Skip to main content

Pressmeddelanden 2 träffar

Tillgängligheten förbättras i Sverige – men mycket återstår

Pressmeddelanden   •   Maj 13, 2015 07:30 CEST

Det görs mer insatser i landet för att öka tillgängligheten i samhället. Det visar Myndigheten för delaktighets samlade uppföljning av funktionshinderspolitiken 2015. Till exempel har två av tre kommuner genomfört riktade projekt för att öka möjligheterna för personer med funktionsnedsättning att komma in på den ordinarie arbetsmarknaden.

Statistik visar: Tuffare livssituation för personer med funktionsnedsättning

Pressmeddelanden   •   Maj 16, 2012 05:29 CEST

Statistiken visar klart: personer med funktionsnedsättning har sämre levnadsförhållanden än befolkningen i övrigt. Det framgår av det nya uppföljningssystem som Handisam tagit fram med statistik, fakta och analyser. På www.handisam.se/uppfoljning kan man följa hur situationen ser ut inom en rad samhällsområden, till exempel arbetsmarknaden, media, folkhälsa och kultur.

Nyheter 1 träff

Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015

Nyheter   •   Maj 20, 2015 07:10 CEST

Idag publiceras resultatet för Myndigheten för delaktighets kommunuppföljning 2015! Uppföljningen visar hur Sveriges kommuner arbetar för att öka delaktigheten för personer med funktionsnedsättning inom områdena arbetsmarknad, utbildning, fysisk tillgänglighet, idrott och kultur samt transport.