Gå videre til innhold
Den norske makrellen skal gjøres enda mer synlig i Sørøst-Asia i løpet av 2021. FOTO: Norges sjømatråd
Den norske makrellen skal gjøres enda mer synlig i Sørøst-Asia i løpet av 2021. FOTO: Norges sjømatråd

Nyhet -

Makrellen løftes frem i Sørøst-Asia

For første gang skal norsk makrell markedsføres både i Thailand og Taiwan. Høyt makrellkonsum og gode eksporttall skal bli enda bedre de kommende årene.

60-70 prosent av all makrellen som fangstes i Norge går til Asia. Det er særlig japanerne og sørkoreanerne som er glade i norsk makrell. Men de siste årene har også andre asiater fått øynene opp for den sunne norske makrellen som er ekstra rik på smak og næringsstoffer. Etter Japan og Sør-Korea, er blant annet Vietnam, Thailand og Taiwan markeder der makrelleksporten har fått seg et løft. Mens mye av den norske makrellen som går til Vietnam bearbeides og sendes ut av landet, så blir det meste av makrellen som går til Thailand og Taiwan spist av landenes innbyggere. Derfor er det nettopp i de to sistnevnte landene at makrellen skal løftes frem, forteller Asbjørn Warvik Rørtveit. Han er sjømatutsending i Sørøst-Asia, og fra sitt hovedkontor i Bangkok jobber han for å øke verdien av norsk sjømat i regionen som har rundt 1,4 milliarder innbyggere.

-Mellom 90 og 100 prosent av den norske atlantiske makrellen som eksporteres til Thailand og Taiwan blir konsumert i disse markedene, mye takket være fremveksten av japanske mattradisjoner.

Man skulle tro at de fleste landene i Sørøst-Asia har mer enn nok av egne, eksotiske sjømatdelikatesser å meske seg med. Det stemmer for så vidt, men med et økende antall japanske restauranter der makrell ofte står på menyen har vår hjemlige fisk økt i popularitet.

-I Thailand kalles atlantisk makrell for «aka saba», og den nytes gjerne som sushitopping «shime saba», eller som grillet saltet filet. Også i Taiwan er det vanlig å grille makrellen, og den er i tillegg å finne som ingrediens i lunsjbokser og på buffeter.

Norsk makrell nytes gjerne som saltet, grillet filet både i Thailand og Taiwan, forteller sjømatutsending Asbjørn Warvik Rørtveit . FOTO: Norges sjømatråd.

Støttes av Sildelaget

I februar ble det klart at Sildelaget bevilget en million kroner i ekstra støtte til Sjømatrådets arbeid i markedsføringen av pelagisk fisk i 2021. Nylig bestemte markedsgruppen for pelagisk fisk, der både Sjømatrådet, Sildelaget og eksportørene sitter, at denne millionen skal bidra i arbeidet med å løfte makrellen frem i Thailand og Taiwan. Bidraget kommer på toppen av den millionen Sjømatrådet allerede har satt av til prosjektet i årets budsjett. Dermed har Asbjørn Warvik Rørtveit to millioner kroner å rutte med når han skal finansiere markedsføringen av makrellen. Pengene blir delt likt mellom de to landene, forteller Asbjørn Warvik Rørtveit.

-Planene er forankret i markedsgruppen, og målet er at norsk atlantisk makrell skal bli den mest kjente og foretrukne makrellen i begge land i løpet av få år. Ettersom makrellen i stor grad spises på japanske restauranter er målgruppen i hovedsak profesjonelle aktører som importører og forhandlere som selger til restaurantene. I Taiwan selges forøvrig 40 prosent av makrellen i dagligvarehandelen, så her skal vi i tillegg ha mer trykk på kampanjer rettet mot forbrukerne.

