Gå direkt till innehåll
Sjömatskonsumenter äter mer hållbart

Pressmeddelande -

Sjömatskonsumenter äter mer hållbart

En stor internationell studie från Norges Sjømatråd visar att svenskar som ofta äter fisk och skaldjur även äter mer hållbart. Drygt 60 procent av dem som uppger att de äter sjömat minst en gång i veckan säger att de också gjort förändringar i sin vardag för en mer hållbar kost. 

Kantar har på uppdrag av Norges Sjømatråd genomfört en undersökning bland fler än 25 000 konsumenter från 20 marknader över hela världen. Studien, som är den största i sitt slag, undersöker bland annat beteenden och preferenser hos sjömatskonsumenter över tid.

Studien visar att drygt 6 av 10 av de svenskar som uppgett att de äter sjömat en gång i veckan eller mer säger att de har gjort förändringar i sin vardag för att äta mer hållbart. Detta jämfört med 39 procent av dem som äter fisk och skaldjur mer sällan.

– Jag är inte förvånad över kopplingen mellan sjömatskonsumtion och hållbarhet. Svenskar vill veta vart maten på tallriken kommer ifrån och att äta fisk och skaldjur som är hållbart producerade är ett enkelt sätt för var och en att göra klimatsmarta val, säger Sigmund Bjørgo, Sverigechef på Norges Sjømatråd.

Enligt en rapport från High Level Panel for a Sustainable Ocean Economy är en av lösningarna på klimatkrisen att äta mer sjömat. Rapporten visar att en förändrad kost som innehåller mindre kött och fler alternativ från havs- och växtriket kan göra stor skillnad för miljön, eftersom de står för lägre koldioxidutsläpp.

– Sjömat är inte bara hälsosamt, det är också ett matval som gynnar vår planet. Den norska sjömatsproduktionen satsar mycket på att vara hållbar och stort fokus ligger på att möta FN:s hållbarhetsmål, säger Sigmund Bjørgo.

Koldioxidavtrycket från norsk sjömat är betydligt lägre än från fläsk- och nötköttsproduktion. Norge har den högsta andelen MSC-certifierade fiskproducenter och nådde flera topplaceringar i 2019 års Coller FAIRR Protein Producer Index. Indexet rankar 60 av världens största proteinproducenter utifrån olika hållbarhetsperspektiv som exempelvis materialhantering samt miljömässiga och sociala aspekter av produktionen.


Om studien:

Seafood Consumer Index är en årlig enkätundersökning som genomförs online av Kantar på uppdrag av Norges Sjømatråd. Antalet marknader och respondenter varierar något varje år men uppgår till mellan 20–25 000 respondenter från 20–25 marknader. Antalet respondenter från varje marknad är vanligtvis mellan 1 000 till 2 500 och är ett representativt tvärsnitt av befolkningen som äter sjömat.

Ämnen

Kategorier


Norges sjömatråd är den norska fiskeindustrins egen marknadsorganisation. Norges sjömatråd har sitt huvudkontor i Tromsö samt kontor på tolv av de viktigaste fisk- och skaldjursmarknaderna, däribland Sverige. Verksamheten finansieras av en lagstadgad exportavgift på fisk och skaldjur. Norges sjömatråd är ett statligt aktiebolag som ägs av det norska Närings- och fiskeridepartementet. För ytterligare information, besök www.norskfisk.se.

Kontakter

Trym Eidem Gundersen

Trym Eidem Gundersen

Presskontakt Director Nordic region / Direktør region Norden +47 95840957
Charlotte Rapp

Charlotte Rapp

Presskontakt Manager Sverige Norges Sjömatråd 072 327 04 94

Norges sjömatråd

Norges sjömatråd samarbetar med den norska fiskerinäringen för att hitta nya marknader för sjömat från Norge.

Syftet med rådets arbete är att öka värdet på sjömat från Norge. Det gör vi genom att arbeta systematiskt med marknadsinformation, marknadsutveckling och marknadsberedskap samt genom att öka intresset för produkterna på utvalda marknader över hela världen.

Sjömatrådets verksamhet finansieras av fiskerinäringen genom en exportavgift på alla norska sjömatsprodukter.

Sjömatrådet har fem rådgivande marknadsgrupper, en för varje fisk- och skaldjursnäring: lax och öring, vit fisk (torsk, sej, kolja m.m.), räkor och skaldjur, konventionella produkter (saltfisk, klippfisk och torrfisk) och pelagiska produkter (sill, makrill och lodda). Dessutom har det upprättats en rådgivande marknadsgrupp för den norska marknaden, en för miljödokumentation och en för nya marknader. I de olika grupperna ingår totalt över 70 representanter från fiskerinäringen.