Gå direkt till innehåll
2020-11-11 Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift"

Nyhet -

2020-11-11 Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift"

Fortsatt och utökad vård av våra naturbetesmarker är av mycket stort intresse för samhället ur flera aspekter. Betesdrift behövs för att uppfylla livsmedelsstrategins mål samt för att främja alla natur- och kulturvärden som är kopplade till betesmarkerna. Betet är också en värdefull foderresurs. Den måste även vara hållbar ur alla aspekter inklusive lönsamhet, djuromsorg och arbetsmiljö.

Med Jordbruksverkets rapport 2020:10, Digitaliserad teknik för att främja betesdrift*, som utgångspunkt bjuder KSLA tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och andra med engagemang och intresse för betesdrift till en workshop med titeln: ”Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?”

Workshopen, som hålls i digital form från KSLA, inleds med en inspirationsdel där digitala lösningar för olika tillämpningsområden presenteras. Därefter förs diskussioner i grupp med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Länk och praktiska detaljer skickas ut i ett separat utskick efter anmälan. Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag och tid: den 11 november kl 09.00–13.00

Anmälan görs på https://dinkurs.se/69933

Mer info på https://www.ksla.se/aktivitet/hur-kan-ny-digital-t...

Arrangörer KSLA, Landsbygdsnätverket, Agroväst, Europeiska struktur- och investeringsfonderna m fl samverkansorganisationer.

*Rapporten är en del av regeringsuppdraget ”CAP och hållbarhet”, ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Natur-vårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet för att följa och utvärdera miljöeffekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm