Gå direkt till innehåll
Lokal produktion är det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas. "Våra mjölkbönder gör ett viktigt arbete för att ge oss nyttig mat från hållbara och norrländska lantbruk, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejerier.
Lokal produktion är det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas. "Våra mjölkbönder gör ett viktigt arbete för att ge oss nyttig mat från hållbara och norrländska lantbruk, säger Anna-Karin Karlsson, Norrmejerier.

Pressmeddelande -

Lokalproducerat viktigast när Norrlandskommuner köper mat.

Lokal produktion är det kriterium som flest kommuner anger som viktigt när livsmedel upphandlas till exempelvis skolor, förskolor och äldreboenden. Det visar en undersökning bland norrländska kommuner som Norrmejerier genomfört.

– Den offentliga sektorn kan bidra stort till en stabil svensk matproduktion, fler arbetstillfällen och välmående natur. Därför är det bra att så många kommuner vill att upphandlade livsmedel ska vara lokalproducerade, säger Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier.

I en enkät till samtliga kommuner i Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland svarar sju av tio upphandlingsansvariga, 70 procent, att ett av de tre viktigaste kriterierna när kommunen köper livsmedel är att varorna är producerade i samma eller angränsande län. Även svensk produktion (64 procent) och bra djuromsorg (45 procent) anges som viktiga kriterier.

Bland de fördelar med lokal produktion som framhålls i enkätsvaren ligger fler arbetstillfällen, minskad klimatpåverkan och högre självförsörjningsgrad i topp.

– De norrländska kommunerna har förstått att det vi äter avgör hur både vi, djuren och planeten mår. Våra mjölkbönder gör ett viktigt arbete för att ge oss nyttig mat från hållbara och norrländska lantbruk, säger Anna-Karin Karlsson.

Varje år upphandlar kommuner i Sverige varor och tjänster för mer än 300 miljarder kronor. I en opinionsundersökning bland allmänheten som Norrmejerier låtit Kantar Sifo genomföra, svarar nio av tio svenskar, 90 procent, att kommuner bör välja lokalproducerat när de köper in livsmedel.


För mer information, kontakta gärna: Anna-Karin Karlsson, hållbarhetsdirektör på Norrmejerier, anna-karin.karlsson@norrmejerier.se, +46 70 676 53 38


Fakta: Om kommunundersökningen

Undersökningen genomfördes av Norrmejerier i form av en enkät till ansvariga för upphandling av livsmedel i alla Sveriges kommuner. Enkäten genomfördes i september 2020. I Norrlandslänen Jämtland, Norrbotten, Västerbotten och Västernorrland svarade 33 av 44 kommuner, vilket ger en svarsfrekvens om 75 procent. Frågorna som ställdes var:

Vilka tre kriterier väger tyngst när din kommun upphandlar livsmedel? 

Lokal produktion (angränsande län): 70 procent
Svensk produktion: 64 procent
Bra djuromsorg: 45 procent
Ekologisk produktion: 36 procent
Låg klimatpåverkan: 21 procent
Lågt pris: 21 procent
Högt näringsinnehåll: 12 procent
Korta transporter: 12 procent
Lågt matsvinn: 3 procent
Snabba leveranser: 3 procent
Annat: 3 procent

Vilka fördelar ser din kommun med att upphandla mer lokalproducerad mat? 

Fler arbetstillfällen i regionen: 58 procent
Minskad klimatpåverkan: 45 procent
Högre självförsörjningsgrad: 30 procent
Ökad biologisk mångfald / mer välmående natur: 18 procent
Bättre livsmedel (nyttigare, godare etc): 15 procent
Bättre djuromsorg/djurvälfärd: 6 procent
Mindre antibiotika: 6 procent
Billigare livsmedel: 0 procent
Mindre matsvinn: 0 procent
Annat: 0 procent

Ämnen

Kategorier

Regioner


Om Norrmejerier

Norrmejerier Ek. Förening är norrlänningarnas mejeri och ägs av 422 lokala bönder varav 354 aktiva mjölkleverantörer i Norrbottens, Västerbottens och delar av Västernorrlands och Jämtlands län. Vi förädlar årligen drygt 200 miljoner kg mjölk vid våra mejerier i Umeå, Luleå och Burträsk till olika mejeriprodukter som mjölk, fil, grädde och ost. I vårt produktsortiment ingår varumärkena Norrmejerier®, Västerbottensost®, Verum®, Fjällfil®, Fjällyoghurt® och Norrgott®. Norrmejerier sysselsätter cirka 550 årsanställda och omsätter ca två miljarder kronor per år.

Kontakter

Petra Kangas

Petra Kangas

Presskontakt Kommunikationschef +46 733 67 66 89

Norrmejerier Ek. Förening

Norrmejerier är ett av Norrlands största livsmedelsföretag. Men framför allt så är vi norrlänningar, grannar, släktingar och vänner som bryr oss om Norrland och alla som bor här. Vi visar omsorg om människor och djur, genom att hålla landskapen öppna, lantbruken hållbara, produkterna lokala och transporterna korta. På så vis vårdar vi inte bara vårt Norrland utan även vår planet. För i en tid när lokalproducerad mat inte är en lokal utan en global angelägenhet så är vårt sätt att arbeta en unik tillgång. Den ska vi tillsammans ta tillvara och bygga framtiden på. För norrlänningarna är de här värdena de viktigaste skälen att välja Norrmejerier. Att det vi gör tillsammans inte bara är gott och nyttigt, utan även omsorg, stolthet och tro på ett levande Norrland.