Det betyr at 2021 blir året da bilder og filmer av norsk atlantisk makrell skal skinne i magasiner, i sosiale medier og i butikker i deler av Sørøst-Asia. 2021 blir også året da makrellen skal få ekstra fokus på sjømatseminarer i Thailand og Taiwan, og året da kokker, butikkansatte og sjømataktører i begge land skal lære mer om både helsefordeler og tilberedning av fin og feit norsk makrell gjennom kursing og «makrellakademier».

Rekordår og makrellstudier

Fjoråret ble et rekordår for den norske makrelleksporten til Taiwan. Da ble det eksportert nesten 11 500 tonn til en verdi av litt over 196 millioner kroner. Det er en verdiøkning på rundt 140 prosent og en økning i volum på 110 prosent siden 2016. Makrelleksporten i Thailand har ligget stabilt godt i samme periode, og endte på nesten 9000 tonn til en verdi av 152 millioner kroner i 2020. Det tilsvarer en verdiøkning på rundt 37 prosent og en volumvekst på åtte prosent de siste fem årene.

Det er først og fremst folk i store byer som Bangkok, Tapiei og Kaohsiung som har fått øynene opp for den atlantiske makrellen. Det henger sammen med oppblomstringen av de japanske mattradisjonene, noe som bekreftes av ferske studier Sjømatrådet har fått gjennomført av makrellmarkedet i begge land.

-Funn fra studiene har lagt grunnlaget for makrellsatsingen: hvor, hvordan og mot hvem vi skal rette kampanjene, sier sjømatutsendingen.

For norske eksportørene er begge rapportene i sin helhet tilgjengelige på Sjømatrådets hjemmesider, men Rørtveit oppsummerer noen av de viktigste funnene slik:

 • I Thailand selges 99 prosent av den norske makrellen til hotell- og restaurantbransjen.
 • Norge innehar 89 prosent av markedet for atlantisk makrell i Thailand.
 • Mens thailandske importører foretrekker den norske makrellen på grunn av den høye kvaliteten, så er det mange av konsumentene ikke kjenner til norsk makrell og tror makrellen de spiser er fra Japan.
 • Blant utfordringene for den norske makrellen på det thailandske markedet er nettopp liten kjennskap til norsk makrell blant forbrukerne, få salgskanaler utover restaurantene og konkurranse fra liknende og rimeligere fiskearter som selges ferske.
 • I Taiwan har den norske makrellen nesten 70 prosent andel av markedet for atlantisk makrell. Prisen er ganske stabil og relativt billig sammenliknet med annen fisk.
 • Over 95% av makrellen som spises på japanske restauranter i Taiwan er norsk og mange restauranter fremhever at makrellen de har på menyen stammer fra Norge. Det samme gjør stadig flere matvarebutikker.
 • Taiwanske myndigheter og helseprofiler snakker varmt om makrellens helsefordeler og anbefaler folk å spise mer makrell.
 • Norsk makrell er godt kjent blant taiwanske sjømataktører, og mange av dem vil kun ha norsk makrell fordi den er kjent for sin gode kvalitet.
 • Norge har et godt image i Taiwan og stadig flere konsumenter kjenner til det norske opphavet.
 • -Når vi nå skal markedsføre makrellen betyr det at vi må tilpasse strategien i det enkelte land til de ulike funnene. Men til syvende og sist er de viktigste målene både i Thailand og Taiwan å styrke kjennskapen og kunnskapen om den norske makrellens høye kvalitet, innhold av viktige næringsstoffer og gode smak. På den måten kan vi øke verdien av norsk makrell i Thailand og Taiwan ytterligere, avslutter Sjømatrådets utsending Asbjørn Warvik Rørtveit.

  Denne saken ble først publisert i Fiskeribladet

  Related links

  Emner

  Kategorier

  Kontakter

  Christina Neumann

  Christina Neumann

  Kommunikasjonsrådgiver +47 924 91 591
  Asbjørn Warvik Rørtveit

  Asbjørn Warvik Rørtveit

  Sjømatutsending Sørøst-Asia +66 80 590 9099

  Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

  Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
  Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
  Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
  Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.