Gå direkt till innehåll

Ämnen: Byggnadsindustrin, branschfrågor

Bubbelröret visar gaser som kontinuerligt frigörs från systemvätskan

Håller ”Snabbavgasning” på att bli ett generiskt begrepp utan betydelse?

QTF snabbavgasar energisystem till mindre än 0,5 mg syre/liter systemvätska på mindre än 9 dygn för system upp till 5 kubik. Nu föreskrivs bygghandlingar av vissa VVS-konsulter som menar att ”undertrycksavgasare ska innehålla styrenhet för automatisk drift av både snabbavgasning och underhållsavgasning” utan någon som helst krav på resultat. Det är både fel och farligt. Vi förklarar hur.

Slangar har olika diffusionstäthet men för att veta hur tätt ett system är måste du mäta på systemnivå, inte komponentnivå

QTF introducerar Diffusionstäthetskontroll på systemnivå

QTF Sweden AB tar fram Diffusionstäthetskontroll på systemnivå för att motverka missvisande värden från DIN- och VDI-normer. För att få ett användbart värde på syreinträngning och diffusion i värme-/kyl- och ÅV-system i fastigheter måste mätningen ske på systemnivå, inte på komponentnivå. Det behövs en ny relevant mätmetod för diffusionstäthetskontroll av syre på systemnivå i svenska energisystem.

QTF filtrerar alltid i samband med avgasning. Minst en magnetitfälla med tre kraftiga magneter och ett 20" partikelfilter

Vi glömde säga att magnetitfiltrering alltid ingår när QTF avgasar systemvätska

I QTF:s avgasningstjänst ingår alltid filtrering, normalt med ett 20" partikelfilter med 1 µ påsfilter och en rejäl magnetitfälla med tre kraftiga magneter. Filtrering körs tills vätskan är ren och klar. Filtreringen fångar upp såväl magnetit som andra föroreningar; bös, geggamoja, metallspån, plastspån och monteringsrester, eller vad du vill kalla det. Vi har sett det mesta i våra filter.

Första digitala mötet. Fortfarande finns lediga platser.

Tekniska Kommittén SIS/TK 189 startar ny arbetsgrupp för att definiera krav på systemvätska i kyl- och värmesystem

Arbetsgruppen (AG09) i den Tekniska kommittén har den 15 februari haft sitt första möte. Syftet är att ta fram riktlinjer på systemvätska så att upphandlare och utförare inom fastighetsbyggnation får tydligare riktvärden. En handbok med riktlinjer som ska underlätta kravställande i upphandlingar, såväl som i arbetet med att säkerställa energieffektiva och korrosionsfria vätskesystem.

QTF:s snabbavgasare har överlägsen kapacitet: 11 kubikmeter/h flöde, 60 kvadratmeter avgasningsyta och vakuum på -0,96 bar

Största och avgörande skillnaderna mellan QTF:s avgasningstjänst och en avgasare från en produktsäljare

Hemligheten bakom de fem största och avgörande skillnaderna mellan QTF:s avgasningstjänst och en avgasare från en produktsäljare. Tänk tandläkare så är du på rätt spår. Man vill inte att tandläkaren ska börja borra – oavsett hur liten och slö borr hen har – utan att först ha diagnosticerat. Behövs lagning? Vilken tand ska hen borra i och varför? Steg 1: mät och diagnosticera. Läs mer ...

Visa mer

QTF avgasar och renar systemvätska

QTF PÅ TRETTIO SEKUNDER
QTF minimerar energiförluster och ökar livslängden på fastigheters värme- och kylsystem genom att avgasa och rena systemvätskan till mindre än 0,5 mg syre/liter. Syret avgasas, korrosion avstannar och systemet får ökad livslängd.
Övriga gaser i vätskan (mest kväve) stör energiöverföringen i växlare, ger försämrat flöde och problem för
pumpar att arbeta effektivt. Gaserna måste bort!

Det är det QTF gör, effektivare än någon annan!

För mer information kontakta: Richard Bremer, 0480-43 00 97, richard.bremer@qtf.se, Heléne Karlsson, 0480-43 00 92, helene.karlsson@qtf.se eller Elving Isaksson, 0480-43 00 81, elving.isaksson@qtf.se. www.qtf.se

QTF Sweden AB
Slöjdaregatan 5
393 66 Kalmar
Sverige