Gå videre til innhold
Prosjektleder Melissa Gotliebsen og Fiskeriutsending Gunvar Wie  viser frem norsk makrell på butikkdemo under OL i Sør-Korea.  Foto: Norges sjømatråd.
Prosjektleder Melissa Gotliebsen og Fiskeriutsending Gunvar Wie viser frem norsk makrell på butikkdemo under OL i Sør-Korea. Foto: Norges sjømatråd.

Pressemelding -

Sjømatrådet beholder dagens tilstedeværelse i markedene

Sjømatrådet vurderer jevnlig hvordan vår virksomhet skal organiseres. Vi har det siste halvannet året vært gjennom en omstillingsperiode hvor alle deler av virksomheten evalueres for å sikre mest mulig effektiv drift og hensiktsmessig struktur for fremtiden.

- Sjømatrådet har fått mange gode innspill fra enkelteksportører, bransjeorganisasjoner og Utenrikstjenesten. Utekontorstrukturen og innretningen er også grundig behandlet av våre rådgivende markedsgrupper. Oppsummert vektlegges behovet for tilstedeværelse sterkt, og det er et generelt ønske om at Sjømatrådet er til stede i flere markeder – ikke færre. Ikke overraskende vektlegger de ulike bransjene i sjømatnæringen viktigheten av markedene forskjellig, sier Renate Larsen, administrerende direktør i Norges sjømatråd.


Sjømatrådet har bedt om innspill fra de ulike bransjene og andre samarbeidspartnere for å sikre et helhetlig vurderingsgrunnlag for fremtidig organisering av uteoperasjonene.

I vurderingen har vi tatt hensyn til markedenes utviklingstrekk, bransjenes innspill og Sjømatrådets finansielle plattform.

Sjømatrådets årlige markedsinvesteringer har siden 1.1.2017 blitt redusert som følge av kutt i markedsavgiften på laks/ørret og pelagisk fra 0,75 prosent til 0,3 prosent.

Markedsavgiften for konvensjonell, naturell og reker og skalldyr er uendret på 0,75 prosent.

- Etter en helhetsvurdering av alle innspill har Sjømatrådet besluttet å videreføre dagens utekontorstruktur. Vi vil kontinuerlig vurdere tilstedeværelsen i markedene i henhold til fremtidig budsjettramme og en mer langsiktig retning fremover. Vi skal kontinuerlig jobbe for å sikre en mest mulig effektiv drift, sier Larsen.

Sjømatrådet har i dag fiskeriutsendinger i 13 land og utfører markedsaktiviteter i ytterligere 15 markeder.

Markedene med fiskeriutsendinger er:

Japan (inkl. Sør-Korea)
Kina (inkl. Hong Kong)
Singapore (Sørøst Asia)
Brasil (inkl. Dom. Rep.)
USA
Frankrike
Italia
Portugal
Spania
Sverige
Tyskland (inkl. Polen)
UK
Vest-Afrika

I tillegg arbeider vi med Nye Markeder (Mexico, Midt-Østen og India) og Tyrkia fra hovedkontoret i Norge.

Sjømatrådets uteoperasjoner fyller flere roller og leverer på et bredt spekter av oppgaver. Innretningen på markedsarbeidet varierer fra marked til marked.

Related links

Emner

Kategorier


Norges sjømatråd jobber sammen med norsk fiskeri- og havbruksnæring for å utvikle markeder for norsk sjømat gjennom markedsinnsikt, markedsutvikling, beredskap og omdømmebygging. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har utsendinger i tolv av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift. Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet

Pressekontakt

Martin Skaug

Martin Skaug

Pressekontakt Kommunikasjonsdirektør +47 915 59 902
Dag Sørli

Dag Sørli

Pressekontakt Kommunikasjonsrådgiver +47 970 16 311
Trude Bessesen

Trude Bessesen

Pressekontakt Senior kommunikasjonsrådgiver +47 901 83 790

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.