktighets 13 kriterier för grundläggande tillgänglighet, visar en ny undersökning. Ingen av landets museer, domstolar eller länsstyrelser lever upp till kriterierna. I en förordning slår regeringen fast att alla statliga myndigheter ska verka för att deras lokaler, verksamhet och information är tillgängliga för personer med funktionsnedsättning.

Nyheter 4 träffar

Bristande kunskaper om demens inom dagligvaruhandeln

Nyheter   •   Dec 21, 2016 07:00 CET

Stressigt, för mycket intryck, svårt att hitta. Många personer med demens upplever stora svårigheter när de handlar. Dagligvaruhandeln har inte tillräckligt med kunskap om hur de kan underlätta för personer med demenssjukdomar. Det visar en rikstäckande undersökning av Myndigheten för delaktighet som bygger på svar från 302 personer som arbetar inom dagligvaruhandeln.

Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015

Nyheter   •   Maj 20, 2015 07:10 CEST

Idag publiceras resultatet för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015! Uppföljningen visar hur Sveriges kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott och kultur samt transport.

Debatt: Tuff vardag för personer med funktionsnedsättning

Nyheter   •   Maj 15, 2014 06:00 CEST

I dag inviger regeringen Myndigheten för delaktighet. Myndigheten har ett tydligt uppdrag: Verka för att funktionshinderspolitiken ska få genomslag i hela samhället. Att detta behov finns framgår av den lägesrapport över funktionshinderspolitiken som myndigheten idag presenterar och som visar att personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt.

DEBATT: Myndigheter får underkänt i tillgänglighet

Nyheter   •   Maj 31, 2011 10:10 CEST

Att inte kunna besöka en myndighet. Att inte kunna arbeta på en myndighet. Att inte känna sig välkommen. Så ser situationen ut för ett stort antal personer i Sverige som har en funktionsnedsättning. Detta trots att det sedan drygt tio år finns en förordning som innebär att det ska vara möjligt för alla, oavsett funktionsförmåga, att både arbeta på myndigheten och att besöka den.