Gå direkt till innehåll
2020-11-11 Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift"

Nyhet -

2020-11-11 Workshop: "Digital teknik för lönsam och flexibel betesdrift"

Fortsatt och utökad vård av våra naturbetesmarker är av mycket stort intresse för samhället ur flera aspekter. Betesdrift behövs för att uppfylla livsmedelsstrategins mål samt för att främja alla natur- och kulturvärden som är kopplade till betesmarkerna. Betet är också en värdefull foderresurs. Den måste även vara hållbar ur alla aspekter inklusive lönsamhet, djuromsorg och arbetsmiljö.

Med Jordbruksverkets rapport 2020:10, Digitaliserad teknik för att främja betesdrift*, som utgångspunkt bjuder KSLA tillsammans med Landsbygdsnätverket, Agroväst och andra samverkansaktörer in företagare, rådgivare och andra med engagemang och intresse för betesdrift till en workshop med titeln: ”Hur kan ny digital teknik skapa förutsättningar för lönsam och flexibel betesdrift?”

Workshopen, som hålls i digital form från KSLA, inleds med en inspirationsdel där digitala lösningar för olika tillämpningsområden presenteras. Därefter förs diskussioner i grupp med utgångspunkt i deltagarnas erfarenheter och kunskaper. Länk och praktiska detaljer skickas ut i ett separat utskick efter anmälan. Välkommen!

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dag och tid: den 11 november kl 09.00–13.00

Anmälan görs på https://dinkurs.se/69933

Mer info på https://www.ksla.se/aktivitet/hur-kan-ny-digital-t...

Arrangörer KSLA, Landsbygdsnätverket, Agroväst, Europeiska struktur- och investeringsfonderna m fl samverkansorganisationer.

*Rapporten är en del av regeringsuppdraget ”CAP och hållbarhet”, ett samverkansprojekt mellan Jordbruksverket, Natur-vårdsverket, Havs- och vattenmyndigheten och Riksantikvarieämbetet för att följa och utvärdera miljöeffekterna av EU:s gemensamma jordbrukspolitik.

Ämnen

Taggar

Regioner


Kungl. Skogs och Lantbruksakademiens uppgift är att med stöd av vetenskap och praktisk erfarenhet till samhällets gagn främja jordbruk och skogsbruk samt därmed knuten verksamhet.

Akademien instiftades år 1811 på initiativ av Karl XIV Johan och startade sitt arbete den 28 januari 1813.

Presskontakt

Linda Cederlund

Presskontakt Akademihortonom Jordbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7724
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter