Gå direkt till innehåll
KSLA-podden: Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

Nyhet -

KSLA-podden: Jordbrukspolitik då och nu – vad utlöste krisen inom svenskt jordbruk och hur löstes den?

Det svenska jordbruket sysselsatte för 200 år sedan 80 procent av landets invånare. Deras väl och ve var starkt förknippat med hur spannmålspriserna utvecklades. Spannmålspriserna var dåtidens viktigaste ekonomiska indikator. Kungar miste huvud och makt om det gick dåligt – Franska revolutionen utlöstes på grund av en misslyckad jordbrukspolitik.

Det här avsnittet av KSLA-podden handlar om det intensiva skedet i svensk inrikespolitik, som förändrade svensk jordbrukspolitik och flyttade fokus från produktion av jordbruksvaror till biologisk mångfald och andra miljöaspekter. Vilka kopplingar ser vi till dagens diskussioner om CAP och andra livsmedelsstrategier?

Mats Denninger, då bland annat statssekreterare på Jordbruksdepartementet, nu ordförande i KSLA:s Allmänna avdelning, samtalar i det här avsnittet av KSLA-podden med Harald Svensson, tidigare medarbetare på Jordbruksnämnden och Jordbruksverket, där han arbetade med såväl 1983 års livsmedelskommitté som förberedelsearbetet inför EU-inträdet, och ekonomhistoriker Ronny Pettersson, Stockholms universitet, om vad som utlöste och ledde fram till den svenska krisen inom jordbruket på 1980-talet och vilka förändringar behövde göras för att ta sig ur den.*

Poddsamtalet handlar också om starten på vårt nutida klimatarbete, publiceringen av den amerikanska marinbiologen Rachel Carsons bok ”Tyst vår” 1962. Rachel Carson uppmärksammade i boken användningen av bekämpningsmedel och förändrade därigenom världen och vår syn på natur och miljö. Välkommen till gröna samtal med KSLA!

Länk till podden

Länk till nuvarande och tidigare avsnitt av KSLA-podden

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Aktuella ämnen och intressanta frågor diskuteras av kunniga och engagerade forskare, experter och praktiker verksamma inom de gröna och blå näringarna, många av dem ledamöter i KSLA. I fokus för samtalen är jord- och skogsbruk, mat och dryck, mark och klimat, hav och sjö, sjukdomar och antibiotika, KSLA:s projekt, boksamling och donationsgårdar samt biologisk mångfald, växter, vilt och skogsskador.

Avsnitten är omkring 30–40 minuter långa och vi publicerar ett eller två per månad. (Det går bra att lyssna direkt eller ladda ned/hämta avsnitten till telefonen/paddan/datorn och lyssna vid tillfälle.)

Välkommen till gröna samtal med KSLA!

* Avregleringen inom jordbruket skedde samtidigt med flera andra avregleringar inom olika områden i landet. Det här poddavsnittet är en del av ett större projekt inom KSLA där Harald Svensson och Ronny Pettersson har intervjuat flera av dem som ingick i arbetet med avregleringarna i jordbruket på beslutandenivå. Resultatet kommer att publiceras i KSLA:s tidskriftserie KSLAT.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier

Regioner

Kontakter

Peter Normark

Peter Normark

Presskontakt Akademisekreterare och VD Övergripande akademifrågor 08-5454 7702
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterat innehåll

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm
Sweden