Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Statistik visar: Tuffare livssituation för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2012 05:29 CEST

Statistiken visar klart: personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam tagit fram med statistik, fakta och analyser. På www.handisam.se/uppfoljning kan man följa hur situationen ser ut inom en rad samhällsområden, till exempel arbetsmarknaden, media, folkhälsa och kultur.

Handisam välkomnar ny strategi för funktionshinderspolitiken

Pressmeddelanden   •   Jun 17, 2011 07:53 CEST

Regeringen har nu presenterat sin strategi för funktionshinderspolitiken som kommer att sträcka sig fem år framåt. Handisam får en fortsatt central och samordnande roll inom funktionshinderspolitiken.