Gå direkt till innehåll
Ny undersökning: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb

Pressmeddelande -

Ny undersökning: 92 % tycker det är frustrerande att söka jobb

Idag släpper TNG en ny rapport om jobbsökare och deras syn på fördomsfri rekrytering, upplevd diskriminering, teknik och förväntningar på chefens agerande vid rekrytering. Det är andra året i rad som TNG gör sin undersökning med fokus på jobbsökare och deras upplevelse av att söka jobb objektivt och rättvist. Resultatet visar att 89 % kan tänka sig att söka jobb där deras ansökan hanteras fördomsfritt. Samtidigt pekar siffrorna på att många upplever frustration och missnöje – framför allt när det kommer till bemötandet från den rekryterande chefen.

Det är bemannings- och rekryteringsföretaget TNG, specialister inom fördomsfri rekryteringsmetodik, som för andra året genomför sin undersökning med jobbsökare över hela Sverige.

Resultatet visar att jobbsökare är fortsatt positiva till att frångå den traditionella processen och istället söka jobb fördomsfritt. Något som idag, tack vare digitala lösningar, verktyg och omvänd rekryteringsprocess, i allt högre utsträckning är möjligt. Jämfört med 2018 har också upplevd diskriminering på grund av bland annat ålder, kön, utseende och etnicitet minskat från 73 % till 70 %. Upplevd åldersdiskriminering är fortfarande vanligast, medan upplevd utseendediskriminering minskat från tidigare år.

93 % tycker rekryteringsprocesser tar för lång tid

TNG:s undersökning ger en indikation om att många jobbsökare på den svenska arbetsmarknaden är missnöjda med hur de blir bemötta av chefen under en rekryteringsprocess. Bland annat uppger 92 % att de har upplevt frustration när de sökt jobb. Bristande återkoppling, otydliga krav och långsamma processer är några av frustrationsmomenten. 93 % menar att rekrytering ofta eller alltid tar för lång tid, en ökning sedan tidigare år.

Här framträder en bild av en arbetsmarknad där många är redo att söka jobb fördomsfritt, rättvist och transparent, men där företag och rekryterande chefer inte riktigt är med på noterna. Något som enligt Åsa Edman Källströmer, VD på TNG, är oroväckande:

– Något jag slås av när jag tar del av statistiken från rapporten är att jobbsökares tålamod tycks fortsätta minska. 2018 uppgav 84 % att de tycker att rekryteringsprocesser ofta tar för lång tid. I årets undersökning är motsvarande siffra 93 %. Något som svart på vitt visar att det är hög tid för chefer att prioritera sina rekryteringsprocesser. Annars riskerar de inte bara att gå miste om de bästa kandidaterna, utan även långsiktigt skada sitt employer brand.

Vill du läsa hela rapporten ”TNG Talent Insights 2019: Rättvist, autentiskt och inkluderande”? 

Ladda ner den här!

Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av rekryterings- och bemanningsföretaget TNG, specialister inom fördomsfri rekryteringsmetodik, våren 2019 via en digital enkätundersökning bland över 1 500 arbetssökande. I rapporten, på närmare 40 sidor, presenteras ett omfattande statistikunderlag kring vilka krav och förväntningar jobbsökare har på chefer och företag under hela rekryteringsprocessen. 

Resultatet är nedbrutet baserat på demografi och bransch där speciellt resultatet från jobbsökare inom IT, teknik, ekonomi och finans, kundtjänst, marknad, försäljning, inköp, logistik och HR lyfts fram. Totalt deltog1 578 respondenter anonymt i undersökningen. Jobbsökarna kom från plattformar som Careerbuilder, Blocket Jobb, StepStone, Arbetsförmedlingen, Linkedin, Facebook och CS-jobb med flera och motsvarar ett slumpmässigt urval av jobbsökande i hela Sverige.

Relaterade länkar

Ämnen

Kategorier


TNG Group AB är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag och specialister på fördomsfri kompetensbaserad rekrytering och bemanning. Företagets vision är att se bortom fördomar vilket bidrar till en hållbar arbetsmarknad.

TNG ser till kandidatens framtida arbetsprestation och kompetens, inte enbart CV-historik. Genom anonyma ansökningsprocesser, skräddarsydda arbetspsykologiska screeningtester, Talent Quality Score Cards och en transparent kandidatupplevelse utmanar TNG sina kunder att låta fakta gå före magkänsla, namn, ålder, kön och bakgrund när de rekryterar. Det bidrar till nya medarbetare och talanger, ökad mångfald, bättre lönsamhet och innovation hos våra kundföretag samt lediga jobb och nya karriärmöjligheter för jobbsökare.

TNG arbetar inom hela tjänstemannaområdet och rekryterar och bemannar inom ekonomifinanskundtjänstHRmarknadsföringförsäljning och administration. TNG har också rekryteringsspecialister inom TNG TechTNG IT Digital samt dotterbolaget Ada Digital. Företaget har kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, och Örebro samt rekryterar och bemannar åt 400 kunder på 40 andra orter runt om i Sverige.

Kontakter

Charlotte Ulvros

Charlotte Ulvros

Presskontakt Chief Marketing och Experience Officer, TNG Group AB Presskontakt 070 982 84 75
Åsa Edman Källströmer

Åsa Edman Källströmer

Presskontakt VD,TNG Group AB Presskontakt 073 929 51 05

Relaterat innehåll

Relaterade event

Specialister inom fördomsfri rekrytering.

TNG ser bortom det uppenbara. Vi är specialister på fördomsfri rekrytering, bemanning och interim har drivit branschen och fördomsfri rekrytering framåt under flera år. Genom att se bortom fördomar hittar vi kandidater som andra inte ser – dessutom snabbare! Det gynnar våra kunder och bidrar långsiktigt till en hållbar arbetsmarknad. Många av Sveriges mest attraktiva företag har upptäckt vårt synsätt och unika erbjudande och vi har växt snabbt. I dagsläget har vi kontor i Stockholm, Göteborg, Malmö, Linköping och Örebro och rekryterar över hela Sverige.