Gå direkt till innehåll

Ämnen: Politik

Stor exponering mot Storbritannien: Valet får betydelse för svenska företag

Stor exponering mot Storbritannien: Valet får betydelse för svenska företag

Den 4 juli går Storbritannien till val – ett val som blir viktigt att följa för svenska företag. Den svenska exponeringen mot Storbritannien är stor inom handel och relationer. Utfallet i juli kan få effekt för svenskt näringsliv, enligt en ny sammanställning från Stockholms Handelskammare.

– Storbritannien är en av Sveriges viktigaste handelspartners, vid sidan av bland annat Norge och Tys

Ny rapport: 6 av 10 företag tror att näringslivet kommer att gynnas av Natointrädet

Ny rapport: 6 av 10 företag tror att näringslivet kommer att gynnas av Natointrädet


6 av 10 företag spår att det svenska näringslivet kommer att gynnas ekonomiskt av det svenska inträdet i försvarsalliansen Nato. Dessa slutsatser från Status Sthlm presenterades idag vid ett rapportsläpp och seminarium på Stockholms Handelskammare om den nya svenska Natoekonomin.
Totalt har över 400 företagsledare i Stockholm- och Uppsalaregionen fått svara på frågor kopplade till det sven

Stockholms Handelskammare positiva till beskedet om OS och Paralympics 2030

Stockholms Handelskammare positiva till beskedet om OS och Paralympics 2030

Stockholms Handelskammare välkomnar dagens besked från regeringen om att ge stöd till en svensk kandidatur för ett OS och Paralympics 2030. Ett svenskt OS vore positivt för svensk ekonomi och bilden av Sverige.

Idag har regeringen meddelat Sveriges Olympiska Kommitté, Sveriges Paralympiska Kommitté och Sveriges Riksidrottsförbund att regeringen ser positivt på en svensk OS-ansökan. Det inne

9 av 10 företag är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt

9 av 10 företag är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt

Stockholms Handelskammare har mätt näringslivsklimatet i Stockholm- och Uppsalaregionen. I undersökningen uppger 9 av 10 företag att är oroliga över att gängkriminaliteten kommer att försämra bilden av Sverige internationellt. 8 av 10 företag att den pågående våldsutvecklingen påverkar attraktiviteten och därmed gör det svårare att locka till sig kompetens och investeringar.

Enkla Pop up- cykelbanor kan snabbt och billigt förbättra förutsättningarna för stadens cyklister. Genom att jämföra unik cykeldata med det befintliga cykelbanorna kan Stockholms Handelskammare säga exakt var det bör skapas säkra cykelvägar.

Ny kartläggning: Stockholm kan enkelt och billigt få komplett cykelbanenät


Enkla Pop up- cykelbanor kan snabbt och billigt förbättra förutsättningarna för stadens cyklister. Genom att jämföra unik cykeldata med det befintliga cykelbanorna kan Stockholms Handelskammare säga exakt var det bör skapas säkra cykelvägar.

Stockholm har 750 km cykelväg men det finns många avbrott i cykelinfrastrukturen som innebär att cyklisterna tvingas ut bland bilar, bussar och tun

Stockholms Handelskammares valberedning föreslår att Staffan Salén, vd för Salénia AB, väljs till ny ordförande.

Staffan Salén nomineras till ny ordförande för Stockholms Handelskammare 

Den 23 maj 2023 är det årsmöte för Stockholms Handelskammare. Valberedningen föreslår att Staffan Salén, vd för Salénia AB, väljs till ny ordförande och att Johan Andersson, vd för Mellby Gård, tar plats som ny vice ordförande, samt att Louise Lindh, styrelseledamot i Lundbergföretagen och vd för Fastighets AB LE Lundberg, väljs in som ny styrelseledamot.
Stockholms Handelskammares nuvarande o

Ny rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” av Per-Olof Wikström för Stockholms Handelskammare

Ny rapport: ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalternativ” av Per-Olof Wikström för Stockholms Handelskammare


Den negativa utvecklingen kring ökad kriminalitet oroar företagen i hela Sverige. Som ett led i arbetet att se över behovet av insatser har Stockholms Handelskammare givit Per-Olof Wikström från University of Cambridge, en av Sveriges ledande forskare inom brottsprevention, i uppdrag att sammanfatta forskningsläget, vilket resulterat i rapporten ”När brott blir ett acceptabelt handlingsalterna

Visa mer

Ett unikt, världsomspännande nätverk för affärskontakter

Stockholms Handelskammare är den ledande organisationen för företag och företagare i huvudstadsregionen som omfattar Stockholms- och Uppsala län. Vår verksamhet spänner från det lokala till det internationella planet och vi är engagerade i allt som kan förbättra företagens villkor; från bostadsmarknaden i regionen till internationell frihandel. Handelskammaren är också en betrodd tredjepart med ett av världens ledande skiljedomsinstitut. Läs mer om Stockholms Handelskammare www.chamber.se.

Stockholms Handelskammare

Regeringsgatan 29
111 53 Stockholm Stockholm
Sweden