Gå videre til innhold
Verdien av norsk lakseeksport fortsetter å stige

Pressemelding -

Verdien av norsk lakseeksport fortsetter å stige

Norge eksporterte laks for 3,6 milliarder kroner i juli. Det er en økning på 358 millioner kroner, eller 11 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor, viser tall fra Norges sjømatråd. 

- Fortsatt vekst i etterspørselen etter norsk laks gir stadig verdivekst for eksporten, sier Paul T. Aandahl, bransjesjef for laks og ørret i Norges sjømatråd. Eksempelvis var verdien for lakseeksporten i juli 2008 under halvparten av hva den var i juli år.

Målt i produktvekt ble det eksportert 82 653 tonn laks i juli måned. Dette er en økning på 17 prosent sammenlignet med juli måned i fjor. 

Hittil i år er det eksportert laks for 25 milliarder kroner. Det er 4,5 milliarder kroner mer enn for samme tid i fjor. Eksportvolumet hittil i år, målt i produktvekt, har økt med 10 prosent til 550 000 tonn sammenlignet med fjoråret.

Lavere laksepris enn fjoråret, men høyere enn foregående måned

Pris for fersk hel laks var i juli på 40,60 kroner per kilo. Dette er 8 prosent lavere enn for samme måned i fjor. Lakseprisen i juli var imidlertid 12 prosent høyere enn gjennomsnittsprisen i juni.

Vekst til EU

Det ble eksportert norsk laks til EU for drøye 2,3 milliarder kroner i juli. Dette tilsvarer en økning på 10 prosent fra samme måned i fjor. Eksportert volum, målt i produktvekt, var på 55 630 tonn, som tilsvarer en økning på 15 prosent. Polen og Frankrike var de største markedene i EU for norsk laks i juli.

Eksporten til Øst-Europa øker i volum

Eksporten av laks til Øst-Europa, målt i verdi, var i mai på 432 millioner kroner. Dette er en svak nedgang på 3 prosent sammenlignet med juli i 2013. Volumet er imidlertid økt med 12 prosent, til totalt 11 443 tonn, sammenlignet med samme måned i fjor.

Økning til Asia og USA

Det ble eksportert laks til Asia for 560 millioner kroner i juli. Det er en økning på 8 prosent, sammenlignet med samme måned i fjor. Veksten drives av en volumøkning på 1 700 tonn fra juli i fjor, til totalt 11 923 tonn.

Det ble eksportert laks til USA for 154 millioner kroner i juli. Det er en økning på 106 prosent sammenlignet med juli i fjor. Eksportert volum er tilnærmet doblet til 2 177 tonn.

Reduksjon for ørret

Ørreteksporten ble i juli på 189 millioner kroner, som er en nedgang på 24 millioner kroner eller 11 prosent. Eksportert volum, målt i produktvekt, ble redusert med 15 prosent til totalt 4000 tonn. Hittil i år er det eksportert ørret for 1,4 milliarder kroner, som er en økning på 194 millioner kroner, eller 16 prosent, i forhold til samme periode i 2013. Største kjøpere av ørret fra Norge er Russland og Japan.


Emner

Kategorier


Norges sjømatråd er sjømatnæringens egen markedsføringsorganisasjon og investerer i år 495 millioner kroner i utvikling av markedene for norsk sjømat. Sjømatrådet har sitt hovedkontor i Tromsø og har kontor i tretten av Norges viktigste sjømatmarkeder. Sjømatnæringen selv finansierer Sjømatrådets virksomhet gjennom en lovpålagt markedsavgift.

Norges sjømatråd er et statsaksjeselskap eid av Nærings- og fiskeridepartementet.

Pressekontakt

Paul T. Aandahl

Paul T. Aandahl

Sjømatanalytiker +47 975 04 124

Relatert innhold

Sammen vinner vi verden for norsk sjømat!

Norges sjømatråd er en markedsorganisasjon som jobber sammen med den norske sjømatnæringen for å øke verdien av norsk sjømat i etablerte og nye markeder verden over.
Selskapets 70 medarbeidere gjør dette via verdiskapningsområdene markedsadgang, markedsinnsikt, markedsføring, PR og beredskap.
Sjømatrådet er et statsaksjeselskap som er eid av Nærings- og fiskeridepartementet og finansieres av sjømatnæringen gjennom en lovpålagt avgift på all eksport av norsk sjømat.
Selskapet har hovedkontor i Tromsø og 13 kontorer i utlandet.