Gå direkt till innehåll
2020-11-17 Webbinarium: Hållbar samhällsomvandling – vad innebär det att gå från ord till handling?

Nyhet -

2020-11-17 Webbinarium: Hållbar samhällsomvandling – vad innebär det att gå från ord till handling?

FN har utnämnt 2020-talet till ”the Decade of Action”. Under de kommande tio åren ska hållbar samhällsomvandling, transformation, omsättas i praktiken, i enlighet med de 17 globala målen för hållbar utveckling. Om det lyckas kommer det att innebära en radikal förändring av världen som vi känner den.

De gröna näringarna har en avgörande roll för försörjning av mat, vatten, skogsråvara, energi och naturresurser, liksom för människors välbefinnande, för en levande landsbygd och för att begränsa klimatförändringarna. Näringarna kommer att behöva ställa om för att bli mer anpassningsbara och hållbara. Eftersom samhällsutmaningarna överskrider geografiska, sektoriella och disciplinära gränser måste de tacklas samordnat och i samverkan. Men går det att styra fram en allomfattande och genomgripande omställning? Vad skulle det innebära för de gröna näringarna och för enskilda människor och samhällen?

KSLA:s utskott för forskningsfrågor inbjuder till ett webbinarium den 17 november kl 11.30–13.00 om dessa utmanande frågor! Efter inledande presentationer om vad det innebär att gå från ord till handling utifrån olika perspektiv diskuterar vi gemensamt vad hållbar samhällsomställning får för konsekvenser för de gröna näringarna. Länk till webbinariet skickas ut till dem som anmält sig.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tid och dag: 2020-11-17 kl 11.30–13.00

Anmälan: https://dinkurs.se/69656 senast den 15 november

Mer info & program: www.ksla.se/aktivitet/hallbar-samhallsomvandling/

Arrangör: KSLA:s utskott för forskningsfrågor

ModeratorerCissi Askwall, generalsekreterare Vetenskap & Allmänhet, och Jens Mattsson, generaldirektör FOI, ledamot i KSLA

Ämnen

Taggar

Regioner

Presskontakt

Birgitta Naumburg

Presskontakt Akademijägmästare Skog, skogsbruk och därtill hörande frågor 08-5454 7707
Agneta Davidsson Ohlson

Agneta Davidsson Ohlson

Presskontakt Konferenskoordinator/Kommunikatör Konferenser, kommunikation 08-54547712

Relaterade nyheter

Den oberoende mötesplatsen för den gröna sektorn – frågor som intresserar många och berör alla!

Kungl. Skogs och Lantbruksakademien (KSLA) är en mötesplats för forskare och producenter, praktiker och konsumenter, politiker och allmänhet. Vid akademiens seminarier och möten träffas människor från olika delar av samhället i respektfull dialog och diskussion. Vi delar och sprider kunskap med målet att det ska fattas kloka beslut i samhället om ett uthålligt brukande av våra biologiska naturresurser.

Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien, KSLA
Drottninggatan 95 B, Box 6806
113 86 Stockholm