Skip to main content

SLU får 77 forskningsmiljoner

Pressmeddelande   •   Sep 29, 2010 11:55 CEST

Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) fick rejäl utdelning när forskningsrådet Formas delade ut anslag till starka forskningsmiljöer. Professorerna Hjalmar Laudon och Torgny Näsholm, SLU Umeå och Linda Keeling, SLU Uppsala får vardera 25 miljoner kronor under fem år. Livsmedelsforskaren Annica Andersson, SLU Uppsala får närmare 2,5 miljoner under två år.

Hjalmar Laudon och Torgny Näsholm ingår båda i den stora forskningssatsningen Future Forests. Laudons forskningsprogram heter Unikt modell- och beslutsstödsystem för vattenkvalitet i det brukade skogslandskapet under ett förändrat klimat.

– Det här ger oss möjlighet att utveckla vår förståelse för hur skogsbruk och klimat påverkar vattenkvalitet, säger Hjalmar Laudon.

Torgny Näsholms forskningsprogram har namnet Hållbart nyttjande av framtida skogsresurser med fokus på kol och kväve. Det ska bland annat ge svar på hur kväve kan användas för att öka skogsproduktionen och inbindningen av kol utan att samtidigt riskera ökat kväveläckage och ökade utsläpp av växthusgaser.

– Det känns som ett erkännande av den forskning vi har bedrivit under ett antal år, säger Torgny Näsholm.

Linda Keeling, institutionen för Husdjurens miljö och hälsa forskar kring djurskydd och djurs beteenden och får 25 miljoner kronor till ett excellenscenter för husdjurens djurskyddsforskning.

Annica Andersson, institutionen för livsmedelsvetenskap för anslag till forskning kring nya teknologier för att förbättra kliets egenskaper.

För mer information:

Hjalmar Laudon, tel 090-786 66 25 hjalmar.laudon@seksko.slu.se
Torgny Näsholm, tel 090-786 84 31 torgny.nasholm@genfys.slu.se
Linda Keeling, tel 018-67 15 22 linda.keeling@hmh.slu.se
Annica Andersson, tel 018-67 20 67 annica.andersson@lmv.slu.se

 

 

 

Kommentarer (0)

Lägg till kommentar

Kommentera

By submitting the comment you agree that your personal data will be processed according to Mynewsdesk's <a href="http://www.mynewsdesk.com/se/about/terms-and-conditions/privacy_policy">Privacy Policy</a>.