Gå videre til innhold
Asbjørn Warvik Rørtveit blir Sjømatrådet neste utsending til Sørøst-Asia. Foto: Sverre Simonsen
Asbjørn Warvik Rørtveit blir Sjømatrådet neste utsending til Sørøst-Asia. Foto: Sverre Simonsen

Pressemelding -

​Asbjørn Warvik Rørtveit blir Sjømatrådets nye utsending til Sørøst-Asia

Asbjørn Warvik Rørtveit blir Sjømatrådet neste utsending til Sørøst-Asia. Han avløser nåværende fiskeriutsending Jon Erik Steenslid når han avslutter sin periode til sommeren. Samtidig flytter Sjømatrådet kontorsted fra Singapore til Bangkok.

- Jeg gleder meg veldig til å jobbe for norsk sjømat i Sørøst-Asia. Gjennom mine ti år i Sjømatrådet har jeg alltid hatt som mål å kunne representere Norges viktigste fremtidsnæring ute i markedet. Det blir utrolig spennende å ta fatt på denne oppgaven, og jeg ser spesielt frem til å jobbe tett på de norske aktørene, slik at vi sammen kan bygge en sterk preferanse for norsk sjømat blant importører og forbrukere, sier Asbjørn Warvik Rørtveit i Sjømatrådet.

Lang og bred erfaring

Asbjørn har de siste ti årene hatt ulike stillinger i Sjømatrådet. Han startet i Sjømatrådet som prosjektleder for Fiskesprell, som er et nasjonalt kostholdsprogram med formål om å øke sjømatkonsumet blant barn og unge. Han gikk så over til stillingen som forbrukeranalytiker, før han de siste fire årene har vært direktør for markedsinnsikt og markedsadgang. Asbjørn har en doktorgrad i markedsføring fra Universitetet i Tromsø, hvor han skrev om hva som påvirker folks valg av sjømat til middag. Asbjørn har også flere års erfaring fra fiskeri og havbruk gjennom sitt arbeid i familieselskapet NOFI AS.

- Jeg er svært fornøyd med at vi har en ny utsending til Sørøst-Asia på plass. Vi har hatt mange gode og kvalifiserte søkere til stillingen, både interne og eksterne kandidater. Asbjørn har solid kompetanse og lang erfaring innen viktige områder som markedsinnsikt og markedsadgang, god kjennskap til næringen og konkret erfaring fra markedsarbeid gjennom tidligere roller i Sjømatrådet. Asbjørn vil løfte vårt arbeid i Sørøst-Asia videre i kommende periode, sier Renate Larsen, Administrerende direktør i Norges sjømatråd.

- Stillingen som direktør for markedsinnsikt og markedsadgang skal besettes og vi starter dette arbeidet umiddelbart, sier Larsen.

Kontorsted flyttes

Markedsarbeidet i Sørøst-Asia har vært fordelt på Singapore, Taiwan, Thailand og Malaysia. Sjømatrådet besluttet høsten 2018 å flytte kontorsted for regionen fra Singapore til Bangkok i Thailand fra og med neste periode da investeringene fremover for Sørøst- Asia vil ha en dreining mot større markedsinvesteringer i Thailand. 

Emner


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Kontakter

Børge Grønbech

Børge Grønbech

Direktør for globale operasjoner +47 909 11 172
Asbjørn Warvik Rørtveit

Asbjørn Warvik Rørtveit

Sjømatutsending Sørøst-Asia +66 80 590 9099

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.